dạy làm báo cáo tài chính, dạy làm bctc cuối năm, học làm báo cáo tài chính, học làm bctc cuối nam

hướng dẫn lập BCTCHƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI

Bảng cân đối kế toán

Trong bài viết này bloghong.com xin được san sẻ những nguyên tắc chung cũng như tri thức cơ sở để kế toán mang thể lập BCTC và bảng cân đối kế toán

Tới hứa hẹn lại lên kế toán chúng ta lại phải căng mắt để lập BCTC.Đối với những Anh,chị dày dạn kinh nghiệm thì chẳng mang gì khó chứ dân mới vào nghề thì tìm kiếm những hướng dẫn này rất khó khăn.

• Nguyên tắc chung để lập bảng cân đối kế toán :

+ Trước lúc lập BCĐKT, viên chức kế toán cần phải phản ánh tất cả những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng họp và yếu tố mang liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Trước lúc khoá sổ. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu yếu tố, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư những tài khoản. + Lúc lập BCĐKT, những chỉ tiêu liên quan tới những tài khoản phản ánh tài sản mang số dư Nợ thì căn cứ vào số dư Nọ để ghi. Những chỉ tiêu liên quan tới những tài khoản phản ánh nguồn vốn, mang số dư mang thì căn cứ vào số dư mang của tài khoản để ghi. + Những chỉ tiêu thuộc những khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư yếu tố của những tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư yếu tố là dư Nợ thì qui ở phần "tài sản", nếu số dư yếu tố là số dư mang thì ghi ở phần "nguồn vốn". + Một số chỉ tiêu liên quan tới những tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng (như TK : 214, 129, 229, 139, 159) luôn mang số dư mang, nhưng lúc lên BCĐKT thì ghi ở phần tài sản theo số âm; những tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 421 nếu mang số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần "nguồn vốn", nhưng ghi theo số âm.

• Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCĐKT :

Cơ sở để lập BCĐKT là số liệu của BCĐKT năm trước (cột số cuối kỳ) và số liệu kế toán tổng hợp, số liệu kế toán yếu tố tại thời khắc lập BCĐKT sau lúc đã khoá sổ. Cụ thể : * Đối với cột "đầu năm". Căn cứ số liệu cột "cuối kỳ" của BCĐKT ngày 31/12 năm trước để ghi. * Cột cuối kỳ : phương pháp lập khai quát mang thể trình diễn qua sơ đồ sau (kết cấu theo 2 phần xếp dọc) : 2 Phương pháp lập BCĐKT cột số cuối kỳ cụ thể như sau : BCĐKT là phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ những sổ kế toán theo những mối quan hệ cân đối vốn mang của đối tượng kế toán. Mối quan hệ cân đối đó gồm 2 loại : 1- Quan hệ cân đối tổng thể, cân đối chung như quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn : Tổng số tài sản = Tổng số những nguồn vốn Tổng số tài sản = Tài sản lưu động + TSCĐ và đầu tư tài chính Tổng số nguồn vốn = Nợ phải trả + nguồn vốn của chủ sở hữu Thông qua những quan hệ cân đối trên mang thể thấy được kết cấu của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn từ đó mà xác định được thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đưa ra những quyết định về việc đầu tư vốn theo hướng thông minh, yêu thích với mục tiêu và điều kiện kinh doanh trong từng thời đoạn cụ thể, yêu thích với ngành nghề kinh doanh của từng đơn vị. 2- Quan hệ cân đối từng phần, cân đối phòng ban : Thể hiện quan hệ cân đối giữa số hiện mang và sự vận động của từng đối tượng kế toán : từng loại vốn, từng nguồn vốn. Cụ thể : + Nguồn vốn chủ sở hữu B nguồn vốn = A tài sản (I+II+IV+V+VI) + B tài sản Cân đối này chỉ mang tính lý thuyết điều đó mang tức là : Nguồn vốn của chủ sở hữu vừa đủ trang trải những loại tài sản cho những hoạt động chủ yếu mà ko phải đi vay hoặc chiếm dụng. Trong thực tế thường xảy ra 1 trong 2 trường hợp : • Trường hợp 1 : vế trái > vế phải doanh nghiệp ko sử dụng hết nguồn vốn hiện mang của mình đã bị người khác chiếm dụng vốn. Thể hiện trên mục III (những khoản phải thu) loại A – phần tài sản. • Trường hợp 2 : vế trái < vế phải doanh nghiệp thiếu nguồn vốn để trang trải cho những tài sản đang sử dụng nên phải vay mượn. Thể hiện trên loại B – phần nguồn vốn. Việc sử dụng vốn vay mượn trong kinh doanh nếu chưa quá thời hạn tính sổ là điều thường ngày, hay xảy ra. Do luôn tồn tại những mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với đối tượng khác nên luôn xảy ra hiện tượng chiếm dụng và bị chiếm dụng. Vấn đề cần ưa chuộng là tính chất thông minh và hợp pháp của những khoản đi chiếm dụng và bị chiếm dụng. B nguồn vốn + A (II) nguồn vốn = B tài sản Điều này cho thấy cách tài trợ những loại tài sản ở doanh nghiệp mang lại sự ổn định và an toàn về mặt tài chính. Bởi lẽ doanh nghiệp tiêu dùng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho những sử dụng dài hạn vừa đủ. Tuy nhiên, trong thực tế mang thể xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau : • Trường hợp 1 : vế trái > vế phải Điều đó cho thấy việc tài trợ từ những nguồn vốn là rất tốt. Nguồn vốn dài hạn thừa để tài trợ cho những sử dụng dài hạn, phần thừa này doanh nghiệp dành cho những sử dụng ngắn hạn. Điều đó cũng mang tức là tài sản lưu động to hơn nợ ngắn hạn thể hiện khả năng tính sổ nợ ngắn hạn là tốt. • Trường hợp 2 : vế trái < vế phải Cho thấy nguồn vốn dài hạn nhỏ hơn tài sản nhất mực và đầu tư tài chính dài hạn, doanh nghiệp đã sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho những sử dụng dài hạn. Tình hình tài chính của doanh nghiệp là ko sáng sủa. Trường hợp này thể hiện khả năng tính sổ nợ ngắn hạn là yếu vì chỉ mang tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn mới mang thể chuyển đổi thành tiền trong thời kì ngắn để đảm bảo việc trả nợ.

Trên đây là sơ bộ về cách làm báo cáo tài chính. Nếu độc giả hết bài viết này mà vẫn chưa tưởng tượng hay chưa đủ tự tín để thực hiện lập báo cáo tài chính thì mang thể tham gia một Khóa học : DẠY LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH trên chứng từ thực tế do những kế toán Trưởng nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy.

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên dạy thực hiện kế toán trên chứng từ thực tế

Mr Thật: 0967849934