Tùy chọn phục hồi trong Windows

Quan yếu: Nếu đã mã hóa thiết bị của mình, bạn sẽ cần khóa BitLocker để đặt lại PC. Nếu ko biết khóa BitLocker của bạn, hãy xem Tìm khóa khôi phục BitLocker của tôi.

Việc đặt lại sẽ Home windows cài đặt lại 11 nhưng cho phép bạn tìm giữ lại tệp của mình hoặc loại bỏ chúng, rồi cài đặt lại Home windows. Bạn mang thể đặt lại PC từ Cài đặt, màn hình đăng nhập hoặc bằng cách sử dụng ổ đĩa khôi phục hoặc phương tiện cài đặt.

Đặt lại PC của bạn từ Cài đặt

 1. Sắm Khởi đầu> Cài đặt > toàn hệ > hồi.Mở cài đặt Phục hồi

 2. Ngoại trừ Đặt lại PC này, tìm Đặt lại PC. Sau đó, tìm từ những tùy tìm và/hoặc cài đặt trong bảng dưới đây.

Tùy tìm

Tác dụng

Giữ lại tệp của tôi > Thay đổi cài đặt > Những ứng dụng đã cài đặt sẵn Bật

 • Cài đặt Home windows lại 11 và giữ lại những tệp cá nhân của bạn.

 • Xóa ứng dụng và trình điều khiển bạn đã cài đặt.

 • Xóa những thay đổi bạn đã thực hiện đối với cài đặt.

 • Khôi phục mọi ứng dụng mà nhà gia công PC của bạn đã cài đặt nếu PC của bạn đi kèm với Home windows 11.

Giữ lại tệp của tôi > Thay đổi cài đặt > Những ứng dụng đã cài đặt sẵn Tắt

 • Cài đặt Home windows lại 11 và giữ lại những tệp cá nhân của bạn.

 • Xóa ứng dụng và trình điều khiển bạn đã cài đặt.

 • Xóa những thay đổi bạn đã thực hiện đối với cài đặt.

 • Xóa mọi ứng dụng nhà gia công PC đã cài đặt.

Xóa mọi thứ

 • Cài đặt Home windows 11 và loại bỏ những tệp cá nhân của bạn.

 • Xóa ứng dụng và trình điều khiển bạn đã cài đặt.

 • Xóa những thay đổi bạn đã thực hiện đối với cài đặt.

 • Xóa mọi ứng dụng nhà gia công PC đã cài đặt. (Nếu PC của bạn đi kèm với Home windows 11, những ứng dụng từ nhà gia công PC của bạn sẽ được cài đặt lại.)

Lưu ý: Loại bỏ mọi thứ > đổi cài đặt cung cấp cho bạn hai tùy tìm.

Xóa dữ liệu Bật xóa tệp và thu dọn ổ đĩa. Nếu bạn đang định quyên góp, tái chế hoặc bán PC của mình, hãy sử dụng tùy tìm này. Quá trình này mang thể mất một hoặc hai giờ tuy nhiên mang thể làm cho những người khác khó phục hồi những tệp mà bạn đã xóa.

Xóa dữ liệu Tắt chỉ xóa tệp. Tùy tìm này mất ít thời kì hơn nhưng độ bảo mật thấp hơn.

Đặt lại PC của bạn từ màn hình đăng nhập

Nếu ko thể mở Cài đặt, bạn mang thể đặt lại PC từ màn hình đăng nhập. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Nhấn Home windows phím brand + L để tới màn hình đăng nhập. Sau đó, phát động lại PC của bạn bằng cách nhấn phím Shift trong lúc tìm nút Nguồn khởi > lại.

 2. PC của bạn sẽ phát động lại trong môi trường Môi trường Phục hồi Home windows (WinRE).

 3. Trên màn hình Sắm một tùy tìm, tìm Khắc phục sự cố > Đặt lại PC này, sau đó tìm một trong những tùy tìm trong bảng trước.Màn hình Chọn một tùy chọn trong Môi trường Phục hồi Windows.