Các công thức tính bán kính hình tròn và bài tập có lời giải chi tiết

Công thức tính bán kính hình tròn được sử dụng rất nhiều từ khi học tiểu học. Trong hình tròn học sinh biết đến nhiều nhất là công thức tính chu vi và diện tích hình tròn. TRong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cách tính bán kính hình tròn và và đưa ra một số bài tập để các em luyện tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo nhé.

>> Những bài viết liên quan

cong thuc tinh ban kinh hinh tron cong thuc tinh ban kinh hinh tron

Định nghĩa bán kính hình tròn

Hình tròn là vùng nằm trong mặt phẳng được giới hạn bởi một vòng tròn

Bán kính hình tròn là khoảng cách từ tâm của đường tròn đến một điểm bất kỳ trên đường tròn

Kí hiệu bán kính hình tròn: R

cong thuc tinh ban kinh hinh tron 2cong thuc tinh ban kinh hinh tron 2

Cách tính bán kính hình tròn

  • Nếu biết độ dài của đường kính hình tròn thì chia độ dài đường kính cho 2 để có độ dài bán kính

  • Nếu biết chu vi của hình tròn thì chia chu vi cho 2ᴨ sẽ ra độ dài của bán kính

  • Nếu biết diện tích hình tròn, ta lấy giá trị này chia cho ᴨ sau đó lấy căn bậc hai là ra độ dài của bán kính hình tròn

Công thức tính bán kính hình tròn

Công thức tính bán kính hình tròn khi biết chu vi

Công thức tính chu vi hình tròn là hai lần tích bán kính hình tròn và Pi hoặc tích của đường kinh nhân Pi:

                 C = 2 x R x ᴨ hoặc C = D x ᴨ

Công thức bán kính hình tròn bằng thương của chu vi chia 2Pi :

                 R = C : 2ᴨ

Trong đó: R là bán kính hình tròn

                 C là chu vi hình tròn

                 D là đường kính hình tròn

                 ᴨ (pi) là ký hiệu đặc biệt có giá trị xấp xỉ bằng 3,14

Công thức tính bán kính hình tròn khi biết độ dài đường kính

Bán kính hình tròn khi biết độ dài đường kính bằng độ dài đường kính chia hai, tức là bán kính hình tròn bằng nửa đường kính

                 R = d : 2

Trong đó: R là bán kính hình tròn

                 d là độ dài đường kính

Công thức tính bán kính hình tròn khi biết diện tích

Khi biết diện tích hình tròn, Bán kinh đường tròn là thương của diện tích hình tròn chia Pi

Công thức tính diện tích hình tròn là:

                 S = ᴨ x r2

Trong đó: S là diện tích hình tròn

                 R là bán kính hình tròn

                 ᴨ là ký hiệu đặc biệt = 3,14

=> công thức tính bán kính khi biết chu vi là:

                R2 = S : ᴨ

Bài tập có lời giải về bán kính hình tròn

Bài tập 1: Cho một hình tròn có chu vi bằng 10cm. Hỏi bán kính hình tròn đó bằng bao nhiêu

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

R = C : 2 ᴨ

   = 10 : (2 x 3,14)

   = 1,52cm

Đáp số: 1,52cm

Bài tập 2: Cho hình tròn có đường kính bằng 8cm. Hỏi đường kính hình tròn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

R = d : 2

   = 8 : 2

   = 4cm

Đáp số: 4cm

Bài tập 3: Cho một hình tròn có diện tích bằng 42cm2. Hỏi bán kính hình tròn bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

R2 = S : ᴨ

     = 42 : 3,14

     = 13,37cm

=> R = √13,37

Đáp số: √13,37cm

Hy vọng với những thông tin trên của chúng tôi sẽ giúp các em học sinh dễ dàng trong việc giải những bài toán về bán kính đường tròn. Dù là bài toán đơn giản hay những bài toán khó các em hãy quyết tâm giải cho bằng được nhé, nếu khó khăn cứ comment xuống bài viết bên dưới Góc Hạnh Phúc sẽ đồng hành cùng các em.