Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Home windows Defender Antivirus trong Home windows 10 được thiết kế để bảo vệ máy tính của bạn chống lại virus và những mối nguy hại từ web hoặc thiết bị gắn ngoài giúp máy tính của bạn luôn an toàn. Nhưng thỉnh thoảng những tác động đi kèm thường gây ra tình trạng full cpu, full disk gây ra tình trạng treo máy thúc đẩy tới công việc của bạn. Mang thể bạn muốn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn ứng dụng này đi để giảm tải giúp Home windows vận hành nhanh hơn. Hướng dẫn dưới đây sẽ cho bạn biết cách làm thế nào sở hữu thể tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Home windows Defender Antivirus một cách an toàn và ko cho phép Home windows tự bật lại hoặc đưa ra thông tin yêu cầu bật lại.

Ứng dụng cho Home windows 10 tất cả phiên bản

I. HƯỚNG DẪN VÔ HIỆU HÓA

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Phần 1. Tắt Home windows Defender Antivirus

1. Gỡ bỏ biểu tượng Home windows Defender Safety Heart trong Begin thực đơn

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Để gỡ bỏ biểu tượng này chúng ta cần loại bỏ sự bảo vệ ứng dụng hệ thống của Home windows. Mang một phần mềm sở hữu thể làm được điều này sở hữu tên bloghong.comte, phần mềm này sở hữu rất nhiều chức năng và một trong số đó cho phép gỡ bảo vệ ứng dụng hệ thống.

Hyperlink tải: SQLiteDatabaseBrowser

Lúc cài đặt xong phần mềm bloghong.comte chúng ta đi vào từng bước để gỡ bỏ biểu tượng Home windows Defender Safety Heart trong Begin thực đơn.

Bước 1: Bật chế độ xem file ẩn để thấy thư mục ProgramData trong phân vùng hệ thống.

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 2: Cài đặt TakeOwnership

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 3: Truy cập đường dẫn C:ProgramDataMicrosoftWindows chuột phải vào thư mục AppRepository sắm Take Possession

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 4: Lúc Take Possession thư mục xong truy cập thư mục tìm tới file sở hữu tên bloghong.com bạn copy file này lưu ở thư mục khác mục tiêu là sao lưu file này phòng trường hợp file bị hỏng sở hữu thay thế kịp thời.

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 5: Mở phần mềm bloghong.comte, tại giao diện chính nhấn vào tab Open Database tìm tới đường dẫn C:ProgramDataMicrosoftWindowsAppRepository và dưới khung File title gõ chữ s mở file bloghong.com.

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 6: Lúc mở xong chuyễn qua tab Browse Knowledge trong khung Desk sắm Package deal

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 7: Trong Package deal sở hữu nhiều cột nhưng chúng ta chỉ cần ưa chuộng tới hai cột PackageFullName và IsInbox. Kéo rộng cột PackageFullName ra để ý bên phải cột IsInbox quan sát bạn sở hữu thể thấy chỉ sở hữu hai giá trị 0 (ko bảo vệ) và 1 (được bảo vệ).

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 8: Trong cột PackageFullName tìm tới gói bundle sở hữu tên

Microsoft.Home windows.SecHealthUI_10.0.16299.15_neutral__cw5n1h2txyewy

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Sửa giá trị 1 thành 0 sau đó bấm tổ hợp phím Ctrl+S để lưu lại thay đổi

Bước 9: Chạy powershell quyền administrator copy lệnh dưới đây để gỡ bỏ gói bundle của ứng dụng.

Copy Get-AppxPackage -AllUsers -Title bloghong.comealthUI | Take away-AppxPackage

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Lúc bạn chay lệnh này xong thì biểu tượng Home windows Defender Safety Heart sẽ ko còn nhìn thấy trong Begin thực đơn nữa.

2. Tắt Home windows Defender Antivirus

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Ngay trong powershell bạn thực hiện tiếp những thao tác dưới đây:

– Tắt Home windows Defender Antivirus

Copy reg add "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f

– Xóa biểu tượng SecurityHealth dưới thanh tác vụ taskbar

Copy reg delete "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun" /v "SecurityHealth" /f

– Thêm giá trị DelayedAutoStart bằng 0 ko cho phép dịch vụ SecurityHealthService chạy lại sau lúc phát động máy tính

Copy reg add "HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService" /v "DelayedAutoStart" /t REG_DWORD /d 0 /f

– Thiết lập trạng thái của dịch vụ SecurityHealthService bằng Guide

Copy reg add "HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService" /v "Begin" /t REG_DWORD /d 3 /f

– Tắt thông tin trong Motion Heart

Copy reg add "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsMicrosoft.Home windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI" /v "Enabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

– Ẩn Home windows Defender trong Settings

Copy reg add "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer" /v "SettingsPageVisibility" /t REG_SZ /d "disguise:windowsdefender" /f

– Phát động lại Home windows

Copy shutdown /r /f /t 00

Phần 2. Bật lại Home windows Defender Antivirus

Bước 1: Xóa hoặc thay đổi những giá trị mà ta đã thêm vào Registry để tắt Home windows Defender Antivirus

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Chạy powershell hoặc command immediate bằng quyền administrator sử dụng tuần tự những lệnh dưới đây để thay đổi hoặc xóa bỏ giá trị đã thêm trong registry

Copy reg delete "HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /f

reg delete “HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionNotificationsSettingsMicrosoft.Home windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy!SecHealthUI” /f

reg delete “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer” /v “SettingsPageVisibility” /f

reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun” /v “SecurityHealth” /t REG_EXPAND_SZ /d “%ProgramFilespercentWindows bloghong.com” /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService” /v “DelayedAutoStart” /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSecurityHealthService” /v “Begin” /t REG_DWORD /d 2 /f

web begin SecurityHealthService

Phát động lại máy tính để vận dụng thay đổi

Bước 2: Thêm lại biểu tượng Home windows Defender Safety Heart trong Begin thực đơn

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Trong powershell sử dụng lệnh dưới đây đăng ký lại Home windows Defender Safety Heart

Copy Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Home windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewyAppxManifest.xml"

Bước 3 Truy cập Begin thực đơn click on chuột vào biểu tượng Home windows Defender Safety Heart để mở Home windows Defender Antivirus, nếu ứng dụng tự tắt lại mở lại trong hai hoặc ba lần

Bước 4: Truy cập đường dẫn C:Program FilesWindows Defender chạy file bloghong.com đăng ký lại biểu tượng SecurityHealth dưới thanh tác vụ taskbar.

II. HƯỚNG DẪN GỠ BỎ VĨNH VIỄN

Phương pháp này sẽ loại bỏ ứng dụng và tháo gói bundle của ứng dụng ra khỏi hệ thống, do đó bạn ko thể cài lại hoặc nếu muốn cài lại cũng rất khó cho nên bạn nên cân nhắc trước lúc quyết định gỡ bỏ ứng dụng hay ko. Sau đây là yếu tố những bước tiến hành gỡ bỏ Home windows Defender Antivirus trong Home windows 10, mình làm ví dụ minh họa với model 1709 những model cũ hơn hoặc mới nhất cũng làm tương tự

Bước 1: Tích sắm xem tập tin và thư mục ẩn sắm Hidden objects

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 2: Cài đặt Take Possession vào thực đơn chuột phải Bước 3: Truy cập đường dẫn C:ProgramDataMicrosoftWindows chuột phải thư mục AppRepository sắm Take Possession

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 4: Chạy phần mềm SQLiteDatabaseBrowserPortable, tải về tại đây

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Trong giao diện phần mềm tích sắm Open Database điều hướng tới đường dẫn C:ProgramDataMicrosoftWindowsAppRepository gõ chữ s vào ô File title tìm mở tập tin bloghong.com

Bước 5: Lúc đã mở tập tin bấm sắm Browse Knowledge trong ô Pill sắm Package deal

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Tìm tới cột PackageFullName ngoài là cột IsInbox, tiếp tục tìm tới ứng dụng sở hữu tên bloghong.comealthUI bên phải cột IsInbox sửa giá trị 1 thành 0

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bấm tổ hợp phím Ctrl+S lưu lại sau đó tắt phần mềm

Bước 6: Gỡ ứng dụng

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Chạy Powershell bằng quyền admin sử dụng lệnh sau gỡ ứng dụng cho tất cả tài khoản

Copy Get-AppxPackage -AllUsers *SecHealthUI* | Take away-AppxPackage

Bước 7: Tháo gói bundle của ứng dụng

1. Tải về tập tin batch Home windows 10 Tweaker tại đây 2. Gải nén chạy tập tin batch tiếng Anh hay Việt đều được 3. Trong giao diện bấm phím 6 nhấn Enter

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

4. Tiếp tục bấm phím 8 nhấn Enter

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

5. đợi quá trính tháo bundle được hoàn thành, lưu ý ko tắt chương trình

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

6. Nhấn Y phát động lại máy

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Bước 8: Đăng ký lại những ứng dụng khác

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Trong Home windows 10 model 1709 sở hữu một số thay đổi lúc bạn tháo gói bundle của ứng dụng ra khỏi hệ thống thì tất cả những ứng dụng khác sẽ bị vô hiệu hóa theo như Begin thực đơn, Search, Notifications… do vậy bạn phải đăng ký lại tất cả những ứng dụng này bằng lệnh sau trong Powershell (admin)

Copy Get-AppxPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml"}

Lúc đăng ký xong phát động lại máy lần nữa, những ứng dụng hệ thống sẽ được kích hoạt trờ lại và hoạt động thường ngày.

Bước 7: Tắt thông tin Home windows Defender

Hướng dẫn tắt hoặc gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10

Ở bước cuối cùng này bạn cần tắt thông tin kích hoạt Home windows Defender của hệ thống trong trung tâm thông tin Motion Heart bằng 2 cách sau:

Cách 1: Truy cập Management Panel > System and Safety > System and Upkeep sắm Flip off messages about virus safety

Cách 2: Truy cập Settings > System > Notifications & actions bên phải gạt nút System and Upkeep từ On sang Off