Cách giải nhanh đạo hàm – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng – Bàn làm việc – Ghế văn phòng – Nội Thất Thành Dương

Cách tính nhanh đạo hàm của hàm số

cong thuc tinh nhanh

Quy tắc tính đạo hàm các hàm số lượng giác lớp 11

Các hàm số u = u ( x ), v = v ( x ), w = w ( x ) có đạo hàm, khi đó. ( u + v ) ’ x = u ’ + v ’ ; ( u-v ) ’ = u ’ – v ’ ; ( ku ’ ) = k. u ’, k ∈ R .

(uv)’ = u’v + u.v’  ; (u/v)’ = (u’v – uv’)/v²

Bạn đang đọc: Cách giải nhanh đạo hàm – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Bạn đang xem : Cách giải nhanh đạo hàm
Đạo hàm những hàm số lượng giác lớp 11 .
( sinx ) ’ = cosx
( cosx ) ’ = – sinx
( tanx ) ’ = 1 / cos²x = 1 + tan²x ( x ≠ π / 2 + kπ, k ∈ Z ) .
( cotx ) ’ = – 1 / sin²x = – ( 1 + cot²x ) .
( x ≠ π, k ∈ Z ) .
( Sinu ) ’ = cosu. u ’ .
( cosu ) ’ = – sinu. u ’ .
( tanu ’ ) = u ’ / cos²u = ( 1 + tan²u ) u ’ ( u ≠ π / 2 + kπ, k ∈ Z ) .
( cotu ) ’ = – u ’ / sin²x = – 1 ( 1 + cot²u ) u ’ ( u ≠ kπ, k ∈ Z ) .
Trên đây là 1 số ít quy tắc tính đạo mà những em cần phải nhớ. Chỉ khi nắm vững được phần kiến thức và kỹ năng này những em mới hoàn toàn có thể thuận tiện giải được những bài toán xét tính đơn điêu, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác …

Bài tập tính đạo hàm các hàm số lượng giác lớp 11

Để hiểu và vận dụng linh động những quy tắc tính đạo hàm, những em hãy khám phá qua những ví dụ sau :
Ví dụ 1 :
Đạo hàm của hàm số y = 1 / ( cos²x – sin²x ) là :
A. y ’ = 2 sin2x / cos²2x B. y ’ = 2 cos2x / cos²2x
C. y ’ = cos2x / cos²2x D. y ’ = sin2x / cos²2x .
Hướng dẫn giải :
y = 1 / ( cos²x – sin²x ) = 1 / cos2x .
Áp dụng quy tắc tính đạo hàm với ( 1 / u ) ’ = – u ’ / u² ta được ”
y ’ = – ( cos2x ) ’ / ( cos2x ) ² = sin2x. ( 2 x ) ’ / cos²2x = 2 sin2x. cos²2x .
Ví dụ 2 : Cho hàm y = cotx / 2. Hệ thức nào sau đây là đúng ?
A. y² + 2 y ’ = 0 B. y² + 2 y ’ + 1 = 0
C. y² + 2 y ’ + 2 = 0 D. y² + 2 y ’ – 1 = 0 .
Đối với bài toán này, những em hoàn toàn có thể dùng 2 cách để giải :

Cách 1:

Ta có y ’ = – 1 / ( sin²x / 2 ) = – 50% ( 1 + cot²x / 2 ) .
Do đó y² + 2 y ’ = cot²x / 2 – 2.1 / 2 ( 1 + cot²x / 2 ) = cot²x / 2 – ( 1 + cot²x / 2 ) = – 1 nên y² + 2 y ’ + 1 = 0. Chọn đáp án B .
Cách 2 : Sử dụng máy tính casio .
Bước 1 : Thiết lập thiên nhiên và môi trường SHIFT MODE 4 .
Thay x = 1 vào y = cotx / 2 ta tính được y cot 1/2 ≈ 1
Sử dụng phím SHIFT ∫, nhập hàm số y = cotx / 2 với x = 1 được hiệu quả ≈ – 1 .
Do đó y² + 2 y ’ + 1 = 0 .
Đối với những bài trắc nghiệm thì sử dụng máy tính cầm tay chính là tuyệt kỹ để những
Y ( n ) = ( – 1 ) ( n ) cos ( 2 x + n / 2 )
em rút ngắn thời hạn làm bài. Tuy nhiên cũng không nên vận dụng quá máy móc .

Đạo hàm của các hàm số lượng giác cấp cao

Ngoài những dạng bài tập trên, những em cũng cần chú đến bài toán tính đạo hàm cấp 2, cấp 3 của hàm số .
Ví dụ : Tính đạo hàm cấp n của hàm số y = cos2x là :
A. y ( n ) = ( – 1 ) ncos ( 2 x + n π / 2 )
B. y ( n ) = 2 n cos ( 2 x + π / 2 ) .
C. y ( n ) = 2 n + 1 cos ( 2 x + nπ / 2 ) .
D. y ( n ) = 2 n cos ( 2 x + nπ / 2 ) .
Ta có y ′ = 2 cos ( 2 x + π2 ), y ′ ′ = 2 ²cos ( 2 x + 2 π2 )
y ′ ′ ′ = 2 ³cos ( 2 x + 3 π2 )
Bằng quy nạp ta chứng tỏ được y ( n ) = 2 ncos ( 2 x + nπ2 )

Kĩ thuật Casio giải nhanh Giới Hạn, Đạo Hàm

casio giai dao ham 1
casio giai dao ham 2
casio giai dao ham 3
casio giai dao ham 4

Cách tính đạo hàm của hàm phân thức hữu tỉ

Để tính đạo hàm của hàm phân thức hữu tỉ thì những bạn sử dụng chung một công thức :
dao ham
Tuy nhiên cũng có một số ít hàm phân thức tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những công thức tính đạo hàm nhanh .

Đạo hàm của hàm phân thức bậc 1/ bậc 1

vi du 1 5
Su dung cong thuc tinh nhanh dao ham
Sử dụng công thức nhanh tính đạo hàm :
tinh dao ham

Đạo hàm của hàm phân thức bậc 2/ bậc 1

Tinh dao ham cua ham so sau
Sử dụng công thức giải nhanh đạo hàm :
vi du 2 4

Đạo hàm của hàm phân thức bậc 2/ bậc 2

1635386546 123 vi du 3 2
vi du 3 1 1

Một số trường hợp đặc biệt khi tính đạo hàm của hàm phân thức

vi du 4 4
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo