HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Chuột không dây Anywhere 2 của Logitech (Logitech Anywhere 2 Wireless Mouse)

Kiểm tra mức pin

Đèn LED trên cùng của chuột chuyển sang màu đỏ cho biết mức pin yếu và đã tới lúc sạc pin.

Sau lúc chuyển sang màu xanh lục trong 5 giây lúc chuột được cấp điện hoặc đánh thức từ chế độ ngủ, đèn LED chỉ báo tình trạng pin.

Màu của đèn LED Ý nghĩa Xanh lục Sạc 20-100% Màu đỏ Sạc ít hơn 20%; sạc ngay!

Lời khuyên: Cài đặt Logitech Choices để thiết lập và nhận thông tin tình trạng pin.

Leave a Reply