Khái niệm tiền tệ HĨA TỆ TÍN TỆ BÚT TỆ TIỀN ĐIỆN TỬ Khái niệm chế độ tiền tệ Chế – Tài liệu text

articlewriting1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.99 MB, 324 trang )

16

3. Khái niệm tiền tệ

Hàng hóa nào thực hiện được những chức năng:

Thước đo trị giá

Phương tiện trao đổi

Phương tiện tích lũy

Phương tiện thanh tốn
⇒ Tiền tệ
17

1. HĨA TỆ

2. TÍN TỆ

3. BÚT TỆ

4. TIỀN ĐIỆN TỬ

KHƠNG KIM LOẠI
KIM LOẠI
TIỀN KIM LOẠI
TIỀN GIẤY Khả hoán
Bất khả hoán
18

1. Khái niệm chế độ tiền tệ

Là hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ của một quốc gia được xác định bằng luật
pháp dựa trên một cơ bản
nhất định
Cơ bản là
bản vị tiền tệ : là chiếc mà người
ta dựa vào đó để khái niệm đơn vị tiền tệ
Bản vị tiền tệ : hàng hóa, bạc, vàng, ngoại
tệ.
19

2. Chế độ đơn bản vị bạc và chế độ đơn bản vị vàng


Đơn vị tiền tệ được định nghĩa theo bạc hoặc vàng

Tự do đem bạc, vàng đổi lấy tiền cho lưu hành

Tự do đem tiền đổi lấy bạc, vàng

Bạc, vàng tư do lưu thơng ra nước ngồi và trái lại

Giá trị ghi trên đồng tiền bằng đúng kim loại đúc thành tiền.
20

3. Chế độ song bản vị

Bạc và vàng đều được sử dụng làm tiền tệ lưu hành song song nhau, đều với giá trị
thanh tốn theo một tương quan do nhà nước ấn định

Tự do đem vàng, bạc đổi lấy tiền

Với tỷ lệ tương quan pháp định cố định giữa trị giá của vàng và trị giá của bạc

Cả vàng và bạc đều với trị giá thanh tốn như nhau.
21

4. Chế độ bản vị ngoại tệ

Là chế độ tiền tệ trong đó đơn vị tiền tệ của một quốc gia nào đó được khái niệm theo
một ngoại tệ nhất định

Xu hướng sử dụng ngoại tệ trong thanh tốn quốc tế thay cho vàng

Hình thành những khu vực tiền tệ: đồng bảng Anh, đồng dollar Mỹ, đồng franc
Pháp.
22

1. Vàng


Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiền tệ quốc tế trước những năm 1930, vì:
+ Bền, dễ chứa trữ, dễ di chuyển + Dễ chấp nhận
+ Dễ phân chia thành đơn vị + Với sức tìm đảm bảo và ổn định trong khoảng thời gian dài
– Những nước cam kết giữ vững giá trị đồng
tiền so với vàng.
23

1. Vàng

– Dần mất đi địa vị quan trọng, những nước chuyển sang sử dụng ngoại tệ trong hệ
thống tiền tệ quốc tế
+ Khối lượng vàng sản xuất bị hạn chế + Bất tiện trong vận chuyển, bảo quản
+ Sự xuất hiện của những khu vực tiền tệ.
24

2. Ngoại tệ

Hàng hóa nào thực hiện được những chức năng:Thước đo giá trịPhương tiện trao đổiPhương tiện tích lũyPhương tiện thanh tốn⇒ Tiền tệ17KHƠNG KIM LOẠIKIM LOẠITIỀN KIM LOẠITIỀN GIẤY Khả hoánBất khả hoán18Là hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ của một quốc gia được xác định bằng luậtpháp dựa trên một căn bảnnhất địnhCăn bản làbản vị tiền tệ : là chiếc mà ngườita dựa vào đó để khái niệm đơn vị tiền tệBản vị tiền tệ : hàng hóa, bạc, vàng, ngoạitệ.19Đơn vị tiền tệ được khái niệm theo bạc hoặc vàngTự do đem bạc, vàng đổi lấy tiền cho lưu hànhTự do đem tiền đổi lấy bạc, vàngBạc, vàng tư do lưu thơng ra nước ngồi và ngược lạiGiá trị ghi trên đồng tiền bằng đúng kim loại đúc thành tiền.20Bạc và vàng đều được sử dụng làm tiền tệ lưu hành song song nhau, đều với giá trịthanh tốn theo một tương quan do nhà nước ấn địnhTự do đem vàng, bạc đổi lấy tiềnCó tỷ lệ tương quan pháp định nhất mực giữa trị giá của vàng và trị giá của bạcCả vàng và bạc đều với trị giá thanh tốn như nhau.21Là chế độ tiền tệ trong đó đơn vị tiền tệ của một quốc gia nào đó được khái niệm theomột ngoại tệ nhất địnhXu hướng sử dụng ngoại tệ trong thanh tốn quốc tế thay cho vàngHình thành những khu vực tiền tệ: đồng bảng Anh, đồng dollar Mỹ, đồng francPháp.22Đóng vai trò quan yếu trong hệ thống tiền tệ quốc tế trước những năm 1930, vì:+ Bền, dễ chứa trữ, dễ di chuyển + Dễ chấp nhận+ Dễ phân chia thành đơn vị + Với sức tìm đảm bảo và ổn định lâu dài- Những nước cam kết giữ vững trị giá đồngtiền so với vàng.23- Dần mất đi địa vị quan yếu, những nước chuyển sang sử dụng ngoại tệ trong hệthống tiền tệ quốc tế+ Khối lượng vàng sản xuất bị hạn chế + Bất tiện trong vận chuyển, bảo quản+ Sự xuất hiện của những khu vực tiền tệ.24

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính