Các phép toán biến đổi lũy thừa – VnHocTap.com

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Các phép toán biến đổi lũy thừa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

cac phep toan bien doi luy thua 1

cac phep toan bien doi luy thua 2

cac phep toan bien doi luy thua 3

cac phep toan bien doi luy thua 4

cac phep toan bien doi luy thua 5

Nội dung bài viết Các phép toán biến đổi lũy thừa:
Các phép toán biến đối lũy thừa. Phương pháp: Ta cần nắm các công thức biến đổi lũy thừa sau: Với a > 0. Với a, b > 0. Công thức đặc biệt. Bài tập 5. Cho số thực dương. Biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ có dạng x với 5 là phân số tối giản. Bài tập 6. Cho a > 0, b > 0. Viết biểu thức về dạng z. Bài tập 10. Cho các số thực dương phân biệt Đ và Ð’. Biểu thức thu gọn của biểu thức.