Cách để Tính Vận tốc

 • Gia tốc là sự thay đổi vận tốc. Vận tốc biến đổi đều khi gia tốc là hằng số. Ta có thể mô tả sự thay đổi này bằng cách lấy gia tốc nhân với thời gian sau đó cộng với vận tốc ban đầu:

  Tích số của gia tốc và thời gian cho biết vận tốc đã tăng (hoặc giảm) thế nào trong khoảng thời gian đó.

  Khi đã biết sự thay đổi về vận tốc, ta lấy giá trị này cộng với vận tốc ban đầu của vật để được vận tốc cần tìm.

  Không giống như tốc độ, vận tốc luôn đi kèm với hướng chuyển động. Vì thế bạn hãy nhớ luôn ghi hướng của chuyển động khi nhắc đến vận tốc.

  5

  Giải các bài tập liên quan. Khi bạn biết gia tốc và vận tốc của vật tại một thời điểm nào đó, bạn có thể sử dụng công thức này để tính vận tốc ở một thời điểm bất kỳ.

  Quảng cáo