7 Nguyên tắc Kế toán cơ bản (có ví dụ) bạn cần biết

Nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc hoạt động liên tục,… là những nguyên tắc Kế toán cơ bản mà bất kỳ viên chức theo nghề nào cũng cần phải nắm rõ và phân biệt. Nếu vẫn chưa hiểu hết những nguyên tắc này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của bloghong.com!

7 nguyên tắc kế toán cơ bản
Bạn mang biết những nguyên tắc kế toán cơ bản?

Nguyên tắc Kế toán là gì?

Nguyên tắc Kế toán được hiểu là những tuyên bố chung, mang vai trò như những chuẩn mực, mực thước, hướng dẫn hay hướng dẫn mà những viên chức Kế toán từng phần hành phải vận dụng để phục vụ cho việc lập những báo cáo tài chính mang liên quan tới công việc nhằm tạo ra tính thống nhất cao trong hệ thống.

Những nguyên tắc Kế toán cơ bản

Trong Kế toán hiện mang 7 nguyên tắc cơ bản được thừa nhận như sau:

+ Nguyên tắc cơ sở dồn tích – Accruals

– Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan tới tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, mức giá phải được Kế toán ghi Sổ Kế toán vào thời khắc phát sinh, ko căn cứ vào thời khắc thực tế thu hay chi tiền. Những báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích giúp phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong cả quá khứ, ngày nay và tương lai.

– Ví dụ: Doanh nghiệp A ghi nhận một khoản thu 30 triệu đồng vào tháng 6 nhưng tới tháng 7 mới nhận được tiền; tuy nhiên, Kế toán vẫn phải ghi Sổ Kế toán ở thời khắc tháng 6.

7 nguyên tắc kế toán cơ bản
Nguyên tắc cơ sở dồn tích yêu cầu Kế toán ghi nhận những nghiệp vụ kinh tế tài chính vào Sổ Kế toán ngay tại thời khắc phát sinh

+ Nguyên tắc nhất quán – Consistency

– Những chính sách và phương pháp Kế toán mà doanh nghiệp đã tậu phải được vận dụng thống nhất trong ít nhất 1 kỳ kế toán năm. Trường hợp xảy ra sự thay đổi phải tiến hành giải trình lý do (thông tin với cơ thuế quan) và nêu toàn bộ những tương tác của sự thay đổi đó tới kết quả kế toán trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

– Ví dụ: Doanh nghiệp A lựa tậu phương pháp khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm thì trong suốt quá trình hạch toán Kế toán năm, viên chức Kế toán chỉ được vận dụng theo đúng phương pháp này.

+ Nguyên tắc hoạt động liên tục – Going concern

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả thiết doanh nghiệp vẫn đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động thường nhật trong thời kì vài năm tới. Trường hợp thực tế khác với giả thiết, tức doanh nghiệp mang ý định hoặc bị buộc ngừng hoạt động mang xác định thời kì cụ thể thì báo cáo tài chính phải được lập trên một cơ sở khác và phải giảng giải yếu tố cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính đó. Thực hiện theo nguyên tắc này, viên chức Kế toán phải phản ánh toàn bộ tài sản của doanh nghiệp theo giá phí (giá gốc) chứ ko phải theo giá thị trường.

+ Nguyên tắc thận trọng – Prudence

– Là việc xem xét, cân nhắc, suy đoán những yếu tố cấp thiết để lập những ước tính kế toán trong những điều kiện ko cứng cáp. Nguyên tắc này yêu cầu Kế toán phải: lập những khoản dự phòng đúng nguyên tắc và ko được lập quá to; những khoản dự phòng ko kiểm tra cao hơn giá trị của tài sản và những khoản thu nhập; ko kiểm tra thấp hơn giá trị của những khoản nợ phải trả và mức giá; doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận lúc mang chứng cứ cứng cáp về khả năng thu được thuận tiện kinh tế; mức giá chỉ được ghi nhận lúc mang chứng cứ cứng cáp về khả năng phát sinh mức giá. Việc tuân thủ nguyên tắc thận trọng giúp doanh nghiệp bảo tồn nguồn vốn, hạn chế rủi ro và tăng khả năng hoạt động liên tục.

