Phân tích tư bản cho vay và lợi tức cho vay – Tài liệu text

Phân tích tư bản cho vay và lợi tức cho vay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 123.21 KB, 6 trang )
Bạn đang đọc : Phân tích tư bản cho vay và cống phẩm cho vay – Tài liệu text

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
—————  —————

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHỮNG
NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC – LÊNIN 2
Đề tài: Phân tích tư bản cho vay và lợi tức cho vay

Lớp học phần: 1838MLNP0211
Thành viên nhóm: 6

Thành Thị trấn Hà Nội – 2018

MỤC LỤC
I. Tư bản cho vay……………………………………………………………………………………………………1
1. Nguồn gốc và khái niệm……………………………………………………………………………………..1
2. Đặc điểm………………………………………………………………………………………………………….1
3. Công thức vận động……………………………………………………………………………………………2
II. Lợi tức và tỷ suất lợi tức……………………………………………………………………………………..2
1. Khái niệm, nguồn gốc và thực chất của lợi tức……………………………………………………….2
2. Tỉ suất lợi tức……………………………………………………………………………………………………3
3. Những nhân tố tác động tới tỉ suất lợi tức…………………………………………………………4

Đại học TM

I. Tư bản cho vay:
1. Nguồn gốc và khái niệm của tư bản cho vay.
a) Nguồn gốc:

Xem thêm : Đặt máy tạo nhịp tim Pacemaker

Tư bản cho vay là hình thức tư bản đã tồn tại trước chủ nghĩa tư bản rất lâu. Nó ra đời
trong thời kỳ tan rã của chế độ công xã nguyên thủy, trên hạ tầng phát triển của phân công xã
hội, của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự bất đồng đẳng về tài sản. Giai cấp tư sản,
trong quá trình chuyển thành giai cấp thống trị đã đấu tranh chống thứ tư bản cho vay nặng
lãi trên. Tư bản cho vay chính là một phòng ban của tư bản công nghiệp tách ra hoạt động
trong ngành lưu thông tiền tệ. Sự hình thành tư bản cho vay là kết quả của sự phát triển
quan hệ hàng hoá – tiền tệ đạt tới trình độ xuất hiện tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, trong
lúc lại mang những người cần tư bản để mở rộng sản xuất hoặc thiếu tư bản lưu động… Tư bản
cho vay thực hiện vai trò môi giới giữa người cho vay và người đi vay, thể hiện quan hệ tín
dụng tư bản chủ nghĩa.
b) Khái niệm:
– Tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, mà người chủ của nó cho nhà tư
bản khác sử dụng trong thời kì nhất định để nhận được số tiền lời nào đó, gọi là lợi tức.
c) Ví dụ: Quỹ tiền lương để trả cho người lao động nhưng chưa tới kỳ phải trả.
Trước thời hạn trả lương, nhà tư bản A nắm trong tay toàn bộ quỹ tiền lương của công
nhân. Ở đây, phần quỹ tiền lương này chính là phòng ban tư bản tiền tệ ở trạng thái tạm thời
nhàn rỗi và ko sinh ra một khoản lợi nào cho chủ sở hữu. Trong lúc đó, đối với nhà tư
bản, mục tiêu kinh doanh luôn hướng tới là “tiền phải sinh ra tiền”. Vì vậy, nhà tư bản cho
vay mang số tiền đó cho một đối tượng khác (tư bản B đang rất cần tiền) vay để tạo tiền lời.
Tương tự, tiền lương tạm thời nhàn rỗi đó chính là tư bản cho vay.
2. Đặc điểm của tư bản cho vay: Tư bản cho vay mang đặc điểm:

Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng tư bản: Đối với người cho vay nó là tư bản sở
hữu, đối với người đi vay nó là tư bản sử dụng.
Tư bản cho vay là một hàng hóa đặc thù: Là hàng hóa vì nó mang GT và GTSD. Tính
đặc thù của hàng hóa này thể hiện ở chỗ, lúc cho vay bên cung ko mất quyền sở
hữu, bên cầu chỉ được tìm quyền sử dụng trong thời kì nhất định. Mặt khác, lúc sử
dụng thì trị giá của nó ko mất đi mà còn tăng lên. Hơn nữa, giá cả của nó ko

1 | Page
Đại học TM


do trị giá mà do trị giá sử dụng, tức là khả năng tạo ra lợi tức của nó quyết định. Lợi
tức chính là giá cả của hàng hóa tư bản cho vay.
Tư bản cho vay là tư bản được “sùng bái” nhất và cũng được che giấu kín đáo nhất:
Quan hệ sản xuất TBCN vận động theo công thức T – T’ (T’= T+Δt). Nhưng công
thức của sự vận động của tư bản cho vay này chỉ biểu hiện mối quan hệ giữa nhà tư
bản cho vay và nhà tư bản đi vay, gây ấn tượng bởi hình thức tiền đẻ ra tiền. Ta mang thể
thấy, quan hệ bóc lột TBCN được che giấu một cách kín đáo nhất, tư bản cho vay trở
nên thần bí và được sùng bái nhất.
Tư bản cho vay ko thể tách rời sự vận động của tư bản công nghiệp: Sự hình
thành tư bản cho vay là kết quả của sự vận động phát triển quan hệ hàng hóa – tiền tệ
tới một trình độ nhất định làm xuất hiện một quan hệ là: mang nơi tiền tệ tạm thời nhàn
rỗi, mang nơi lại thiếu tiền để hoạt động.
Tư bản cho vay là hình thức ăn bám nhất của tư bản: Tư bản cho vay làm hình thành
một nhóm người trong xã hội tư bản: tư bản thực lợi (kinh doanh bằng cách đầu tư tư
bản để thu lợi tức mà ko trực tiếp quản lý kinh doanh). Họ cho vay tiền tài nhân
công và nhàn rỗi thu lợi nhuận từ bên vay tiền. Lênin đã khẳng định: tư bản thực lợi
là ăn bám, thối nát.

3. Công thức hoạt động của tư bản cho vay .

Tư bản cho vay là tư bản được “sùng bái” nhất do vận động theo công thức T – T’
(tiền đẻ ra tiền), trong đó mang T’ = T + z. Quan sát công thức này, sự vận động của tư bản cho
vay chỉ biểu hiện mối quan hệ giữa nhà tư bản cho vay và nhà tư bản đi vay. Do đó quan hệ
bóc lột tư bản chủ nghĩa được che giấu một cách kín đáo nhất song vẫn đạt được hiệu quả tối
đa.
II. Lợi tức và tỷ suất lợi tức.
1. Lợi tức.
a) Khái niệm:
Lợi tức là một phần của lợi nhuận bình quân mà nhà tư bản đi vay phải trả cho nhà tư
bản cho vay căn cứ vào lượng tư bản tiền tệ mà nhà tư bản cho vay đã bỏ ra cho nhà tư bản
đi vay sử dụng.
b) Nguồn gốc:

2 | Page
Đại học TM

Nguồn gốc của lợi tức cho vay chính từ thặng dư giá trị do người lao động làm thuê sáng
tạo ra từ trong ngành sản xuất. Hay chính là một phần của lợi nhuận trung bình sinh ra lúc
sử dụng tư bản cho vay vào sản xuất.
c) Bản tính:
Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc và thực chất của lợi tức ta cần phải xem xét dòng lưu
chuyển của đồng tiền từ nhà tư bản cho vay tới nhà tư bản đi vay và trái lại.
– Về phía nhà tư bản cho vay thì họ nhường quyền sử dụng tư bản của mình cho
người khác trong một thời kì nhất định nên thu được lợi tức.
– Về phía nhà tư bản đi vay thì họ sử dụng tiền để sản xuất, kinh doanh nên họ thu được
lợi nhuận. Nhưng vì họ ko mang tư bản hoạt động nên phải đi vay. Trong quá trình vận
động, tư bản hoạt động sẽ thu được lợi nhuận bình quân. Nhưng vì để mang tư bản hoạt động,
trước đó anh ta phải đi vay, nên tư bản đi vay (tức tư bản hoạt động) ko được lợi toàn

bộ lợi nhuận bình quân, mà trong số lợi nhuận bình quân mang một phần được trích ra để trả
cho nhà tư bản cho vay dưới hình thức lợi tức.
Vậy về thực chất: lợi tức là một phần của lợi nhuận được tạo ra trong quá trình sản
xuất mà người đi vay phải nhượng lại cho người cho vay theo tỷ lệ vốn đã được sử dụng.
d) Ví dụ: Cách tính lợi tức đầu tư (ROI) lúc làm quảng cáo Google adwords.
Mỗi ngày, quảng cáo của doanh nghiệp mang 50 lượt click (coi mỗi click là một người
sử dụng), tương ứng 50×30=1 500 lượt truy cập vào website mỗi tháng. Theo hợp đồng kí kết,
mỗi lượt truy cập doanh nghiệp phải trả cho Google 900 đồng.
 Mức giá quảng cáo Adwords mỗi tháng doanh nghiệp phải trả là:
1500 x 900 = 1 350 000 (đồng)
Giả sử chỉ 5% trong số khách truy cập này sẽ tìm hàng, tương ứng với 75 người, mỗi
sản phẩm bán được chỉ lời 50 000 đồng, vậy thu nhập hay chính là lợi nhuận doanh nghiệp
thu được là:
75 x 50 000 – 1 350 000 = 2 400 000 (đồng)
 Vậy
 Mỗi đồng ban sơ đầu tư vào Adwords giúp bạn kiếm được 1,77 đồng lợi nhuận
trong một tháng.

3 | Page
Đại học TM

2. Tỉ suất lợi tức.
a) Khái niệm

Là tỷ lệ tính theo phần trăm giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay (thường
tính theo tháng, quý, năm,…)

b) Công thức tính : Nếu kí hiệu tỉ suất lợi tức là z’ ta mang :
z’ = 100 (%)
Trong đó : z là lợi tức.
Giới hạn : 0 < z’< ’
Trong giới hạn trên, tỉ suất lợi tức lên xuống theo quan hệ cung – cầu về tư bản cho
vay và biến động theo chu kì vận động của tư bản công nghiệp.
3. Những nhân tố tác động tới tỉ suất lợi tức
Tỉ suất lợi tức phụ thuộc vào những nhân tố :
 Một là, tỉ suất lợi nhuận bình quân.
 Hai là, tỉ lệ phân chia lợi nhuận bình quân thành lợi tức và lợi nhuận của nhà tư
bản hoạt động.
 Ba là, quan hệ cung cầu về tư bản cho vay.
Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản: Tỉ suất lợi tức mang xu hướng giảm vì tỉ suất lợi
nhuận mang xu hướng giảm và cung về tư bản cho vay mang xu hướng tăng nhanh hơn cầu về tư
bản cho vay.

4 | Page
Tư bản cho vay là hình thức tư bản đã sống sót trước chủ nghĩa tư bản rất lâu. Nó ra đờitrong thời kỳ tan rã của chủ trương công xã nguyên thủy, trên hạ tầng tăng trưởng của phân công xãhội, của chủ trương tư hữu về tư liệu sản xuất và sự bất đồng đẳng về gia tài. Giai cấp tư sản, trong trật tự tiến độ chuyển thành giai cấp thống trị đã đấu tranh chống thứ tư bản cho vay nặnglãi trên. Tư bản cho vay chính là một phòng ban của tư bản công nghiệp tách ra hoạt độngtrong nghành lưu thông tiền tệ. Sự hình thành tư bản cho vay là hiệu suất cao của sự phát triểnquan hệ hàng hoá – tiền tệ đạt tới trình độ Open tư bản tiền tệ trong thời kì trong thời khắc tạm thời từ tốn, trongkhi lại mang những người cần tư bản để lan rộng ra sản xuất hoặc thiếu tư bản lưu động … Tư bảncho vay thực thi vai trò môi giới giữa người cho vay và người đi vay, thể hiện quan hệ tíndụng tư bản chủ nghĩa. b ) Khái niệm : – Tư bản cho vay là tư bản tiền tệ trong thời kì trong thời khắc tạm thời từ tốn, mà người chủ của nó cho nhà tưbản khác sử dụng trong thời hạn nhất định để nhận được số tiền lời nào đó, gọi là cống phẩm. c ) Ví dụ : Quỹ tiền lương để trả cho người lao động nhưng chưa tới kỳ phải trả. Trước thời hạn trả lương, nhà tư bản A nắm trong tay hàng loạt quỹ tiền lương của côngnhân. Ở đây, phần quỹ tiền lương này chính là phòng ban tư bản tiền tệ ở trạng thái tạm thờinhàn rỗi và ko sinh ra một khoản lợi nào cho chủ chiếm hữu. Trong lúc đó, so với nhà tưbản, tiềm năng kinh doanh thương nghiệp luôn hướng tới là “ tiền phải sinh ra tiền ”. Vì vậy, nhà tư bản chovay mang số tiền đó cho một đối tượng người tiêu sử dụng người sử dụng khác ( tư bản B đang rất cần tiền ) vay để tạo tiền lời. Tương tự, tiền lương trong thời kì trong thời khắc tạm thời rảnh rỗi đó chính là tư bản cho vay. 2. Đặc điểm của tư bản cho vay : Tư bản cho vay mang đặc trưng : Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng tư bản : Đối với người cho vay nó là tư bản sởhữu, so với người đi vay nó là tư bản sử dụng. Tư bản cho vay là một mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa đặc thù quan yếu quan yếu : Là mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa vì nó mang GT và GTSD. Tínhđặc biệt của mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa này thể hiện ở chỗ, lúc cho vay bên cung ko mất quyền sởhữu, bên cầu chỉ được tìm quyền sử dụng trong thời hạn nhất định. Mặt khác, lúc sửdụng thì trị giá của nó ko mất đi mà còn tăng lên. Hơn nữa, Chi tiêu của nó không1 | PageĐại học Thương Mạido trị giá mà do trị giá sử dụng, tức là năng lượng tạo ra cống phẩm của nó quyết định hành động hành vi. Lợitức chính là giá tiền tài mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa tư bản cho vay. Tư bản cho vay là tư bản được ” sùng bái ” nhất và cũng được che giấu kín kẽ nhất : Quan hệ sản xuất TBCN hoạt động tiêu khiển theo công thức T – T ’ ( T ’ = T + Δt ). Nhưng côngthức của sự hoạt động tiêu khiển của tư bản cho vay này chỉ biểu lộ mối quan hệ giữa nhà tưbản cho vay và nhà tư bản đi vay, gây ấn tượng bởi hình thức tiền đẻ ra tiền. Ta mang thểthấy, quan hệ bóc lột TBCN được che giấu một cách kín kẽ nhất, tư bản cho vay trởnên thần bí và được sùng bái nhất. Tư bản cho vay ko hề tách rời sự hoạt động tiêu khiển của tư bản công nghiệp : Sự hìnhthành tư bản cho vay là công dụng của sự hoạt động tiêu khiển tăng trưởng quan hệ loại sản phẩm và hàng hóa – tiền tệđến một trình độ nhất định làm Open một quan hệ là : mang nơi tiền tệ trong thời kì trong thời khắc tạm thời nhànrỗi, mang nơi lại thiếu tiền để hoạt động tiêu khiển vui chơi. Tư bản cho vay là hình thức ăn bám nhất của tư bản : Tư bản cho vay làm hình thànhmột nhóm người trong xã hội tư bản : tư bản thực lợi ( kinh doanh thương nghiệp thương nghiệp bằng cách góp vốn góp vốn đầu tư tưbản để thu cống phẩm mà ko trực tiếp quản trị kinh doanh thương nghiệp ). Họ cho vay tiền tài nhâncông và thảnh thơi thu lệch giá từ bên vay tiền. Lênin đã khẳng định kiên cố chắc như đinh : tư bản thực lợilà ăn bám, thối nát. 3. Công thức hoạt động tiêu khiển của tư bản cho vay. Tư bản cho vay là tư bản được ” sùng bái ” nhất do hoạt động tiêu khiển theo công thức T – T ’ ( tiền đẻ ra tiền ), trong đó mang T ’ = T + z. Quan sát công thức này, sự hoạt động tiêu khiển của tư bản chovay chỉ biểu lộ mối quan hệ giữa nhà tư bản cho vay và nhà tư bản đi vay. Do đó quan hệbóc lột tư bản chủ nghĩa được che giấu một cách kín kẽ nhất tuy nhiên vẫn đạt được hiệu suất cao tốiđa. II. Lợi tức và tỷ suất cống phẩm. 1. Lợi tức. a ) Khái niệm : Lợi tức là một phần của lệch giá trung bình mà nhà tư bản đi vay phải trả cho nhà tưbản cho vay vị trí địa thế căn cứ vào lượng tư bản tiền tệ mà nhà tư bản cho vay đã bỏ ra cho nhà tư bảnđi vay sử dụng. b ) Nguồn gốc : 2 | PageĐại học Thương MạiNguồn gốc của cống phẩm cho vay chính từ thặng dư giá trị do người lao động làm thuê sángtạo ra từ trong nghành nghề nhà cung cấp sản xuất. Hay chính là một phần của lệch giá trung bình sinh ra khisử dụng tư bản cho vay vào sản xuất. c ) Bản tính : Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc và thực ra của cống phẩm ta cần phải xem xét dòng lưuchuyển của đồng xu tiền từ nhà tư bản cho vay tới nhà tư bản đi vay và trái lại. – Về phía nhà tư bản cho vay thì họ nhường quyền sử dụng tư bản của mình chongười khác trong một thời hạn nhất định nên thu được cống phẩm. – Về phía nhà tư bản đi vay thì họ sử dụng tiền để sản xuất, kinh doanh thương nghiệp thương nghiệp nên họ thu đượclợi nhuận. Nhưng vì họ ko mang tư bản hoạt động tiêu khiển vui chơi nên phải đi vay. Trong tiến trình vậnđộng, tư bản hoạt động tiêu khiển vui chơi sẽ thu được lệch giá trung bình. Nhưng vì để mang tư bản hoạt động tiêu khiển vui chơi, trước đó anh ta phải đi vay, nên tư bản đi vay ( tức tư bản hoạt động tiêu khiển vui chơi ) ko được lợi toànbộ lệch giá trung bình, mà trong số lệch giá trung bình mang một phần được trích ra để trảcho nhà tư bản cho vay dưới hình thức cống phẩm. Vậy về thực ra : lợi tức là một phần của lệch giá được tạo ra trong tiến trình sảnxuất mà người đi vay phải nhượng lại cho người cho vay theo tỷ suất vốn đã được sử dụng. d ) Ví dụ : Cách tính cống phẩm góp vốn góp vốn đầu tư ( ROI ) lúc làm quảng cáo Google adwords. Mỗi ngày, quảng cáo của doanh nghiệp mang 50 lượt click ( coi mỗi click là một ngườidùng ), tương ứng 50 × 30 = 1 500 lượt truy vấn vào website mỗi tháng. Theo hợp đồng kí kết, mỗi lượt truy vấn doanh nghiệp phải trả cho Google 900 đồng.  giá tiền quảng cáo Adwords mỗi tháng doanh nghiệp phải trả là : 1500 x 900 = 1 350 000 ( đồng ) Giả sử chỉ 5 % trong số khách truy vấn này sẽ tìm hàng, tương ứng với 75 người, mỗisản phẩm bán được chỉ lời 50 000 đồng, vậy thu nhập hay chính là lệch giá doanh nghiệpthu được là : 75 x 50 000 – 1 350 000 = 2 400 000 ( đồng )  Vậy  Mỗi đồng khởi đầu góp vốn góp vốn đầu tư vào Adwords giúp bạn kiếm được 1,77 đồng lợi nhuậntrong một tháng. 3 | PageĐại học Thương Mại2. Tỉ suất cống phẩm. a ) Khái niệmLà tỷ suất tính theo Xác Suất giữa tổng số cống phẩm và số tư bản tiền tệ cho vay ( thườngtính theo tháng, quý, năm, … ) b ) Công thức tính : Nếu kí hiệu tỉ suất lợi tức là z ’ ta mang : z ’ = 100 ( % ) Trong đó : z là cống phẩm. Giới hạn : 0 < z ’ < ’ Trong số lượng số lượng giới hạn trên, tỉ suất cống phẩm lên xuống theo quan hệ cung – cầu về tư bản chovay và di dời theo chu kì hoạt động tiêu khiển của tư bản công nghiệp. 3. Những tác nhân tác động tác động tác động tác động tới tỉ suất lợi tứcTỉ suất cống phẩm phụ thuộc vào vào vào những tác nhân :  Một là, tỉ suất lệch giá trung bình.  Hai là, tỉ lệ phân loại lệch giá trung bình thành cống phẩm và lệch giá của nhà tưbản hoạt động tiêu khiển vui chơi.  Ba là, quan hệ cung và cầu về tư bản cho vay. Trong điều kiện kèm theo kèm theo của chủ nghĩa tư bản : Tỉ suất cống phẩm mang xu thế giảm vì tỉ suất lợinhuận mang xu thế giảm và cung về tư bản cho vay mang xu hướng tăng nhanh hơn cầu về tưbản cho vay. 4 | Page

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính