Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính 2021 TT 200 mới nhất

Thuyết minh báo cáo tài chính (BCTC) là một phần trong báo cáo tài chính được tiêu dùng để phân tích, làm rõ hơn về những số liệu trình bày trong trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên để lập thuyết minh BCTC đúng theo quy định thì ko phải ai cũng biết. Chính vì vậy trong bài viết này, bloghong.com xin san sớt tới những kế toán viên cách lập thuyết minh BCTC mẫu số B09-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Mời người dùng cùng theo dõi!

 • Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
 • Mục tiêu của bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Nguyên tắc lập thuyết minh báo cáo tài chính
 • Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Cách lập thuyết minh BCTC theo những chỉ tiêu
thuyết minh báo cáo tài chính
Thuyết minh BCTC là phòng ban ko thể tách rời của BCTC

Hiện nay việc lập thuyết minh BCTC mang thể được thực hiện dựa theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133. Tuy nhiên Thông tư 133 thường chỉ vận dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thông tư 200 vận dụng cho tất cả những doanh nghiệp. Chính vì vậy trước lúc tiến hành lập bản thuyết minh này, kế toán viên cần cân nhắc kỹ về quy mô của doanh nghiệp mình, cũng như bản thuyết minh BCTC của năm trước được lập dựa theo Thông tư nào, từ đó đưa ra sự lựa sắm yêu thích. Trong bài viết này, bloghong.com sẽ san sớt tới người dùng cách lập thuyết minh BCTC theo Thông tư 200. Vậy khía cạnh cách lập thuyết minh BCTC theo Thông tư 200 này như thế nào? Câu trả lời sẽ mang ngay sau đây!

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh BCTC là bản thuyết minh được tiêu dùng để giảng giải rõ hơn về những số liệu được nhắc trong trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo, mà những bản báo cáo khác ko thể mô tả rõ ràng và khía cạnh được. Song song bản thuyết minh này còn được tiêu dùng để bổ sung thêm những thông tin cấp thiết khác liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, lúc những bản báo cáo trước đó chưa nhắc tới.

Mục tiêu của bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh BCTC được xây dựng nhằm 2 mục tiêu chính gồm:

– Thuyết minh BCTC là một phòng ban hợp thành và ko thể tách rời của bản BCTC. Chính vì vậy bản thuyết minh này được tiêu dùng để mô tả, tường thuật khía cạnh hơn về những số liệu, con số được nhắc tới Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

– Bản thuyết minh BCTC cũng được tiêu dùng trong những trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung thêm thông tin, lúc nhận thấy những thông tin đó cấp thiết cho việc trình bày trung thực, tuyệt vời với BCTC.

Nguyên tắc lập thuyết minh báo cáo tài chính

 • Việc lập thuyết minh Báo cáo tài chính cần thực hiện theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính.
 • Lúc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lựa theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bản thuyết minh BCTC phải chứa đựng gần như những nội dung sau:
  • Cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính
  • Những thông tin theo quy định của những chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong những Báo cáo tài chính khác
  • Cung cấp những thông tin chưa được trình bày trong BCTC, nhưng nó lại cấp thiết cho cho việc trình bày trung thực và tuyệt vời tình hình tài chính của doanh nghiệp
  • Bản thuyết minh BCTC phải được trình bày một cách mang hệ thống

Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Để lập bản thuyết minh BCTC, kế toán viên cần căn cứ vào những cơ sở sau:

 • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán khía cạnh hoặc bảng tổng hợp khía cạnh mang liên quan;
 • Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và những tài liệu liên quan.
Khi lập thuyết minh BCTC, kế toán viên cần xây dựng dựa trên những cơ sở phù hợp
Lúc lập thuyết minh BCTC, kế toán viên cần xây dựng dựa trên những cơ sở yêu thích

Cách lập thuyết minh BCTC theo những chỉ tiêu

Một bản thuyết minh BCTC thường được phân chia làm 7 mục to, cụ thể:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
 • Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán vận dụng.
 • Những chính sách kế toán vận dụng.
 • Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.
 • Những khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngay sau đây, bloghong.com sẽ hướng dẫn người dùng khía cạnh cách lập theo những chỉ tiêu vừa nêu nhé:

