Khái niệm BSC là gì và ứng dụng thực tiễn – VnResource Blog

BSC là một hệ thống quản lý, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt được những chiến lược & những mục tiêu của mình. Sau lúc những doanh nghiệp thiết lập và phát triển những chiến lược, doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện & giám sát chiến lược thông qua 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập & phát triển.

BSC là gì?

Nhiều người lúc mới tiếp cận “ Balanced scorecard ” thường vướng mắc : “ Balanced scorecard tức thị gì ? ”. Cụm từ “ balanced scorecard ” xuất phát từ Mỹ, nếu dịch sang tiếng Việt, e rằng khó tìm được cụm từ tương tự hoặc nếu sở hữu thì hoàn toàn sở hữu thể gây hiểu nhầm ko thiết yếu cho người đọc. Vì vậy, trong thời khắc tạm thời tất cả chúng ta nên sử dụng nguyên mẫu là “ Balanced scorecard ”, và gọi tắt là “ BSC ” .

BSC la gi the diem can bang

Vào đầu thập niên 1990, hai Giáo sư Tiến sĩ Kaplan & Norton của trường Đại học Harvard là những người trước tiên phát triển hệ thống Balanced scorecard. Hai giáo sư đã phát hiện một vấn đề khá nghiêm trọng là rất nhiều đơn vị sở hữu xu hướng quản lý doanh nghiệp chỉ dựa đơn thuần vào chỉ số tài chính. Điều này là thích hợp trong quá khứ, nhưng trong toàn cầu kinh doanh hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý dựa trên một bộ những chỉ số đo tốt hơn và hoàn thiện hơn.

Vậy nói một cách thuần tuý BSC là gì? BSC là một hệ thống quản lý, nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt được những chiến lược & những mục tiêu của mình. Sau lúc những doanh nghiệp thiết lập và phát triển những chiến lược, doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện & giám sát chiến lược thông qua 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập & phát triển. Bốn khía cạnh này sẽ tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp thành công và doanh nghiệp thất bại. Bốn khía cạnh này sở hữu thể được diễn giải thuần tuý như sau:

Tài chánh: doanh nghiệp đo lường và giám sát những yêu cầu & những kết quả về tài chính

Khách hàng: đo lường và giám sát sự thỏa mãn khách hàng và những yêu cầu về những kết hoạt động đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng.

Quá trình nội bộ: đo lường & giám sát những chỉ số và những yêu cầu của những quá trình trọng yếu trong nội bộ doanh nghiệp hướng tới khách hàng

Học tập & phát triển: tập trung vào cách thức doanh nghiệp giáo dục & huấn luyện viên chức, tăng tri thức và cách thức doanh nghiệp đã sử dụng những tri thức này để duy trì lợi thế khó khăn trong thị trường.

BSC la gi the diem can bang

Vì sao BSC lại sở hữu ích?

Dựa vào mô phỏng BSC, những nhà quản lý doanh nghiệp sở hữu thể thẩm định được những phòng ban trong doanh nghiệp sở hữu thể tạo ra được những trị giá cho khách hàng hiện tại và tương lai và những yêu cầu về tăng khả năng nội bộ và sự đầu tư về con người, hệ thống và quá trình để cải tiến được hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

BSC giúp bạn như thế nào ?

BSC cho thấy những hoạt động tiêu khiển phát minh thông minh ra trị giá hầu hết được tạo ra bởi những người trong tổ chức triển khai sở hữu kỹ năng và tri thức và được khuyến khích. Lúc duy trì nó, qua những triển vọng kinh tế tài chính, sự chăm sóc tới hiệu suất cao về mặt thời kì ngắn, Balance scorecard sẽ thể hiện rõ những trị giá để xu thế về hiệu suất cao kinh tế tài chính và năng lực khó khăn đối đầu về mặt dài hạn .

Ứng dụng BSC tại đâu ?

Nên vận dụng BSC trên khoanh vùng phạm vi toàn đơn vị, từ chỉ huy cao nhất cho tới những viên chức cấp dưới. BSC Giao hàng tốt nhất cho việc thiết kế xây dựng kế hoạch và thực thi .

Lúc nào vận dụng BSC ?

Những đơn vị sở hữu tính đổi mới thường sử dụng Bảng điểm thăng bằng BSC như một hệ thống quản lý mang tính chiến lược để quản lý chiến lược của họ về dài hạn. Họ tập trung vào những quá trình:

+ Làm rõ và truyền đạt tầm nhìn và chiến lược
+ Truyền đạt, liên kết những mục tiêu chiến lược và những tiêu chí thẩm định
+ Lập kế hoạch, lập mục tiêu, liên kết những giải pháp chiến lược
+ Xúc tiến những phản hồi và những học hỏi mang tính chiến lược

Sử dụng BSC sẽ mang lại quyền lợi cho người nào ?

BSC mang lại lợi ích toàn diện cho đơn vị và những khách hàng của đơn vị.

Nguồn : Viện Kinh tế và Thương nghiệp Quốc tế

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì