Các công thức có liên quan đến dao động điện từ

Công thức về dao động điện từ: Chu kì, tần số, tần số góc của mạch dao động….phục vụ cho kì thi THPT Quốc Gia năm 2015. Những công thức liên quan đến tần số góc, chu kì, tần số, bước sóng điện từ, bước sóng máy thu vô tuyến, mạch chọn sóng…. Loading… Chiết […]

Công thức về dao động điện từ: Chu kì, tần số, tần số góc của mạch dao động….phục vụ cho kì thi THPT Quốc Gia năm 2015.

Những công thức liên quan đến tần số góc, chu kì, tần số, bước sóng điện từ, bước sóng máy thu vô tuyến, mạch chọn sóng….

Loading…

Chiết suât, mối liên hệ giưa các đại lượng đã cho.

Mời bạn đọc tham khảo tại đây

 

1 2