Các Thì Trong Tiếng Anh – Bảng Tổng Hợp 12 Thì Trong Tiếng Anh

Các Thì Trong Tiếng Anh - Bảng Tổng Hợp 12 Thì Trong Tiếng Anh

Các Thì Trong Tiếng Anh – Bảng Tổng Hợp 12 Thì Trong Tiếng Anh


0

Tag: Các Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh

Tiếng Anh có 12 thì cơ bản. Các thì trong tiếng Anh đều có công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết khác nhau. Trong bài viết này KISS English sẽ giúp bạn ghi nhớ và cách dùng các thì này nhé.

Tiếng Anh có 12 thì cơ bản. Các thì trong tiếng Anh đều có công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết khác nhau. Trong bài viết này KISS English sẽ giúp bạn ghi nhớ và cách dùng các thì này nhé.

Các Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh
Các Thì Trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh được chia thành 12 thì cơ bản tương ứng với 3 mốc thời gian xoay quanh sự việc đó là hiện tại, quá khứ và tương lai. Các thì trong tiếng Anh đều có công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết khác để người dùng sử dụng một cách chính xác và tránh sự nhầm lẫn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thì cơ bản trong tiếng Anh hãy tham khảo thông tin ngay dưới đây.

Xem video: Cách thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh cực kỳ đơn giản

Nội dung bài viết:

1

Các Thì Trong Tiếng Anh Là Gì?

2

Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh

3

Bảng Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh

4

Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh

Các Thì Trong Tiếng Anh Là Gì?

Các thì trong tiếng Anh là phần ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, đòi hỏi người học cần phải biết. Trong các bài chia động từ thường có những bài tập liên quan đến thì.

Cụ thể bao gồm 12 thì như sau:

 • Thì hiện tại đơn – Present Simple.

 • Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense.

 • Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense.

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present perfect continuous tense.

 • Thì quá khứ đơn – Past simple tense.

 • Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense.

 • Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense.

 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense.

 • Thì tương lai đơn – Simple future tense.

 • Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense.

 • Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense.

 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense.

Các Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh
Trong tiếng Anh có 12 thì cơ bản

Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh

Một số bài tập các thì trong tiếng Anh cho bạn rèn luyện như sau:

1. My uncle never (fly) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

2. In all the world, there (be) … only 14 mountains that (reach) … above 8,000 meters.

3. The motorbike (be) … ready for him the time he (come) … tomorrow.

4. When we (arrive) … in Paris tonight, it probably (rain) ….

5. On arriving at home I (find) … that she just (leave) … a few minutes before.

Bảng Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh

Bảng tổng hợp những thì trong tiếng Anh cho các bạn nắm rõ thông tin và ghi nhớ dễ hơn:

Các Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh
Bảng tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh

Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh

12 thì trong tiếng Anh có cách dùng như sau:

 • Hiện tại đơn: Dùng để diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lý, thói quen; sở thích được lặp đi lặp lại. Diễn tả lịch trình, chương trình và thời gian biểu.

 • Hiện tại tiếp diễn: Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dài ở hiện tại. Một dự định, kế hoạch sắp xảy ra. Dùng để cảnh báo, đề nghị và ra mệnh lệnh.

 • Hiện tại hoàn thành: Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn kéo dài đến hiện tại và tương lai, hoặc hành động xảy ra có kết quả trong quá khứ nhưng không rõ thời gian xảy ra. Nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.

 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Diễn tả hành động liên tục trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại. Một hành động vừa kết thúc, nêu lên kết quả của hành động.

 • Quá khứ đơn: Diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Một hành động liên tiếp tại thời điểm trong quá khứ. Diễn đạt hành động xen vào những hành động trong quá khứ.

 • Quá khứ tiếp diễn: Diễn tả hành động xảy ra tại thời điểm trong quá khứ. Hoặc diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ có hành động khác xen vào.

Các Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh
Cách dùng các thì cơ bản trong tiếng Anh rất dễ nhầm lẫn

 • Quá khứ hoàn thành: Diễn tả hành động hoàn trước trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Diễn tả hành động xảy ra liên tục trước 1 hành động khác trong quá khứ.

 • Tương lai đơn: Diễn tả dự đoán không có căn cứ.

 • Tương lai tiếp diễn: Diễn tả hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.

 • Tương lai hoàn thành: Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.

 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, tiếp diễn liên tục đến thời điểm trong tương lai.

Trên đây, KISS English đã chia sẻ cho bạn biết các thì trong tiếng Anh. 12 thì cơ bản được sử dụng rất nhiều hiện nay bất kể là trong giao tiếp hay các bài thi tiếng Anh. Nắm chắc ngữ pháp các thì tiếng Anh sẽ là hành trang giúp bạn học ngoại ngữ này tốt hơn rất nhiều.Shares


Xem thêm các kết quả về
Các Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh


Nguồn
:
kissenglishcenter.com