Cách gán địa chỉ IP tĩnh trong Windows 7, 8, 10, XP hoặc Vista

Thỉnh thoảng, gán địa chỉ IP cho một máy tính tốt hơn để router tự động gán địa chỉ IP. Hãy cùng đọc bài viết này để biết những gán địa chỉ IP tĩnh trong Home windows.

Địa chỉ IP tĩnh với địa chỉ IP tự động

Thông thường, địa chỉ IP cho máy tính cá nhân và những thiết bị khác mang thể được router tự động gán bằng cách sử dụng một giao thức gọi là Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Đây là một cách tiện dụng để kết nối những thiết bị với mạng bởi vì người sử dụng ko phải cấu hình địa chỉ IP cho thiết bị mới. Nhược điểm của việc gán tự động địa chỉ IP là địa chỉ IP của thiết bị mang thể thay đổi theo thời kì.

Đây ko phải là vấn đề to, nhưng trong một số trường hợp, người sử dụng muốn thiết bị sử dụng địa chỉ IP tĩnh, ko thay đổi. Ví dụ, trong trường hợp:

  • Lúc mang một số ứng dụng nhất định chỉ mang thể kết nối với những thiết bị mạng sử dụng địa chỉ IP của chúng, đặc thù, lúc nhiều ứng dụng mạng cũ bị hạn chế.
  • Lúc muốn chuyển tiếp những cổng thông qua router tới những thiết bị trong mạng. Một số router mang thể chuyển tiếp cổng và và địa chỉ IP động; nhưng một số router thì ko thể.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị ko phải là khó, nhưng người sử dụng nên lựa mua thực hiện việc này từ router hay trên thiết bị.

Gán địa chỉ IP

Gán địa chỉ IP tĩnh qua router

Mặc dù bài viết này nhắc tới việc gán những địa chỉ IP tĩnh cho những máy tính PC trong Home windows, nhưng mang một cách khác để thực hiện. Nhiều router cho phép người sử dụng chỉ định một tập hợp những địa chỉ IP được phân phối tới những thiết bị cụ thể (dựa trên địa chỉ MAC vật lý của thiết bị). Phương pháp mang những ưu điểm nhất định:

  • Địa chỉ IP vẫn được router quản lý, mang tức thị bạn sẽ ko phải thay đổi trên từng thiết bị riêng lẻ.
  • Dễ dàng gán những địa chỉ trong cùng một tập hợp địa chỉ IP mà router sử dụng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng cách gán địa chỉ IP tĩnh trực tiếp cho những máy tính chạy Home windows.

Đặt gán địa chỉ IP tĩnh trong Home windows 7, 8 hoặc 10

Để thay đổi địa chỉ IP của máy tính trong Home windows, mở cửa sổ “Community Connections“. Nhấn Home windows + R, gõ “ncpa.cpl” vào hộp Run, sau đó nhấn Enter.

Mở Network Connections trong Windows 7,8,10

Trong cửa sổ “Community Connections“, nhấn chuột phải vào adapter muốn thiết lập một địa chỉ IP tĩnh và sau đó mua lệnh “Properties“.

Chọn Properties trong Windows 7, 8, 10

Trong cửa sổ tính chất của adapter, mua “Web Protocol Model 4 (TCP/IPv4)” và sau đó nhấp vào nút “Properties“.

Chọn Internet Protocol Version 4 (tCP/IPv4)

Sắm tùy mua “Use the next IP deal with“, sau đó gõ địa chỉ IP, subnet masks và cổng mặc định tương ứng với thiết lập mạng. Tiếp theo, nhập địa chỉ máy chủ DNS. Cuối cùng, mua tùy mua “Validate settings upon exit” để Home windows kiểm tra địa chỉ IP mới và những thông tin tương ứng để đảm bảo rằng nó hoạt động tốt, sau đó nhấp vào nút “OK” lúc đã hoàn thành.

