Thiết lập tài khoản Outlook trong ứng dụng thư của iOS

Sau lúc bạn khởi đầu quy trình đăng ký, bạn phải hoàn thành quy trình trong toàn bộ kể từ lúc tạm giới hạn cho nhiều hơn một vài phút thường giới hạn tiến độ của bạn và yêu cầu bạn phải khởi đầu lại. Nếu quá trình này ko thành công, bạn cần trở lại ứng dụng Firm Portal để thử lại.

 1. Mở App Retailer của iOS. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Intune Firm Portal.

 2. Tiếp theo, hãy tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Microsoft Authenticator.

 3. Làm theo quy trình trong bài viết Thiết lập quyền truy nhập vào những tài nguyên tổ chức của bạn để đăng ký điện thoại hoặc máy tính bảng chạy iOS của bạn. Quan yếu: Sau lúc khởi đầu quy trình đăng ký, bạn nên hoàn thành toàn bộ quy trình bởi việc tạm giới hạn quá vài phút thường sẽ giới hạn tiến độ của bạn và yêu cầu bạn khởi đầu lại. Nếu quy trình này ko thành công, bạn cần trở lại ứng dụng Firm Portal để thử lại.

  Lưu ý: Trong trường hợp bạn được nhắc thực hiện xác thực đa yếu tố, vui lòng tham khảo mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

 4. Mở ứng dụng Outlook cho iOS. Biểu tượng sở hữu dạng như sau:

  Lưu ý: Lúc thiết bị được đăng ký, bạn sở hữu thể cài đặt những ứng dụng được quản lý – gồm cả Outlook – theo một số cách khác nhau:

  • Bạn cài đặt ứng dụng từ ứng dụng Firm Portal

  • Với thể tổ chức của bạn sẽ tự động cài đặt ứng dụng trong quy trình đăng ký

 5. Nếu bạn thấy tài khoản của mình, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.

  Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn ko được tự động tìm thấy thì hãy nhập thủ công địa chỉ e mail tổ chức bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản.

 6. Nhập mật khẩu tài khoản e mail của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập.

 7. Doanh nghiệp của bạn cũng sở hữu thể đã triển khai những giải pháp kiểm soát sẽ yêu cầu bạn Đăng ký trước lúc sở hữu thể tiếp tục. Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh tính danh của mình để thiết bị sở hữu thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

 8. Sau lúc bạn mở Outlook, trải nghiệm của bạn sẽ được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm những cài đặt chính sách của tổ chức bạn, cũng như việc trước đó bạn đã truy nhập tài nguyên tổ chức bằng thiết bị của mình hay chưa. Ví dụ: bạn sở hữu thể được nhắc xác thực bằng ứng dụng Microsoft Authenticator. Bạn cũng sở hữu thể được nhắc nhập mã PIN. Hãy làm theo những lời nhắc xuất hiện trên thiết bị cho trường hợp cụ thể của bạn.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng khởi đầu sử dụng Outlook cho iOS! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS