Các công thức toán hình học lớp 10

+ Tính chất 1 (tính chất bắc cầu):  a > b và b > c  

loading

+ Tính chất 2:                         a > b  

loading

 Tức là: Nếu cộng 2 vế của bắt đẳng thức với cùng một số ta được bất đẳng thức cùng chiều và tương đương với bất đẳng thức đã cho.

  Hệ quả (Quy tắc chuyển vế): a > b + c 

loading

+ Tính chất 3:  

loading

Tức là: Trung bình cộng của 2 số không âm lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân của chúng.

Hệ quả 1: Nếu 2 số dương có tổng không đổi thì tích của chùng lớn nhất khi 2 số đõ bẳng nhau.

Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình  chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.

Hệ quả 2: Nếu 2 số dương có tích không đổi thì tổng của chùng nhỏ nhất khi 2 số đó bằng nhau.

Ý nghĩa hình học: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích hình vuông có chu vi nhỏ nhất.

+ Bất đẳng thức chứa giá trị trị tuyệt đối:  

loading

Các công thức về phương trình bậc hai

loading

Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

loading

Định lí Viet

loading

Các trường hợp đặc biệt của phương trình bậc 2

loading

Dấu của nghiệm số

loading

Các công thức về dấu của đa thức

loading

Các công thức về điều kiện để tam thức không đổi dấu trên R

loading

Các công thức toán lớp 10 về phương trình và bất phương trình chứa trị tuyệt đối

loadingloading

Các công thức toán lớp 10 về phương trình và bất phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai

loadingloading

Các công thức toán lớp 10 lượng giác

a. Định nghĩa giá trị lượng giác:

loading

c)Các giá trị lượng giác đặc biệt

loadingloadingloadingloadingloadingloading

? GIA SƯ TOÁN

Công thức toán lớp 10 phần Hình học

1. Các công thức toán lớp 10 về hệ thức lượng trong tam giác:

loadingloading

Các công thức toán lớp 10 về hệ thức lượng trong tam giác vuông

loading

Các công thức tính diện tích

Tam giác thường:

loading

Công thức toán 10 về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy

loading

a. Ứng dụng tích vô hướng của hai vectơ

loading

b. Phương trình của đường thẳng :

loading

e. Góc giữa 2 đường thẳng:

loadingloadingloadingloading

Công thức đại số giải tích 10

loading

Công thức Toán lớp 10 Hinh học

TỔNG HỢP KIẾN THỨC ĐẠI SỐ LỚP 10