Gửi và nhận File giữa máy tính Windows 10 và điện thoại qua Bluetooth

Gửi và nhận File giữa 2 điện thoại với nhau qua Bluetooth đơn thuần và dễ thực hiện. Nhưng với máy tính Home windows thì thao tác với khác và phức tạp đôi chút. Nếu vẫn chưa gửi và nhận File giữa máy tính và điện thoại qua Bluetooth được thì bạn tham khảo cách thực hiện dưới đây nhé.

Nhận File sử dụng máy tính Home windows qua Bluetooth

Trước nhất, bạn mở kết nối Bluetooth trên máy tính bằng cách vào Settings ⇒ GadgetsBluetooth & different gadgets.

Hình ảnh 1: Bluetooth Win10

Tìm Ship or obtain information through Bluetooth.

Để nhận file, tậu Obtain information.

Hình ảnh 2: Bluetooth Win10

Trên thiết bị gửi File, ở đây mình gửi File từ điện thoại Android. Tìm file muốn gửi và tậu CHIA SẺ. Sau đó, tậu san sẻ qua Bluetooth và tậu Tên thiết bị nhận file.

Hình ảnh 3: Bluetooth Win10

Trên Home windows 10, lúc này lúc với bất cứ File gì được gửi tới thì máy tính sẽ tự động nhận File. Nhận được File, bạn sẽ với giao diện như hình dưới.

Hình ảnh 4: Bluetooth Win10

Tìm Browse để tậu nơi lưu File.

Cách gửi File từ Home windows qua Bluetooth.

Để gửi file từ máy tính, bạn tậu Ship information như trong bước 2 ở phần 1.

Tìm thiết bị nhận File và Subsequent để tiếp tục.

Hình ảnh 5: Bluetooth Win10

Tìm Browse để thêm File gửi. Và tậu Subsequent để khởi đầu gửi File.

Hình ảnh 6: Bluetooth Win10

Trên thiết bị nhận File. Ví dụ trên điện thoại Android, bạn cần tậu CHẤP NHẬN để thực hiện việc nhận file.

Hình ảnh 7: Bluetooth Win10

⭐ Ngoài cách thực hiện gửi và nhận File qua Bluetooth như trên, bạn với thể thao tác nhanh bằng cách sau:

Bật nhanh Bluetooth trong Fast actions. Và sau đó vào System tray, chuột phải vào icon Bluetooth, tậu Ship a File hoặc Obtain a File.

Hình ảnh 8: Bluetooth Win10

Với những bước thực hiện như trên, hy vọng bài hướng dẫn này đã giúp bạn biết cách sử dụng Bluetooth để gửi và nhận File giữa máy tính Home windows 10 và điện thoại.

Chúc người mua vui!