Thiết lập các tùy chọn mạng trên Windows 7, 8, 10

Và sau đó đóng cửa sổ tính chất của adapter mạng.

Nhấn OK đê đóng cửa sổ thuộc tính adapter

Home windows tự động chạy chẩn đoán mạng để xác minh kết nối. Nếu mang vấn đề, Home windows sẽ cung cấp tùy mua chạy wizard khắc phục sự cố mạng. Tuy nhiên, nếu thực sự gặp rối rắm, wizard khắc phục sự cố này ko thực sự sửa lỗi được, bạn nên kiểm tra xem cài đặt và thử lại.

Gán địa chỉ IP tĩnh trong Home windows Vista

Thay đổi IP từ DHCP sang một địa chỉ tĩnh trong Vista cũng tương tự như những phiên bản Home windows khác, nhưng vị trí sẽ tương đối khác. Mở Thực đơn Begin, bấm chuột phải vào Community, và mua Properties.

Chọn Properties trong Windows Vista

Trên cửa sổ Community and Sharing Heart mở ra, nhấn vào Handle community connections.

Chọn Manage network connections

Nhấp chuột phải vào adapter mạng muốn gán một địa chỉ IP và bấm Properties.

Chọn Properties của adapter muốn gán địa chỉ IP

Sắm Web Protocol Model 4 (TCP/IPv4) sau đó nhấp vào nút Properties.

Chọn Internet Protocol Version 4 trên Windows Vista

Hiện nay hãy thay đổi IP, Subnet masks, cổng gateway mặc định, và địa chỉ máy chủ DNS, lúc hoàn thành bấm OK.

Thiết lập các địa chỉ mạng trên Windows Vista

Bạn cần phải đóng cửa sổ Native Space Connection Properties để những thiết lập mang hiệu lực.

Đóng cửa sổ Local Area Connection Properties

Mở Command Immediate và sử dụng lệnh ipconfig để xác minh những thay đổi đã thành công.

Sử dụng lệnh trong Command Prompt để xác minh những thay đổi

Gán địa chỉ IP tĩnh trong Home windows XP

Để gán địa chỉ IP tĩnh trong Home windows XP, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng “My Community Locations“, sau đó mua “Properties“.

Chọn Properties trong My Network Places

Nhấp chuột phải vào adapter muốn thiết lập IP và sau đó mua “Properties” từ trình đơn văn cảnh.

Chọn Properties của adapter muốn thiết lập địa chỉ IP

Sắm mục “Web Protocol (TCP/IP)“, sau đó nhấp nút “Properties“.

Chọn Internet Protocol TCP/IP

Sắm tùy mua “Use the next IP deal with“. Nhập địa chỉ IP, subnet masks, cổng mặc định và địa chỉ máy chủ DNS muốn sử dụng. Lúc hoàn thành, hãy nhấp vào nút “OK“.

Chọn Use the following IP address và thiết lập một số tùy chọn khác

Bạn cần phải đóng cửa sổ tính chất của adapter trước lúc thay đổi mang hiệu lực.

Đóng cửa sổ Wireless Network Connection Properties

Người sử dụng mang thể xác minh những thiết lập mới bằng cách sử dụng lệnh ipconfig trong Command Immediate.

Xác minh thiết lập mạng bằng lệnh ipconfig

Nói chung, tốt nhất người sử dụng nên để router tự động gán địa chỉ IP cho những thiết bị. Thỉnh thoảng, bạn mang thể đặt một địa chỉ IP tĩnh cho một thiết bị cụ thể. Mặc dù mang thể đặt những địa chỉ IP tĩnh trên những thiết bị, nhưng người sử dụng vẫn nên thiết lập địa chỉ IP tĩnh trên router nếu mang thể.

Xem thêm:

  • Hướng dẫn thay đổi địa chỉ IP từ Command Immediate
  • Hướng dẫn đặt địa chỉ IP tĩnh trong Mac OS X
  • Đây là cách kiểm tra địa chỉ IP của bạn là tĩnh hay động

Leave a Reply