Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP + Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm + Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết phương (biết hệ số góc k) + Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước + Dạng 4. Một số bài toán chứa tham số III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN (có đáp án và lời giải chi tiết) Nguồn: Cao Tuấn

Sau đây là tổng hợp các bài viết Công thức phương trình tiếp tuyến đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP + Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm + Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết phương (biết hệ số góc k) + Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước + Dạng 4. Một số bài toán chứa tham số III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN (có đáp án và lời giải chi tiết) Nguồn: Cao Tuấn

Xem thêm: Phương trinh tiếp tuyến của đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức cần nhớ

Xem thêm: Công thức phương trình tiếp tuyến

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x right)) tại điểm ({x_0}) là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số tai điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)) .

Tham khảo: Muối i ốt là gì và thành phần của muối i ốt?

Khi đó phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)) là (y = y’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + {y_0})

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm ({x_0})

II. Một số dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kiến thức cần nhớ

Xem thêm: Công thức phương trình tiếp tuyến

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x right)) tại điểm ({x_0}) là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số tai điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)) .

Tham khảo: Muối i ốt là gì và thành phần của muối i ốt?

Khi đó phương trình tiếp tuyến của (left( C right)) tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)) là (y = y’left( {{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + {y_0})

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm ({x_0})

II. Một số dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

12 1

12 2

11 3

11 4

9 5

Đọc thêm: Công thức làm serum dưỡng trắng da

9 6

8 7

5 8

6 9

6 10

11

4 12

3 13

3 14

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 – Xem ngay

Tham khảo: Điện năng, Công và Công suất của nguồn điện Công thức tính và Bài tập – Vật lý 11 bài 8

Rate this post