Các công thức tính đường kính hình tròn và bài tập có lời giải

Muốn tính được đường kính hình tròn phải biết công thức tính bán kính hoặc chu vi hoặc diện tích hình tròn. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các em học sinh các công thức tính đường kính hình tròn và một số bài tập có lời giải để các em luyện tập.

>>Xem thêm:

cong thuc tinh duong kinh hinh tron 5cong thuc tinh duong kinh hinh tron 5

Hình tròn là gì?

Hình tròn là hình bao gồm những điểm nằm trên và bên trong đường tròn

Đường kính hình tròn là gì?

Đường kính hình tròn là một đoạn thằng đi qua tâm và cắt đường tròn tại hai điểm

Đường kính hình tròn được ký hiệu là d

cong thuc tinh duong kinh hinh troncong thuc tinh duong kinh hinh tron

Tính chất:

  • Đường kính hình tròn là trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm

  • Đường kính hình tròn là đoạn thẳng dài nhất đi qua hình tròn và chia hình tròn đó thành hai nửa bằng nhau

  • Độ dài đường kính hình tròn bằng 2 lần bán kính hình tròn đó

3 công thức tính đường kính hình tròn

  • Công thức tính chu vi hình tròn là:

C = 2 x R x ᴨ hoặc C = D x ᴨ

  • Công thức tính diện tích hình tròn:

S = ᴨ x r2

  • Công thức tính đường kính hình tròn khi biết bán kính bằng hai nhân với bán kính

 D = 2 x r

  • Công thức đường kính hình tròn khi biết chu vi bằng chu vi chia pi

D = C : ᴨ

  • Công thức tính độ dài đường kính hình tròn khi biết diện tích bằng hai nhân  căn bậc hai của diện tích chia pi

D = 2 x (√A : √ᴨ)

Trong đó: D là đường kính hình tròn

           R là bán kính hình tròn

           C là chu vi hình tròn

           A là diện tích hình tròn

Bài tập có lời giải về đường kính hình tròn

Bài tập 1: Một hình tròn có bán kính bằng 6cm. Hỏi đường kính hình tròn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

D = 2 x r

    = 2 x 6

    = 12cm

Đáp số: 12cm

Bài tập 2: Một hình tròn có chu vi bằng 20cm. Hỏi đường kính hình tròn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

D = C : ᴨ

    = 20 : 3,14

    = 6,37cm

Đáp số: 6,37cm

Bài tập 3: Một hình tròn có diện tích bằng 50cm2. Hỏi đường kính hình tròn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có:

D = 2 x (√A : √ᴨ)

    = 2 x (√50 : √3,14)

    = 2√15,92cm

Đáp số: 2√15,92cm

Trên đây là toàn bộ kiến thức về đường kính hình tròn. Như vậy có thể thấy công thức tính đường kính hình tròn khá đơn giản đúng không nào. Dựa vào từng bài tập, từng trường hợp mà các em hãy áp dụng cho đúng công thức nhé.