Kích hoạt Windows

Để kiểm tra trạng thái kích hoạt trong Home windows 11, hãy tìm nút Khởi đầu, rồi tìm Cài đặt > hệ thống, rồi tìm Kích hoạt . Trạng thái kích hoạt của bạn sẽ được liệt kê ko kể Kích hoạt.

Kiểm tra trạng thái kích hoạt trong Cài đặt

Bạn sẽ thấy một trong những thông tin trạng thái kích hoạt này trên trang Kích hoạt:

Trạng thái kích hoạt

Mô tả

Home windows đã được kích hoạt

 • Bạn đã được kích hoạt.

 • Bạn chưa liên kết tài khoản Microsoft.

 • Làm theo những hướng dẫn trong Liên kết tài khoản Microsoft của bạn.

Đã kích hoạt Home windows bằng giấy phép kỹ thuật số

 • Bạn đã được kích hoạt.

 • Tài khoản Microsoft của bạn chưa được liên kết với giấy phép kỹ thuật số của bạn.

 • Làm theo những hướng dẫn trong Liên kết tài khoản Microsoft của bạn.

Home windows được kích hoạt bằng giấy phép kỹ thuật số được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn

 • Bạn đã được kích hoạt.

 • Tài khoản Microsoft của bạn đã được liên kết với giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Home windows chưa được kích hoạt

 • Bạn chưa được kích hoạt.

 • Bạn sẽ thấy một thông tin lỗi giảng giải về sự cố.

 • Bạn với thể cần phải tậu Home windows 11 để kích hoạt.

Nếu bạn cần tậu giấy phép cho thiết bị của mình, hãy xem “Sắm giấy phép Home windows 11”.

Nếu bạn đã tậu giấy phép cho thiết bị này nhưng vẫn nhận được thông tin lỗi, hãy tiếp tục xem Những phương pháp kích hoạt.

Leave a Reply