Cách Cài Định Vị Cho Iphone 5S, Cách Định Vị Điện Thoại Iphone

Sử dụng ứng dụng Tìm

để định vị và phát âm thanh trên iPhone, iPad, iPod contact, máy Mac, bloghong.com Watch, AirPods hoặc tai nghe Beats (những kiểu được tương trợ) bị thất lạc. Để định vị thiết bị, bạn phải bật Tìm trước lúc bị mất.You watching: Cách cài định vị cho iphone 5s

Ghi chú: Nếu bạn muốn xem khoảng cách giữa những thiết bị và bạn, hãy đảm bảo rằng bạn bật Vị trí xác thực cho ứng dụng Tìm. Xem Kiểm soát thông tin vị trí mà bạn san sớt trên iPhone.

Nếu bạn đánh mất iPhone và bạn ko sở hữu quyền truy cập vào ứng dụng Tìm, bạn sở hữu thể định vị hoặc phát âm thanh trên thiết bị bằng Tìm iPhone trên bloghong.com.

*

Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của thiết bị mà bạn muốn định vị.

Nếu sở hữu thể định vị thiết bị: Nó xuất hiện trên bản đồ để bạn sở hữu thể xem vị trí.

Nếu ko thể định vị thiết bị: Bạn nhìn thấy “Ko tìm thấy vị trí nào” bên dưới tên của thiết bị. Trong Thông tin, bật Thông tin lúc tìm thấy. Bạn nhận được một thông tin lúc nó được định vị.

Để biết những bước khắc phục sự cố, hãy xem bài viết Tương trợ của bloghong.com Nếu Tìm iPhone ngoại tuyến hoặc ko hoạt động.

Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của thiết bị mà bạn muốn phát âm thanh.

Chạm vào Phát âm thanh.

Nếu thiết bị trực tuyến: Một âm thanh khởi đầu sau một khoảng trễ ngắn và tăng dần âm lượng, sau đó phát trong khoảng hai phút. Thiết bị rung lên (nếu vận dụng). Một cảnh báo Tìm <thiết bị> xuất hiện trên màn hình của thiết bị.

Một e-mail xác nhận cũng được gửi tới địa chỉ e-mail ID bloghong.com của bạn.

Nếu thiết bị ngoại tuyến: Bạn nhìn thấy Đang chờ âm thanh. Âm thanh phát trong lần tiếp theo thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi hoặc di động.

Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: “Play a sound on my iPod contact” hoặc “The place’s my iPad?” Tìm hiểu cách hỏi Siri.

Phát âm thanh trên AirPods hoặc tai nghe Beats của bạn

Nếu AirPods hoặc tai nghe Beats (những kiểu được tương trợ) được ghép đôi với iPhone, iPad hoặc iPod contact, bạn sở hữu thể phát âm thanh trên những thiết bị bằng ứng dụng Tìm.See extra: Obtain Revit 2019 Obtain ), Obtain Revit For Home windows

Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của AirPods hoặc tai nghe Beats mà bạn muốn phát âm thanh.

Chạm vào Phát âm thanh. Nếu AirPods hoặc AirPods Professional của bạn bị tách riêng, bạn sở hữu thể tắt tiếng một bên bằng cách chạm vào Trái hoặc Phải để tìm chúng tuần tự.

Nếu thiết bị trực tuyến: Thiết bị phát âm thanh ngay ngay lập tức trong hai phút.

Một e-mail xác nhận cũng được gửi tới địa chỉ e-mail ID bloghong.com của bạn.

Nếu thiết bị ngoại tuyến: Bạn nhận được một thông tin trong lần tiếp theo thiết bị ở trong phạm vi của iPhone, iPad hoặc iPod contact của bạn.

Ngừng phát âm thanh trên thiết bị

Nếu bạn tìm thấy thiết bị và muốn tắt âm thanh trước lúc giới hạn tự động, hãy thực hiện một trong những tác vụ sau:

iPhone, iPad hoặc iPod contact: Nhấn nút nguồn hoặc một nút âm lượng hoặc lật công tắc Chuông/yên ổn lặng. Nếu thiết bị đã được khóa, bạn cũng sở hữu thể mở khóa hoặc vuốt để bỏ qua cảnh báo Tìm <thiết bị>. Nếu thiết bị đã được mở khóa, bạn cũng sở hữu thể chạm vào OK trong cảnh báo Tìm <thiết bị>.

bloghong.com Watch: Chạm vào Bỏ qua trong cảnh báo Tìm Đồng hồ hoặc nhấn Digital Crown hay nút sườn.

Máy Mac: Bấm OK trong cảnh báo Tìm máy Mac.

AirPods hoặc tai nghe Beats: Chạm vào Ngừng trong Tìm.

Nhận chỉ đường tới chỗ thiết bị

Bạn sở hữu thể nhận chỉ đường tới vị trí ngày nay của một thiết bị trong ứng dụng Bản đồ

.

Chạm vào Thiết bị, sau đó chạm vào tên của thiết bị mà bạn muốn nhận chỉ đường.

Chạm vào Chỉ đường để mở Bản đồ.

Định vị hoặc phát âm thanh trên thiết bị của bạn bè

Nếu bạn bè của bạn đánh mất thiết bị, họ sở hữu thể định vị hoặc phát âm thanh trên thiết bị bằng cách truy cập bloghong.com/discover và đăng nhập bằng ID bloghong.com và mật khẩu của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định vị thiết bị trong Tìm iPhone trên bloghong.com trong Hướng dẫn sử dụng bloghong.com extra: Tính Từ Đứng Trước Danh Từ Là Gì, Tính Từ Đứng Trước Hay Sau Danh Từ

Nếu bạn thiết lập San sẻ trong gia đình, bạn sở hữu thể sử dụng Tìm để định vị thiết bị thất lạc của thành viên gia đình.