Cách đặt lại &039Reset&039 Bàn phím về mặc định trong Windows 10 (100% thành công) – Windows789

Thỉnh thoảng, bạn sở hữu thể sở hữu một số phần mềm thay đổi cách hoạt động của bàn phím. Hoặc sở hữu thể bạn đã thêm một số phím tắt hoặc phím nóng tùy chỉnh và hiện nay muốn đặt lại cài đặt Bàn phím về mặc định ban sơ. Nếu là của bạn những phím bàn phím máy tính xách tay ko hoạt động theo cách của chúng, thì sở hữu lẽ đã tới lúc bạn đặt lại những phím bàn phím về cài đặt mặc định. Đây là những gì bạn sở hữu thể thử trong Home windows 10/8/7 và xem nó sở hữu hữu ích ko.

Trước lúc tiếp tục, trước tiên bạn sở hữu thể muốn xác nhận rằng đó ko phải là do sự cố vật lý hoặc sự cố phần cứng. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn cập nhật trình điều khiển thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất hiện sở hữu, làm sạch bàn phím, chạy Trình gỡ rối bàn phím, kiểm tra dây, kết nối vật lý và thậm chí sở hữu thể thử một bàn phím khác, trong trường hợp là máy tính để bàn và xem liệu nó sở hữu giải quyết được sự cố hay ko. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem bạn đã bật Phím dính trong Home windows.

Đặt lại ‘reset’ cài đặt bàn phím

Mở Management Panel > Language. Tậu tiếng nói mặc định của bạn. Nếu bạn đã bật nhiều tiếng nói, hãy chuyển một tiếng nói khác lên đầu danh sách, để làm cho nó trở thành tiếng nói chính – và sau đó lại di chuyển tiếng nói ưa thích hiện sở hữu của bạn trở lại đầu danh sách. Thao tác này sẽ đặt lại bàn phím.

Nếu bạn sở hữu một tiếng nói, hãy thêm một tiếng nói khác. Tạo tiếng nói mới, tiếng nói Chính bằng cách chuyển tiếng nói đó lên đầu danh sách. Lúc bạn đã thực hiện xong việc này, hiện nay hãy chuyển tiếng nói cũ trở lại đầu danh sách để biến nó trở thành tiếng nói chính. Thao tác này sẽ đặt lại bố cục bàn phím về mặc định.

Hãy lấy ví dụ để làm rõ hơn. Tôi chỉ cài đặt tiếng Anh (Ấn Độ) và đó là tiếng nói chính của tôi. Nếu tôi muốn đặt lại bàn phím của mình về cài đặt mặc định, tôi sẽ phải thêm một tiếng nói khác – nói tiếng Anh (Hoa Kỳ) và chuyển nó lên đầu danh sách, sử dụng Transfer up. Điều này sẽ thay đổi bố cục bàn phím của tôi.

Tiếp theo, tôi sẽ phải chuyển tiếng Anh (Ấn Độ) trở lại đầu trang. Thao tác này sẽ thay đổi bố cục bàn phím của tôi để ưa thích với cài đặt tiếng nói này. Sau đó, tôi sở hữu thể xóa tiếng Anh (Hoa Kỳ).

Thao tác này sẽ đặt lại những phím bàn phím về cài đặt mặc định.

Bạn cũng sở hữu thể muốn xem những bài viết này:

  1. Trình tạo bố cục bàn phím Microsoft cho Home windows
  2. Remap những phím bàn phím với SharpKeys.

Đặt lại cài đặt bàn phím

  • Thẻ: Bàn phím