Báo cáo tài chính của doanh nghiệp không phát sinh doanh thu cần lưu ý

Hàng tháng, hàng quý, mỗi doanh nghiệp đều phải hoàn thiện và nộp toàn bộ những loại báo cáo về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay báo cáo tài chính (BCTC). Vậy, câu hỏi đặt ra là với những doanh nghiệp mới thành lập, nhưng chưa đi vào hoạt động, chưa với doanh thu thì kế toán với phải nộp những loại chứng từ trên hay ko? Báo cáo tài chính của doanh nghiệp ko phát sinh doanh thu liệu với cấp thiết? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được ACMan trả lời trong bài viết dưới đây.

1/ Thuế GTGT

báo cáo tài chính của doanh nghiệp không phát sinh doanh thu - ảnh 1Trong kỳ kê khai và quyết toán thuế, trường hợp mà doanh nghiệp ko phát sinh mức giá, doanh thu, tức là doanh nghiệp ko với hóa đơn đầu ra, đầu vào thì vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (Xuất tờ khai trắng).

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì trên tờ khai thuế giá trị gia tăng chỉ cần tích vào chỉ tiêu 21 (chỉ tiêu ko phát sinh hoạt động tậu bán trong kỳ)

(Theo khoản 1, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

2/ Thuế TNDN

a/ Khai thuế TNDN

Với những doanh nghiệp mới hoạt động thì ko cần phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp với phát sinh doanh thu, mức giá hay ko.

Doanh nghiệp cũng ko phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì ko với hoạt động kinh doanh, ko với doanh thu, nên ko phát sinh nghĩa vụ thuế).

(Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC)

b/ Khai quyết toán thuế TNDN

Doanh nghiệp vẫn nên phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp với phát sinh doanh thu hay ko.

(Theo khoản 1, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

3/ Thuế TNCN

a/ Khai thuế TNCN

Nếu trong kỳ quyết toán, doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động với phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp nên kê khai thuế và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý, theo tháng.

Còn nếu trong kỳ quyết toán mà doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng ko phát sinh khấu trừ thuế hoặc chưa với người lao động làm việc thì doanh nghiệp ko nên phải kê khai thuế thu nhập cá nhân.

(Theo điểm a, khoản 1, điều 16 của Thông tư 156/2013/TT-BTC)

b/ Kê khai quyết toán thuế TNCN

báo cáo tài chính của doanh nghiệp không phát sinh doanh thu - ảnh 2Nếu doanh nghiệp với phát sinh mức giá trả thu nhập cho người lao động trong năm thì nên phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Nếu doanh nghiệp ko phát sinh mức giá trả thu nhập cho người lao động thì ko cần phải khai quyết toán thuế TNCN.

(Theo khoản một Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC)

4/ Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn

Hàng quý, doanh nghiệp nên phải gửi Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Kể cả trường hợp doanh nghiệp trong kỳ ko tiêu tiêu dùng hóa đơn (tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn bằng ko (=0)).

5/ Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp ko phát sinh doanh thu phải cũng phải nộp đúng thời hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp quá mới, cụ thể là nếu đơn vị của bạn được thành lập từ 01/10 – 31/12 thì chủ doanh nghiệp ko nhất thiết nên nộp báo cáo tài chính năm của năm đó. Doanh nghiệp với thể làm thuê văn xin gộp báo cáo tài chính năm tài chính đó vào năm sau. Nhất là đối với doanh nghiệp ko phát sinh doanh thu.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang trong quá trình xây dựng bộ máy, cơ sở vật chất và chưa xuất hóa đơn bán ra. Và doanh nghiệp với kế hoạch kinh doanh trong năm tiếp theo thì việc quan yếu nhất ngày nay là ghi nhận toàn bộ rất nhiều giá thành từ việc xây dựng doanh nghiệp như: mức giá đầu tư cơ sở vật chất ban sơ, giá thành thuê văn phòng, nhà xưởng, mức giá trả lương cho cán bộ, công viên chức trong doanh nghiệp,… bởi đây là quãng thời kì doanh nghiệp buộc phải đầu tư nhiều và chưa phát sinh doanh thu. Nên số tiền lỗ phát sinh sẽ được bù trừ vào khoản lãi trong 5 năm hoạt động tiếp theo. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm số thuế TNDN buộc phải nộp một cách chính đáng. Vi vậy, người dùng ko được khinh thường báo cáo tài chính của doanh nghiệp ko phát sinh doanh thu bởi điều đó với thể làm doanh nghiệp thất thoát một khoản mức giá to hay làm tăng một khoản thuế TNDN phải nộp cho năm tiếp theo.

Nếu nhà hàng bạn thực sự ko với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, ko với văn phòng, ko thuê viên chức, ko thực hiện những hoạt động nghiên cứu hay truyền bá sản phẩm thì chủ doanh nghiệp càng phải quan tâm nộp đúng và nộp đủ báo cáo tài chính năm. Bởi những doanh nghiệp này thường sẽ gây sự quan tâm nhất định cho những cơ thuế quan.

Trên đây là một vài san sớt của ACMan về việc quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp ko phát sinh doanh thu. Để quản lý những số liệu chuẩn xác và hiệu quả cũng như kết xuất báo cáo tài chính tự động, người dùng với thể sử dụng giải pháp phần mềm kế toán ACMan cho đơn vị của mình.

Mọi thông tin về sản phẩm hoặc những thắc mắc về quyết toán thuế, báo cáo tài chính,… người dùng với thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được trả lời:

Doanh nghiệp Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ ACMan

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0967849934

Electronic mail: manhongit.dhp@gmail.com

Bình luận