Nghiệp vụ tín dụng (Credit operations) là gì? Các loại hình tín dụng chủ yếu

Nghiệp vụ tín dụng ( tiếng Anh : Credit operations ) là một nghiệp vụ của nhà băng nhà nước thương nghiệp tương quan tới việc sử dụng tài chính của nhà băng nhà nước, gồm mang những hình thức cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và thuê kinh tế tài chính .manhongit.dhp@gmail.comHình minh họa ( Nguồn : Credit. com )

Nghiệp vụ tín dụng (Credit operations)

Nghiệp vụ tín dụng – danh từ, trong tiếng Anh được tiêu dùng bởi cụm từ Credit operations.

Nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ trong những hoạt động cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và cho thuê tài chính, trong đó, hoạt động cho vay được xem là hoạt động sinh lời chủ yếu của những nhà băng trung gian nói chung và nhà băng thương nghiệp nói riêng. (Theo Giáo trình Nhà băng Thương nghiệp, NXB Thống kê)

Một số loại hình tín dụng chủ yếu 

Hoạt động cho vay trong tín dụng nhà băng rất nhiều và phong phú. Sau đây là một số loại hình tín dụng chủ yếu.

Cho vay ứng trước 

Cho vay ứng trước là hình thức cho vay trong đó nhà băng nhà nước cung ứng cho người đi vay một khoản tiền vay nhất định để sử dụng trước. Người đi vay chỉ phải trả lãi vào lúc hoàn trả vốn gốc. Cho vay ứng trước mang hai loại :- Cho vay ứng trước mang bảo vệ : Là cho vay mang bảo vệ bằng việc thế chấp nhà băng, cầm đồ gia tài hoặc mang sự bảo lãnh .- Cho vay ứng trước ko mang bảo vệ : Là cho vay chỉ dựa vào uy tín của người tậu so với Nhà băng mà ko cần mang gia tài cầm đồ, thế chấp nhà băng hoặc sự bảo lãnh. Do vậy gọi là cho vay tín chấp .

Cho vay theo hạn mức

Là hình thức cho vay trong đó nhà băng nhà nước và người tậu thỏa thuận hợp tác trước số tiền tối đa ( gọi là hạn mức tín dụng ) mà người tậu được vay từ nhà băng nhà nước trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .Sau lúc đã thỏa thuận hợp tác về hạn mức tín dụng, người tậu hoàn toàn mang thể vay làm nhiều lần từ chừng thời hạn thỏa thuận hợp tác mà ko phải làm đơn xin vay với điều kiện kèm theo tổng số tiền tài những lần vay ko vượt quá hạn mức tín dụng .

Hình thức cho vay này thường được ứng dụng với khách hàng mang nhu cầu vay vốn thường xuyên.

Cho vay thấu chi 

Là hình thức cấp tín dụng ứng trước đặc trưng trong đó Nhà băng cho phép khách hàng chi vượt quá số tiền dư trên tài khoản vãng lai trong một hạn mức và thời hạn nhất định trên cơ sở vật chất hợp đồng tín dụng giữa nhà băng với khách hàng.

Cho vay chiết khấu

Là cho vay dưới hình thức nhà băng nhà nước thương nghiệp tậu lại những thương phiếu chưa tới hạn trả tiền với giá thấp hơn số tiền ghi trên thương phiếu. Lúc tới hạn, nhà băng nhà nước sẽ đòi hàng loạt số tiền ghi trên thương phiếu ở người trả tiền thương phiếu. Phần lãi của nhà băng nhà nước chính là chênh lệch giữa giá tậu và số tiền ghi trên thương phiếu .

Tín dụng ủy thác thu hay bao trả tiền (Factoring)

Là nghiệp vụ trong đó tổ chức "factor" – tổ chức con của nhà băng – cam kết tậu lại những khoản trả tiền chưa tới hạn phát sinh từ những hoạt động xuất khẩu, cung ứng hàng hóa và nhà cung cấp với giá chiết khấu. Những khoản nợ này thường là ngắn hạn (từ 30 tới 120 ngày).

Tín dụng thuê tậu (Leasing)

Còn được gọi là tín dụng thuê tậu, là hình thức tín dụng trung, dài hạn được thực hiện thông qua việc cho thuê tài sản như máy móc, thiết bị, những động sản và những bất động sản khác.

Nhà băng sẽ tiêu dùng vốn của mình để tậu gia tài theo nhu yếu của người thuê và nắm giữ quyền sở hữu so với gia tài cho thuê .

Tín dụng bằng chữ kí (bảo lãnh)

Là hình thức tín dụng trong đó nhà băng ko trực tiếp cho khách hàng vay bằng tiền nhưng bằng uy tín (chữ kí) của mình, nhà băng tạo điều kiện để khách hàng sử dụng vốn vay của người khác và đảm bảo trả tiền hộ khách hàng. (Theo Giáo trình Nhà băng Thương nghiệp, NXB Thống kê)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính