Cách để Tính lực Căng dây trong Vật lý

Trong vật lý, lực căng dây là một lực được tạo ra bởi một sợi dây, sợi cáp hay các vật thể tương tự lên một hoặc nhiều vật khác. Bất cứ thứ gì khi được kéo, treo, trợ lực hay đung đưa trên một sợi dây đều sinh ra lực căng dây. Giống như các lực khác, lực căng dây có thể làm thay đổi tốc độ một vật hoặc làm biến dạng vật đó. Tính toán lực căng dây là một kỹ năng quan trọng không chỉ đối với học sinh chuyên ngành vật lý mà còn với các kỹ sư và kiến trúc sư, những người phải tính toán để biết liệu sợi dây đang dùng có chịu nổi sức căng của vật thể tác động không trước khi cho buông cần đỡ. Hãy đọc bước 1 để biết cách tính lực căng dây trong một hệ đa vật.