Cách chọn hệ điều hành mặc định khởi động trong Windows 10 – bloghong.com

Nếu mang nhiều hệ điều hành cài đặt trên máy tính PC, bạn sẽ mang 30 giây theo mặc định để tìm hệ điều hành phát động trước lúc hệ điều hành mặc định chạy tự động.

Bài viết này sẽ hướng dẫn người mua cách tìm hệ điều hành mặc định chạy tự động sau lúc hết thời kì tìm trong Home windows 10.

Hướng dẫn thiết lập hệ điều hành phát động mặc định trong Home windows 10

  • 1. Tậu hệ điều hành mặc định trong tùy tìm phát động tăng
  • 2. Tậu hệ điều hành mặc định trong Startup and Restoration
  • 3. Tậu hệ điều hành mặc định trong System Configuration
  • 4. Tậu hệ điều hành mặc định trong Command Immediate

Bạn cần đăng nhập với tư cách admin để mang thể tìm hệ điều hành mặc định.

Ví dụ: Màn hình “Select an working system” ở Startup.

Lưu ý: Hệ điều hành mặc định được liệt kê trước tiên.

Màn hình chọn hệ điều hành

1. Tậu hệ điều hành mặc định trong tùy tìm phát động tăng

Bước 1. Trong lúc phát động hoặc sau lúc phát động vào những tùy tìm phát động tăng, click on vào liên kết Change defaults or select different choices ở cuối cùng.

Click vào liên kết Change defaults or choose other options

Bước 2. Click on vào Select a default working system.

Click vào Choose a default operating system

Bước 3. Click on vào hệ điều hành bạn muốn thiết lập làm hệ điều hành mặc định.

Click vào hệ điều hành muốn khởi động

Bước 4. Click on vào nút quay lại.

Click vào nút quay lại

Bước 5. Click on vào hệ điều hành bạn muốn chạy.

Click vào hệ điều hành muốn chạy

2. Tậu hệ điều hành mặc định trong Startup and Restoration

Bước 1. Click on Win+X để mở thực đơn nhiệm vụ người tiêu dùng, click on vào System.

Bước 2. Click on vào liên kết Superior system settings ở bên tay trái và đóng cửa sổ System.

Click vào liên kết Advanced system settings

Bước 3. Click on vào nút Settings trong Startup and Restoration.

Click vào nút Settings

Bước 4. Tậu hệ điều hành bạn muốn thiết lập làm hệ điều hành mặc định trong thực đơn thả xuống Default working system và click on vào OK.

Chọn hệ điều hành trong Default operating system

Bước 5. Click on vào OK.

3. Tậu hệ điều hành mặc định trong System Configuration

Bước 1. Nhấn Win+R để mở hộp thoại Run, gõ msconfig và click on vào OK để mở System Configuration.

Bước 2. Click on vào tab Boot, tìm hệ điều hành bạn muốn làm hệ điều hành mặc định, click on vào Set as default và click on vào OK.

Click vào tab Boot

Bước 3. Click on vào nút Restart để ứng dụng thay đổi.

Cảnh báo: Thao tác này sẽ phát động lại máy tính ngay tức thời, do đó bạn nên lưu và đóng mọi thứ đang mở nếu ko sẽ bị mất dữ liệu.

Thông báo khởi động lại máy tính

4. Tậu hệ điều hành mặc định trong Command Immediate

Bước 1. Mở Command Immediate với tư cách admin.

Bước 2. Gõ bcdedit trong Command Immediate và nhấn Enter.

Bước 3. Trong phần Home windows Boot Loader, tìm hệ điều hành bạn muốn thiết lập làm hệ điều hành mặc định và ghi chú định danh của nó (ví dụ: present).

Lưu ý: Trong phần Home windows Boot Supervisor, định danh cho hệ điều hành mặc định sẽ được hiển thị ở bên phải của default.

Tìm hệ điều hành và định danh

Bước 4. Gõ lệnh sau vào Command Immediate và nhấn Enter.

bcdedit /default {identifier}

Lưu ý: Thay thế identifier trong lệnh lên với mã định danh thực tế từ bước 3 của hệ điều hành bạn muốn thiết lập làm hệ điều hành mặc định.

Ví dụ: bcdedit /default {present}

Gõ lệnh bcdedit

Chúc người mua thực hiện thành công!

  • Hướng dẫn sử dụng Clonezilla để sao chép ổ cứng Home windows
  • Cách đếm ngược sự kiện trên Home windows 10
  • Cách tiêu dùng Z1 CryptNow mã hóa dữ liệu trên Home windows 10
  • Cài đặt CentOS trên WSL Home windows 10
  • Cách sử dụng ổ đĩa flash trên Home windows 10
  • Tổng hợp theme mùa hè cho Home windows 10