Các dạng phương trình đường thẳng (hay và chi tiết)

Cập nhật lúc: 16:13 19-01-2017
Mục tin: LỚP 10

Tài liệu tổng hợp các bài tập liên quan tới đường thẳng, viết phương trình đường thẳng, đặc biệt là các bài toán về tam giác, dạng toán này hay và phức tạp.

Loại 1: Các dạng phương trình đường thẳng

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Phương trình tổng quát

* Định nghĩa: Phương trình: \(\Delta :ax+by+c=0, a^{2}+b^{2}\neq 0\) là PTTQ của đường thẳng \(\Delta\) nhận \(\overrightarrow{n}\left ( a;b \right )\) làm vectơ pháp tuyến.

* Các dạng đặc biệt của phương trình đường thẳng.

+)\(\Delta\): ax+c=0, \(\left ( a\neq 0 \right )\) nên \(\Delta\) song song hoặc trùng với Oy.

+)\(\Delta\): ay+c=0, \(\left ( a\neq 0 \right )\) nên \(\Delta\) song song hoặc trùng với Ox.

+)\(\Delta\): ax+by=0, \(a^{2}+b^{2}\neq 0\) nên \(\Delta\) đi qua gốc tọa độ.

+) Phương trình dạng đoạn chắn \(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1\) nên \(\Delta\) qua A (a; 0) B(0;b) (ab khác 0)

+) Phương trình đường thẳng dạng hệ số góc y= kx+m (k được gọi là hệ số góc của đường thẳng)

 

trang 1 3trang 2 4trang 4 4trang 5 3trang 6 3trang 7 2trang 8

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 – Xem ngay