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Những nội dung cần nhắc trong mục này gồm:

 • Hình thức sở hữu vốn: Cần nêu rõ hình thức của doanh nghiệp là tổ chức Quốc gia, tổ chức cổ phần, tổ chức TNHH, doanh nghiệp tư nhân…Nếu là doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài, cần nêu rõ tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp; biến động về cơ cấu vốn giữa những nhà đầu tư tính tới thời khắc kết thúc năm tài chính.
 • Lĩnh vực kinh doanh: Nêu rõ lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp là gia công công nghiệp, kinh doanh thương nghiệp hay dịch vụ…
 • Ngành nghề kinh doanh: Nêu rõ về hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp và đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp
 • Chu kỳ gia công, kinh doanh thông thường: Nếu chu kỳ kinh doanh kéo dài hơn 12 tháng, kế toán viên cần lập thêm phần thuyết minh chu kỳ gia công kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực đang hoạt động.
 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính mang tương tác tới Báo cáo tài chính: Trong phần này, kế toán viên cần nêu rõ về những sự kiện về môi trường pháp lý, ví dụ như: sáp nhập, chia tách, thay đổi quy mô…là những yếu tố tương tác tới BCTC của doanh nghiệp.
 • Cấu trúc doanh nghiệp
  • Danh sách những tổ chức con
  • Danh sách những tổ chức liên doanh, liên kết
  • Danh sách những đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc

Ở mỗi danh sách những tổ chức cần trình bày khía cạnh tên, địa chỉ, tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ thuận tiện của từng tổ chức

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

 • Kỳ kế toán tính theo dương lịch , ghi ngày khởi đầu từ ngày 1/1/…tới 31/12/…Trường hợp doanh nghiệp mang năm tài chính khác với năm dương lịch, cũng cần ghi rõ ngày khởi đầu và ngày kết thúc của kỳ kế toán năm.
 • Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán: cần ghi rõ VNĐ hoặc đơn vị tiền tệ khác đúng theo quy định của Luật Kế toán.
Bản thuyết minh BCTC giúp tường thuật, mô tả các số liệu trong BCTC được rõ ràng và chi tiết hơn
Bản thuyết minh BCTC giúp tường thuật, mô tả những số liệu trong BCTC được rõ ràng và khía cạnh hơn

Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán vận dụng

– Chế độ kế toán vận dụng: Phần này cần nêu rõ doanh nghiệp đang vận dụng theo chế độ kế toán nào, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ Báo cáo tài chính mang được lập và trình bày yêu thích với những Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay ko? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày yêu thích với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang vận dụng. Trường hợp ko vận dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.

Những chính sách kế toán vận dụng

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Việc vận dụng tỷ giá lúc chuyển đổi Báo cáo tài chính mang tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp ko (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá thực tế hay tỷ giá bình quân).

– Những loại tỷ giá hối đoái vận dụng trong kế toán

 • Nhà băng lựa sắm tỷ giá để vận dụng trong kế toán;
 • Tỷ giá vận dụng lúc ghi nhận và kiểm tra lại tài sản;
 • Tỷ giá vận dụng lúc ghi nhận và kiểm tra lại nợ phải trả;
 • Những loại tỷ giá vận dụng trong giao tế khác.

– Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất hiệu lực) tiêu dùng để chiết khấu dòng tiền đối với những khoản mục được ghi nhận theo giá trị ngày nay, giá trị phân bổ, giá trị thu hồi..

 • Căn cứ xác định lãi suất thực tế (là lãi suất thị trường hay lãi suất nhà băng thương nghiệp hay lãi suất vận dụng đối với những khoản doanh nghiệp đi vay hoặc căn cứ khác);
 • Lý do lựa sắm lãi suất thực tế.

– Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và những khoản tương đương tiền:

 • Nêu rõ tiền gửi nhà băng là mang kỳ hạn hay ko kỳ hạn;
 • Nêu rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào, mang sử dụng như hàng tồn kho hay ko;
 • Nêu rõ những khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào? Với yêu thích với quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” hay ko?

