Cách dùng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Cách dùng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Thông thường để tính toán phép nhân cơ bản tren Excel chúng ta sử dụng toán tử nhân (*) để tính toán. Thế nhưng toán tử * này chỉ phù hợp với những trường hợp ít số liệu và cách tính đơn giản. Còn khi xử lý với bảng nhiều số liệu phức tạp hơn cùng với khối lượng dữ liệu lớn hơn thì việc sử dụng hàm PRODUCT của Excel sẽ giúp tính toán dữ liệu nhanh hơn. Bài viết dưới đây thủ thuật vn sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách dùng hàm nhân trong Excel và các ví dụ cụ thể đi kèm, chúng ta cùng bắt đầu bài học luôn nhé!

Cú pháp hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

=PRODUCT(number1, [number2]…).

Trong đó:

  • number1, number2 … là các số cần nhân

Các số nhân ở đây có thể dùng số hoặc có thể là các ô trong Excel và có tối đa 255 đối số. Nếu đối tượng của hàm tính nhân là các mảng hoặc tham chiếu thì với những ô trống, giá trị logic, văn bản sẽ không được tính toán.

Các ví dụ về hàm nhân trong Excel 

Dưới đây chúng ta sẽ đi qua các ví dụ để minh họa cho hàm nhân hay hàm PRODUCT trong Excel

Ví dụ 1: Tính tích các số sau 

Chúng ta sẽ tiến hành tính tích các số 5, 15, 10 và công thức tính là =PRODUCT (5, 15, 10) = 750

Nếu trong biểu thức tính nhân có số 0, hàm PRODUCT cũng cho ra kết quả chính xác.

Ví Dụ  =PRODUCT(5,15,10,0) 

Ví dụ 2: Tính tích từng cột trong bảng

Sử dụng hàm nhân để tính toán trong bảng dữ liệu như hình dưới đây tiến hành tính toán doanh thu mà cửa hàng bán hoa quả bán được trong 1 ngày.

Cách 1: Sử dụng phép toán nhân

Nếu không sử dụng hàm nhân chúng ta vẫn tính được nếu sử dụng phép tính nhân để nhân giá trị các ô với nhau. Trước hết chúng ta tính số tiền giảm của từng mặt hàng

Ví dụ tại ô E2 chúng ta gõ công thức =B2*C2*D2Enter chúng ta cũng có kết quả =B2*C2*D2 =4000 là số tiền được giảm của mặt hàng cam.

Đến đây thì cột F doanh thu chúng ta chỉ cần sử dụng công thức =B2*C2-E2 sẽ cho kết quả doanh thu mặt hàng Cam.

Gõ vào F2 công thức và chúng ta thu được kết quả  =B2*C2-E2 = 76000

Sử dụng Fill Handle để kéo công thức cho các ô còn lại chúng ta được kết quả sau:

Cách 2: Sử dụng hàm nhân PRODUCT.

Chúng ta sử dụng hàm nhân để tính toán ra số tiền được giảm của các mặt hàng trong cột E.

Tại E2 gõ vào =PRODUCT(

Lúc này chỉ cần kéo chuột qua chọn vùng B2:D2 ngay lập tức vùng B2,D2 sẽ xuất hiện trong công thức. Lúc này hàm =PRODUCT(B2:D2) sẽ tính tích của tất cả các số trong vùng này. 

Ta có kết quả =PRODUCT(B2:D2) =4000.

Copy công thức cho các ô còn lại

Chúng ta thấy ưu điểm của hàm nhân hiện ra rồi đấy. Thay vì phải gõ từng ô một trong công thức sử dụng phép tính nhân thì với hàm nhân PRODUCT chúng ta chỉ cần kéo chuột chọn vùng mà thôi.

Lời kết:

Chúng ta có 2 cách để tính nhân trên Excel đó là nhân thủ công bằng phép tính nhân và sử dụng hàm nhân trong Excel ( sư dụng hàm PRODUCT. Hàm PRODUCT tỏ ra lợi thế hơn nhiều khi tiết kiệm nhiều thời gian khi làm việc với các bảng nhiều ô dữ liệu cũng như cần tính toán nhiều tham số. Ưu điểm của hàm nhân trong Excel là thay vì gõ hoặc click chuột từng ô tham chiếu 1 chúng ta có thể chọn cả 1 vùng để tính nhân.