Cách để Tải video TikTok dài hơn trên iPhone hoặc iPad

 1. Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 1

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/00/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-1.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-1.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/0/00/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-1.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

1Sử dụng máy ảnh của iPhone hoặc iPad để quay video. Bạn ko cần mở ứng dụng TikTok mà chỉ cần chạm vào biểu tượng camera trên màn hình chính, vuốt sang phải cho tùy chọn VIDEO, sau đó nhấn nút to màu đỏ để quay video.

 • Lúc quay xong, hãy nhấn vào ô vuông màu đỏ ở phần dưới cùng của màn hình.
 • Đảm bảo video của bạn dài dưới 5 phút.

Bạn ko cần mở ứng dụng TikTok mà chỉ cần chạm vào biểu tượng camera trên màn hình chính, vuốt sang phải cho tùy chọn, sau đó nhấn nút to màu đỏ để quay video.

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 2

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/b/b2/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-2.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/b/b2/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-2.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 2

  Mở TikTok. Ứng dụng với hình vuông màu đen với nốt nhạc màu trắng bên trong. Nó thường nằm trên màn hình chính.

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 3

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/3e/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-3.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/3/3e/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-3.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 3

  Nhấn

  +

  . Tùy chọn này nằm ở phần dưới cùng của màn hình. Thao tác này sẽ đưa bạn tới màn hình quay.

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 4

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/46/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-4.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/4/46/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-4.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 4

  Nhấn vào biểu tượng ảnh ở bên phải nút quay. Một danh sách những bài hát và video được lưu vào iPhone hoặc iPad của bạn sẽ hiển thị.

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 5

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a8/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-5.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/a/a8/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-5.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 5

  Nhấn vào video vừa được quay. Sau lúc tải lên, bạn sẽ thấy một thông tin cho biết độ dài của video đã chọn.

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 6

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/f/fd/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-6.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-6.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/f/fd/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-6.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 6

  Xem thêm: 5 Cách bán hàng hiệu quả trên Facebook | Blog Hồng

  Kéo đường viền hộp cho tới lúc nó bao hết phần video bạn cần. Tùy chọn này ở phía dưới màn hình. Phía bên phải của đường viền sẽ đánh dấu nơi video kết thúc.

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 7

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/93/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-7.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/9/93/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-7.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

 • 7

  Nhấn

  Next

  (Tiếp theo). Mục này ở góc trên bên phải màn hình.

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 8

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/1/18/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-8.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-8.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/1/18/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-8.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

  8Chỉnh sửa video và nhấn

  Next

  (Tiếp theo).

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 9

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/2/2a/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-9.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-9.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/2/2a/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-9.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-9.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

  9

  Thêm phụ đề và/hoặc gắn thẻ bạn bè. Bạn cũng với thể điều chỉnh quyền riêng tư của video bằng cách chọn một tùy chọn từ thực đơn ″Who can see my video?″ (Người nào với thể xem video của tôi?).

 • Tiêu đề ảnh Upload Longer Tik Tok Videos on iPhone or iPad Step 10

  {“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/5/51/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-10.jpg/v4-460px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-10.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/5/51/Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-10.jpg/v4-728px-Upload-Longer-Tik-Tok-Videos-on-iPhone-or-iPad-Step-10.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  “}

  10

  Nhấn

  Post

  (Đăng). Video dài hơn của bạn hiện đã được san sẻ.

  Xem thêm: Kịch bản tư vấn khách hàng giúp chốt đơn thành công

  Quảng cáo

 • Source: https://bloghong.com
  Category: Marketing