Cách dùng cấu trúc by the time trong tiếng Anh – Step Up English

Ko kể những thành phần chính trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, ngữ pháp tiếng Anh còn sở hữu thêm những trạng từ chỉ thời kì, những liên từ nối,… để giúp câu văn rõ nghĩa và cụ thể hơn. Trong số đó, cấu trúc by the point là một liên từ chỉ thời kì được sử dụng nhiều nhất cả trong văn nói và văn viết. Vậy cách sử dụng cấu trúc này là gì? Sự khác nhau giữa by the point và một số liên từ chỉ thời kì khác như thế nào? Hãy cùng Step Up tìm hiểu yếu tố cấu trúc by the point ngay sau đây nhé.

1. Cấu trúc by the point và cách sử dụng

Cấu trúc by the point là một liên từ chỉ thời kì mang ý tức thị “lúc mà…; vào lúc…; vào khoảng thời kì…; vào thời khắc;…”. Chúng ta sử dụng cấu trúc này để bổ sung trạng ngữ chỉ thời kì cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa trong câu.

Trong tiếng Anh, cấu trúc by the point được sử dụng phổ thông ở thì ngày nay thì quá khứ. Cụ thể như sau:

Cấu trúc by the point trong thì ngày nay

Cấu trúc by the point được tiêu dùng ở thì ngày nay đơn nhằm diễn tả dự đoán liên hệ về thời kì của 2 hành động, sự việc diễn ra ở ngày nay hoặc tương lai.

Cấu trúc:

 • Với động từ tobe

By the point + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the point + S1 + am/is/are +…., S2 + could have + V-ed/PII

 • Với động từ thường

By the point + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the point + S1 + V(s/es), S2 + could have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • By the point you obtain this name, I will probably be in Ho Chi Minh metropolis. (Lúc bạn nhận được cuộc gọi này thì tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh)
 • By the point Min is eighteen, she's going to obtain a particular present from her dad and mom. (Lúc Min tròn 18 tuổi, cô đó sẽ nhận được 1 món quà đặc trưng từ bố mẹ của mình.)

cách dùng by the time

HNNP dai

Cấu trúc by the point trong thì quá khứ

Trong thì quá khứ đơn, cấu trúc by the point được tiêu dùng để nhấn mạnh một hành động trong quá khứ xảy ra thì đã sở hữu một hành động khác xảy ra trước đó.

Cấu trúc:

 • Với động từ tobe

By the point + S1 + was/had been +…., S2 + had + V(ed/ PII)

 • Với động từ thường

By the point + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the point I arrived, that they had already closed. (Vào lúc tôi tới thì họ vừa đóng cửa.)
 • By the point I used to be very drained, I had completed that undertaking. (Tôi đã rất mỏi mệt lúc tôi hoàn thành dự án đó.)

2. Phân biệt cấu trúc by the point với when/till

Ngoài cấu trúc by the point chúng ta còn sở hữu thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời kì khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều sở hữu cách tiêu dùng cũng như mục tiêu nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the point và một số liên từ phổ thông như when/till để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng nhé.

Cấu trúc by the point và when

Mặc dù đều mang tức thị “lúc, vào thời khắc,…”, nhưng lúc được sử dụng trong câu thì by the pointwhen lại thể hiện mức độ, mục tiêu nhấn mạnh khác nhau. Cụ thể:

Cấu trúc by the point được tiêu dùng để nhấn mạnh mức độ xác thực về mốc thời kì, thời khắc xảy ra sự việc.

When nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời khắc nói, thời kì ở đây mang tính chung chung, trong 1 đoạn, 1 khoảng thời kì dài.

Ví dụ:

 • By the point I went to Mai’s dwelling, she had gone to mattress. (Lúc tôi tới nhà Mai thì cô đó đã đi ngủ rồi.)
 • When I used to be a toddler, I typically went fishing with my father. (Lúc tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường xuyên đi câu cá cùng bố.)

phân biệt by the time và when

Cấu trúc by the point và till

Cấu trúc by the pointtill trong tiếng Anh đều mang tức thị cho tới lúc, nhưng cách sử dụng của chúng lại khác nhau:

– By the point thể hiện một hành động, sự việc sẽ kết thúc lúc sở hữu một hành động, sự việc khác khởi đầu.

– Till được tiêu dùng để diễn tả một hành động, sự việc chỉ diễn ra lúc sở hữu một hành động, sự việc khác diễn ra tại cùng thời khắc đó.

Ví dụ:

 • They'll have completed this project by the point the supervisor comes. (Họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này lúc quản lý tới.)
 • They'll’t end this project till the supervisor comes. (Họ ko thể hoàn thành nhiệm vụ cho tới lúc quản lý tới.)

3. Bài tập cấu trúc by the point

Hãy cùng kiểm tra lại tri thức về cấu trúc by the point vừa học ở trên qua một số bài tập ngay sau nhé!

bài tập cấu trúc by the time

Bài tập: Mua đáp án đúng cho những câu sau.

1. By the point Luna ______ her research, she ______ in Hanoi for 4 years.

A.completed – had been B. completed – has been C. finishes – had been D. completed – could have been

2. By the point I arrived dwelling, my sister (depart)________.

A. left B. had left C. leaves D. could have left

3. By the point she will get dwelling, her daughter _____ in mattress.

A. will probably be B. am being C. am D.could be

4. _____ 2020, I'll have been working for Okay.M firm for 10 years.

A. By the point B. When C. In D. By

5. By the point the director ______ to the workplace, you'll have accomplished this project.

A. will come B. got here C. has come D. comes

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. D

Trên đây là bài viết san sớt tri thức yếu tố nhất về cấu trúc by the point. Hy vọng qua bài viết độc giả đã sở hữu thể tự tín sử dụng by the point cũng như những từ chỉ thời kì như when và till trong giao tiếp và bài thi tiếng Anh của mình. Đừng quên đón chờ những san sớt hữu ích tiếp theo từ Step Up nhé. Chúc bạn học tập tốt!

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Feedback

feedback

Trả lời