Cập nhật Windows

Trong Home windows 11, bạn quyết định thời khắc và cách tải bản cập nhật mới nhất để giữ cho thiết bị của bạn chạy mượt mà và bảo mật. Để quản lý những tùy mua của bạn và xem những bản cập nhật sẵn mang, hãy mua Kiểm tra Home windows cập nhật. Hoặc mua Bắt >Cài đặt > Home windows Cập nhật.

Dưới đây là một số thông tin khác mà bạn mang thể đang tìm kiếm:

  • Nếu bạn gặp lỗi lúc tìm cách cập nhật, hãy xem khắc phục sự Home windows nhật sự cố.

  • Nếu bạn đang tìm cách kích hoạt Home windows 11, hãy xem mục Kích hoạt Home windows thêm thông tin.

  • Nếu bạn gặp sự cố lúc cài đặt những bản cập nhật, hãy xem Khắc phục sự cố cập nhật Home windows.

  • Để xem những câu trả lời cho câu hỏi thường gặp, hãy xem Home windows Replace: Câu hỏi thường gặp.

  • Để tải bản cập nhật chính mới nhất của Home windows 11, hãy xem Tải bản cập nhật mới nhất Home windows.

Kiểm tra bản Home windows nhật

Leave a Reply