– Nguyên tắc kế toán những khoản đầu tư tài chính

Đối với chứng khoán kinh doanh:

 • Thời khắc ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hay thời khắc khác)
 • Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị tuyệt vời hay giá gốc;
 • Căn cứ trích lập dự phòng giảm giá.

Đối với những khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn:

 • Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị tuyệt vời hay giá gốc;
 • Căn cứ xác định khoản tổn thất ko thu hồi được;
 • Với kiểm tra lại những khoản thỏa mãn khái niệm những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ ko?

Đối với những khoản cho vay:

 • Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc hay giá trị phân bổ;
 • Với kiểm tra lại những khoản thỏa mãn khái niệm những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ ko?
 • Căn cứ lập dự phòng phải thu khó đòi đối với những khoản cho vay.

Đối với những khoản đầu tư vào tổ chức con, tổ chức liên doanh, liên kết:

 • Đối với những tổ chức con, tổ chức liên doanh, liên kết được sắm trong kỳ, thời khắc ghi nhận ban sơ là thời khắc nào? Với tuân thủ CMKT Thống nhất kinh doanh đối với tổ chức con được sắm trong kỳ ko? Với tuân thủ CMKT Đầu tư vào tổ chức liên doanh, liên kết ko?
 • Nguyên tắc xác định tổ chức con, tổ chức liên doanh, liên kết (dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hay tỷ lệ thuận tiện);
 • Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào tổ chức con được xác định theo giá gốc, giá trị tuyệt vời hay giá trị khác? Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào tổ chức liên doanh, liên kết được xác định theo giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu hay phương pháp khác?
 • Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào tổ chức con, tổ chức liên doanh, liên kết; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính thống nhất hay Báo cáo tài chính riêng của tổ chức con, tổ chức liên doanh, liên kết);

Đối với những khoản đầu tư vào phương tiện vốn của đơn vị khác:

 • Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hay phương pháp khác?
 • Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính thống nhất hay Báo cáo tài chính riêng của đơn vị được đầu tư);

Những phương pháp kế toán đối với những giao tế khác liên quan tới đầu tư tài chính:

 • Giao tiếp hoán đổi cổ phiếu;
 • Giao tiếp đầu tư dưới hình thức góp vốn;
 • Giao tiếp dưới hình thức sắm lại phần vốn góp;
 • Phương pháp kế toán đối với khoản cổ tức được chia bằng cổ phiếu;

– Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

 • Tiêu chí phân loại những khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ).
 • Với được theo dõi khía cạnh theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời khắc báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng ko?
 • Với kiểm tra lại những khoản thỏa mãn khái niệm của những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ ko? Tỷ giá tiêu dùng để kiểm tra lại là gì?
 • Với ghi nhận nợ phải thu ko vượt quá giá trị mang thể thu hồi ko?
 • Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi.
Thuyết minh BCTC cần được xây dựng một cách có hệ thống
Thuyết minh BCTC cần được xây dựng một cách mang hệ thống

– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

 • Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần mang thể thực hiện được.
 • Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp vận dụng phương pháp nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; hay tính theo giá đích danh, phương pháp giá bán lẻ).
 • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp vận dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ.
 • Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch to hơn của giá gốc và giá trị thuần mang thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần mang thể thực hiện được của hàng tồn kho mang được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” hay ko? Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn tới năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

– Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

 • Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hay giá kiểm tra lại.
 • Nguyên tắc kế toán những khoản giá thành phát sinh sau ghi nhận ban sơ (giá thành nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hay giá thành gia công, kinh doanh;
 • Nêu rõ những phương pháp khấu hao TSCĐ; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá hay bằng nguyên giá trừ giá trị mang thể thu hồi ước tính từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
 • Những quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ mang được tuân thủ ko?

Nguyên tắc kế toán TSCĐ thuê tài chính:

 • Nêu rõ giá trị ghi sổ được xác định như thế nào;
 • Nêu rõ những phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính.

Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư.

 • Giá trị ghi sổ BĐS đầu tư được ghi nhận theo phương pháp nào?
 • Nêu rõ những phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.