Ví dụ: Khách sạn A vừa bán 20 món hàng lưu niệm cho khách, tổng giá bán là 15 triệu đồng. Ngay sau đó, kế toán của khách sạn A phải lập một khoản dự phòng đúng bằng trị giá của 20 món hàng vừa bán (tương đương 15 triệu) phòng trường hợp khách trả lại vì hàng lỗi.

7 nguyên tắc kế toán cơ bản
Việc vận dụng nguyên tắc thận trọng giúp doanh nghiệp bảo tồn nguồn vốn, hạn chế rủi ro,…

+ Nguyên tắc giá gốc – Historical past value

– Mọi tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc (giá mà doanh nghiệp bỏ ra để mang/ tậu được tài sản đó). Giá này được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị tuyệt vời của tài sản đó vào thời khắc tài sản được ghi nhận. Nguyên tắc này đòi hỏi Kế toán ko được tự ý điều chỉnh giá gốc, trừ trường hợp mang quy định khác trong Pháp luật hoặc Chuẩn mực Kế toán cụ thể.

Ví dụ: Khách sạn A tậu một máy giặt công nghiệp hồi tháng 2/2020, giá 200 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) – thuế GTGT 10% nên giá gốc của máy giặt sẽ là: 200 triệu + 20 triệu (thuế) = 220 triệu. Tới tháng 11/2020, giá bán ra của loại máy giặt này trên thị trường tăng lên 250 triệu (chưa bao gồm thuế GTGT); tuy nhiên, giá của chiếc máy giặt đó vẫn phải được ghi nhận là giá tại thời khắc tậu, là 220 triệu đồng.

+ Nguyên tắc trọng yếu – Materility

– Kế toán mang nhiệm vụ thu thập, xử lý và cung cấp toàn bộ những thông tin mang tính chất trọng yếu; đó là những thông tin mà nếu thiếu hoặc sai sẽ mang thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm tương tác tới quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin. Những thông tin còn lại ko mang tính trọng yếu, ít tác dụng hoặc mang tương tác ko đáng kể tới người sử dụng thì mang thể bỏ qua hoặc được tập hợp vào những khoản mục mang cùng tính chất, chức năng.

Ví dụ: Trong Báo cáo tài chính của khách sạn A, một số khoản mục mang cùng nội dung, thực chất được gộp chung vào một khoản mục to. Như: Tiền mặt, Tiền gửi nhà băng, Tiền đang chuyển… được gộp chung vào khoản mục Tiền và những khoản tương đương tiền – Hay: Nguyên vật liệu, Dụng cụ dụng cụ, Hàng hóa, Hàng gửi bán… được gộp chung vào khoản mục Hàng tồn kho.

7 nguyên tắc kế toán cơ bản
Nguyên tắc này yêu cầu Kế toán phải thu thập, xử lý và cung cấp những thông tin mang tính chất trọng yếu

+ Nguyên tắc yêu thích – Matching

Yêu cầu việc ghi nhận doanh thu và mức giá phải yêu thích với nhau, tức là Kế toán lúc thực hiện ghi nhận một khoản doanh thu thì phải song song ghi nhận một khoản mức giá tương ứng mang liên quan tới việc tạo ra khoản doanh thu đó, thường bao gồm: mức giá của kỳ tạo ra doanh thu; mức giá của những kỳ trước hoặc mức giá phải trả nhưng liên quan tới mức giá của kỳ đó.

Những nguyên tắc kế toán cơ bản được vận dụng xác thực giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định. Điều này cũng giúp kiểm toán viên và nhà quản trị dễ dàng kiểm tra tình hình và đưa ra lời khuyên đúng đắn, kịp thời cho kế hoạch kinh doanh và sử dụng nguồn vốn.

Nghiệp vụ kế toán nhà hàng – khách sạn dành cho viên chức kế toán

​Ms. Smile