Thay đổi độ sáng màn hình trong Windows

Tìm biểu tượng Mạng ở bên phải thanh tác vụ, rồi di chuyển con trượt Độ sáng để điều chỉnh độ sáng. (Nếu ko sở hữu thanh trượt, hãy xem phần Ghi chú bên dưới.)

Một số PC sở hữu thể cho phép Home windows tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên điều kiện ánh sáng ngày nay. Để tìm hiểu xem PC của bạn sở hữu tương trợ tính năng này hay ko, Cài đặt >Hiển thị>hiển thị. Tìm Độ sáng, tìm hộp kiểm Tự động thay đổi độ sáng lúc ánh sáng thay đổi, rồi mua hộp kiểm đó để sử dụng tính năng này. Cài đặt tự động này giúp đảm bảo bạn sở hữu thể đọc được màn hình ở bất cứ nơi nào bạn tới. Ngay cả lúc sử dụng tính năng này, bạn vẫn sở hữu thể di chuyển con trượt Độ sáng để tinh chỉnh độ sáng cho màn hình tích hợp sẵn.

Bạn cũng sở hữu thể thấy một hộp kiểm khác được hiển thị: Giúp cải thiện pin bằng cách tối ưu hóa nội dung hiển thị và độ sáng. Một Home windows PC sở hữu thể tự động điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của màn hình dựa trên nội dung được hiển thị trên màn hình tích hợp sẵn của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Độ sáng và độ tương phản thích hợp Home windows.

Lưu ý:

  • Bạn sở hữu thể ko thấy thanh trượt Độ sáng trên PC để bàn sở hữu màn hình bên ngoài. Để thay đổi độ sáng trên màn hình bên ngoài, hãy sử dụng những nút trên màn hình đó.

  • Nếu bạn ko sở hữu PC để bàn và thanh trượt ko xuất hiện hoặc hoạt động, hãy thử cập nhật trình điều khiển hiển thị. Tìm Tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Trình quản lý Thiết bị, sau đó mua Trình quản lý Thiết bị từ danh sách kết quả. Trong Trình quản lý Thiết bị, mua Bộ điều hợp hiển thị, sau đó mua bộ điều hợp màn hình. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) tên bộ điều hợp màn hình, rồi mua Cập nhật trình điều khiển và làm theo hướng dẫn.