– Nguyên tắc kế toán những hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Đối với bên góp vốn

 • Những khoản vốn (bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ) góp vào BCC được ghi nhận như thế nào;
 • Ghi nhận doanh thu, giá thành liên quan tới hợp đồng được ghi nhận như thế nào?

Đối với bên nhận vốn góp (bên thực hiện việc điều hành, phát sinh giá thành chung)

 • Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của những bên khác
 • Nguyên tắc phân chia doanh thu, giá thành, sản phẩm của hợp đồng.

– Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại

 • Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (chênh lệch tạm thời được khấu trừ, lỗ tính thuế hay ưu đãi thuế chưa sử dụng);
 • Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
 • Với bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả ko?
 • Với xác định khả năng mang thu nhập chịu thuế trong tương lai lúc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại ko? Với kiểm tra lại tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận ko?

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả

 • Căn cứ ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (chênh lệch tạm thời chịu thuế);
 • Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
 • Với bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại ko?

– Nguyên tắc kế toán giá thành trả trước

 • Nêu rõ giá thành trả trước được phân bổ dần vào giá thành gia công, kinh doanh bao gồm những khoản giá thành nào.
 • Phương pháp và thời kì phân bổ giá thành trả trước;
 • Phương pháp và thời kì phân bổ lợi thế thương nghiệp, lợi thế kinh doanh phát sinh lúc cổ phần hóa;
 • Với theo dõi khía cạnh giá thành trả trước theo kỳ hạn ko?

– Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

 • Phân loại nợ phải trả như thế nào?
 • Với theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời khắc báo cáo, theo nguyên tệ ko?
 • Với kiểm tra lại nợ phải trả thỏa mãn khái niệm những khoản mục tiền tệ mang gốc ngoại tệ ko?
 • Với ghi nhận nợ phải trả ko thấp hơn nghĩa vụ phải tính sổ ko?
 • Với lập dự phòng nợ phải trả ko?

Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

– Doanh nghiệp cần trình bày và phân tích khía cạnh những số liệu được nhắc trong bảng cân đối kế toán, điều này sẽ giúp cho người sử dụng bản BCTC mang thể hiểu được những nội dung về những khoản mục tài sản, nợ và vốn của chủ sở hữu.

– Nếu doanh nghiệp mang vận dụng hồi tố hoặc thay đổi chính sách kế toán/điều chỉnh hồi tố sơ sót của những năm trước cần phải điều chỉnh số liệu so sánh để so sánh và giảng giải rõ điều này

Bản thuyết minh BCTC cần bổ sung thông tin cho các khoản mục trong bảng cân đối kế toán
Bản thuyết minh BCTC cần bổ sung thông tin cho những khoản mục trong bảng cân đối kế toán

Những khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

– Doanh nghiệp cần trình bày và phân tích khía cạnh những số liệu được nhắc trong bảng báo cáo hoạt động kinh doanh, điều này sẽ giúp cho người sử dụng bản BCTC mang thể hiểu được những nội dung về những khoản mục doanh thu, giá thành.

Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Doanh nghiệp cần trình bày và phân tích khía cạnh những số liệu được nhắc trong bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, điều này sẽ giúp cho người sử dụng bản BCTC mang thể hiểu được rõ hơn về những yếu tố tương tác tới việc lưu chuyển tiền tệ trong kỳ của doanh nghiệp.

– Trường hợp trong kỳ, doanh nghiệp thực hiện việc sắm hoặc thanh lý những khoản đầu tư vào tổ chức con hoặc đơn vị kinh doanh khác, thì những luồng tiền đầu tư đó cần phải được trình bày thành những chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Như vậy bloghong.com vừa san sớt tới người dùng cách lập thuyết minh BCTC theo Thông tư 200. Hy vọng với hướng dẫn trên sẽ giúp những kế toán viên thuận tiện hơn trong việc lập thuyết minh BCTC của doanh nghiệp mình. Nếu cần tư vấn hay tương trợ thêm về vấn đề này, người dùng để lại thông tin liên hệ hoặc đặt câu hỏi xuống phía dưới bài viết này, bloghong.com sẽ hồi đáp trong thời kì sớm nhất.

4.8/5 – (5 bình sắm)