Các lỗi thường gặp trong máy tính laptop và cách khắc phục

Các lỗi thường gặp trong máy tính laptop và cách khắc phục

Các lỗi thường gặp trong máy tính laptop và cách khắc phục

Khắc phục: Trước tiên, nếu lỗi này do phần cứng thì bạn nên tắt máy kiểm tra lại ổ cứng RAM xem đã cắm vững chắc chưa, lau chùi những bụi bẩn bám xung quanh phát động máy kiểm tra.

Các lỗi thường gặp trong máy tính laptop và cách khắc phục

Nếu vào Home windows vẫn bị lỗi này, Tiến hành gỡ những phần mềm với thể nghĩ là gây thúc đẩy, đặc thù là Flash Participant

Các lỗi thường gặp trong máy tính laptop và cách khắc phục

Nếu vẫn chưa được bạn làm như sau vào: Management panel tìm tới Foder Choices chuyển sang tab View và bỏ tích dòng alway present icon by no means thumbal sau đó nhấn Apply (OK) để lưu thiết lập

Các lỗi thường gặp trong máy tính laptop và cách khắc phục