Phần Mềm Nghiệm Thu – QLCL, nhật ký dùng thử miễn phí

Nội dung cần thực hiện trong 1 bộ hồ sơ tính sổ theo 8b với hiệu lực 16 tháng 3 năm 2020

Để thực hiện 1 bộ hồ sơ tính sổ với Kho Bạc Nhà Nước theo mẫu 8b và mẫu 8a (vốn chi thường xuyên) bạn cần đủ những thủ tục và hồ sơ tối thiểu sau

– Trước nhất bạn cần 1 bảng diễn giải khối lượng thực hiện theo TT17/2019/BXD để chứng minh khía cạnh cho công việc thực hiện của mình và được 2 bên ký gồm đơn vị thi công và TVGS (hoặc đơn vị với chức vụ tương đương).

– Bước tiếp theo bạn cần tổng hợp khối lượng này theo đúng đầu mục hồ dự thầu (hay gọi là Phụ lục khối lượng hợp đồng A-B) và bảng này cần được thực hiện bài bản, với đủ thành phần ký trước lúc lên giá trị tính sổ. Ở biên bản này ngoài ông Đơn vị thi công, Giám sát bạn cần với thêm ông Chủ đầu tư (hoặc đơn vị tương đương mà bạn ký hợp đồng) phải ký vào thì lên Kho Bạc Nhà Nước mới với tác dụng.

=> Từ khối lượng thi công thực tế và đã được những bên ký đưa vào đầu mục hồ sơ tính sổ theo quy định (với mẫu 8b Vận dụng đối với những khoản tính sổ vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách quốc gia, vốn ngoài nước và mẫu 8a vận dụng đối với những khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp với tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp) nếu đưa vào sai mẫu hoặc đầu mục hợp đồng A-B thì nội dung đó coi như ko hợp thức và phải làm lại

Bạn phải làm những biên bản nghiệm thu cho những đầu việc tính sổ này music music với bảng khối lượng nghiệm thu, bảng giá trị tính sổ

– Tính sổ theo đợt thì bạn cần những biên bản nghiệm thu công việc (TT26/2016/BXD)

– Tính sổ thời đoạn thì bạn cần thêm những biên bản nghiệm thu thời đoạn (TT04/2019/BXD)

– Tính sổ quyết toán thì bạn cần tổng hợp thêm những biên bản pháp lý khác liên quan với Chủ đầu tư, thiết kế, bảo hành, thiết bị ….

Video khía cạnh thực hiện hoàn thành 1 bộ hồ sơ nghiệm thu, tính sổ theo mẫu 8b và 8a

Để hoàn thành 1 bộ hồ sơ nghiệm thu tính sổ thì đơn thuần như nội dung trên, còn với bộ hồ sơ quyết toán thì với thêm những biên bản pháp lý tất nhiên. Ở đây mình chỉ giới thiệu về mẫu và trình tự bộ hồ sơ tính sổ đơn thuần để bạn dể tưởng tượng công việc của mình

Trình tự đóng hồ sơ tính sổ cơ bản theo NĐ11/2020/NĐ-CP

Bìa, giá trị cuối (với dấu pháp lý), bảng nghiệm thu khối lượng, bảng nghiệm thu khối lượng (với thể bảng xác định khối lượng và nghiệm thu chung 1 bảng), bảng giá trị tính sổ ngân khố (mẫu 8b).

Những bảng đóng trước hết trong quyển tính sổ để bài bản và giỏi bạn đóng những nội dung này vào trước hết

Bo ho so thanh toan theo PL 8b va 8a Nghi dinh 11/2020/ND-CP

1. Khối lượng nghiệm thu khía cạnh theo TT17/2019/BXD

Bảng nghiệm thu khối lượng khía cạnh là nên với tất cả những bộ hồ sơ nghiệm thu tính sổ, tuy nhiên Kho Bạc ko cần nội dung này mà chỉ cần bảng nghiệm thu khối lượng tổng theo đúng hợp đồng mà thôi. Hay nói cách khác phần nghiệm thu khối lượng khía cạnh theo TT17/2019/BXD này sử dụng cho đơn vị thi công và TVGS (hoạc đơn vị tương đương) làm việc trực tiếp dưới hiện trường với nhau và thường nếu khối lượng to, nhiều thì họ lập riêng thành 1 quyển, với gói nhỏ họ đóng luôn vào cuối quyển tính sổ này luôn

Bảng khối lượng nghiệm thu theo bloghong.com

2. Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Bảng này thường đứng sau bảng giá trị thành tiền tổng và đứng trước bảng giá trị tính sổ 8b và nó chỉ gồm phần khối lượng và lũy kế khối lượng tới thời đoạn ngày nay. Tuy nhiên so với mẫu 3a và 04 trước đây thì nó với cấu tạo thành 2 cột chứ ko còn 1 cột nữa. Nếu trước đây bạn chỉ cần kéo dài xuống dưới để tách phần khối lượng phát sinh thì hiện nay bạn với 2 cột phân biệt luôn

Tại bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành này thì buộc phải với 3 bên ký là Đơn vị thi công, TVGS (hoặc tương đương) và BQL (hoặc tương hiện đại diện của Chủ đầu tư), loại này với đủ thông tin thực hiện phần nào, móng hay mặt, thân hay mái …. với lũy kế để bên Kho Bạc biết khối lượng thực hiện cho tới thời khắc ngày nay (tuy nhiên với nhiều bạn ko đóng bảng nghiệm thu này vào cùng hồ sơ tính sổ).

Khối luơng nghiệm thu hoàn thành theo mẫu thanh toán 8b.2020

3. Bảng giá trị tính sổ 8b Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Với mẫu tính sổ này bạn cần xác định CÁCH TÍNH trước vì trước đây nếu theo mẫu 3a và 04 thì bạn xử lý thành 2 bảng khác nhau nên ko bị liên quan cách hiển thị như mẫu 8b ngày nay. Ngày nay cả giá trị tính sổ theo hợp đồng và cả giá trị tính sổ phát sinh được sắp xếp vào cùng 1 bảng (2 cột riêng) nên bạn cần xác định cách tính và giá trị cần tính sổ để quyết định cho việc với hay ko với phát sinh trong đợt tính sổ này

Mẫu tính sổ phía dưới là giá trị tính bao gồm cả phát sinh theo 8b còn nếu bạn chỉ thực hiện mình tính sổ thì ko cần làm gì cả, mạc định số liệu chuẩn luôn nằm ở giá trị tính sổ 8b rồi.

Hướng dẫn xác định giá trị theo biểu mẫu thanh toán 8b Nghị định 11.2020.NĐ-CP

4. Tính sổ theo mẫu 8a Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Trường hợp công trình của bạn thuộc vận dụng đối với những khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp với tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp thì bạn ko được sử dụng mẫu 8b nữa mà phải sử dụng mẫu 8a mới tính sổ với Kho Bạc Nhà Nước được

Bảng xác định giá trị hoàn thành thanh toán theo mẫu 8a Nghị định 11.2020.NĐ-CP

5. Những hồ sơ nghiệm thu nên đi kèm bộ hồ sơ tính sổ

Bạn với thể tham khảo Listing hồ sơ được xuất ra từ Phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 để biết thêm khía cạnh hầu hết của nó

List danh mục hồ sơ nghiệm thu theo 8b 2020

Phần pháp lý (mục I) thì bạn cần tổng hợp lúc quyết toán còn thời đoạn tính sổ thì ko cần đủ như vậy

Với 1 hồ sơ tính sổ thì phần nghiệm thu vật liệu, cấu kiện là ko thể thiếu trong tập hồ sơ. Phần vật liệu nghiệm thu này lại được chi làm 2 loại là vật liệu đầu vào (trước lúc thi công) và vật liệu hiện trường (trong quá trình thi công)

Phần nghiệm thu vật liệu đầu vào được hiểu như sau?

Theo quy định của TT26 thì mọi vật liệu trước lúc đưa vào sử dụng cần phải thực hiện kiểm tra và theo TT19/2019/BXD và QCVN16:2019/BXD

Bạn cần phải record được khía cạnh như nội dung trên và kiểm tra xác thực những loại vật liệu đó đã được thực hiện trước lúc thi công chưa? nếu thiếu cần kiểm tra để bổ xung cho đủ và thích hợp

Bạn cần tổng hợp khối lượng để thực hiện theo tầng xuất trong quá trình thi công luôn chứ ko phải chỉ trước lúc thi công.

Về tầng xuất lấy mẫu thì cũng tùy thuộc mỗi loại vật liệu sẻ với tiêu chuẩn và tầng xuất thực hiện khác nhau

Đối với loại vật liệu nghiệm thu hiện trường trong công việc nghiệm thu tính sổ

Bạn cũng thực hiện tương tự phần vật liệu đầu vào nhựng là theo từng công việc trong quá trình thi công thực tế. Vật liệu cũng cần được lấy mẫu đúng theo tầng xuất quy định tùy vào từng loại vật liệu (theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu của vật liệu đó) và bạn cũng cần 1 record thống kê lại khía cạnh để thực hiện và kiểm tra nó

Danh mục nghiệm thu vật liệu theo QCVN bloghong.com

6. Nhật ký thi công xây dựng

Nhật ký thi công là nội dung ko thể tách rời trong bộ hồ sơ và nó phải đồng bộ với những biên bản nghiệm thu, biên bản lấy mẫu … tất cả những biên bản con ngoài ra bạn với thể xem khía cạnh nội dung nhật ký tại đây

Nhật ký lúc xuất ra với dạng như dưới

Nhật ký thi công theo TT26

7. Những biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu vật liệu

Những biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu vật liệu (biên bản con) cũng là 1 phần ko thể thiếu trong 1 bộ hồ sơ tính sổ

Bien bản nghiem thu theo TT26

8. Những sơ sót thường găp trong hồ sơ tính sổ của bạn

– Do bảng tính sổ là excel nên sang 1 thời đoạn mới tiếp theo thì ko còn bảng gốc lần trước nên những con số hợp đồng của những thời đoạn là ko giống nhau hoàn toàn (chủ yếu chỉ là do làm tròn ko đồng nhất) và cũng với thể do nhiều người làm nên lúc ghép lại nó bị lệch số liệu hợp đồng là thường nhật mà hồ hết 100% người làm hồ sơ đều từng gặp

= > Kinh nghiệm là luôn copy hợp đồng (file dự thầu) riêng để mỗi lần tính sổ với loại đó làm chuẩn, cứ 1 đợt tiếp theo thì copy thêm Sheet và linh cùng khối lượng lũy kế (ko nên copy số vì với thể sảy ra sai do làm tròn) sang bảng thực hiện mới thì bạn sẻ luôn với 1 bảng tính sổ lý tưởng và ko bị sai. Tất nhiên nếu bạn sử dụng phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360 thì ko bao giờ bị lệch kể cả bạn với đi tiếp bao nhiêu lần thì quay lại những thời đoạn trước nó vẫn với 1 giá trị đúng như hồ sơ in ra trước đó.

– Sai do nhật ký viết 1 kiểu mà ngày trên biên bản nghiệm thu viết 1 kiểu

=> Kinh nghiệm là bạn nên record đầu việc, tháng ngày tương đồng công việc, chèn cột để nhập khối lượng để còn áng số nhân lực, máy chi thích hợp. Tất nhiên là nếu sử dụng Phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 thì bạn ko cần làm điều này vì nó tự tra định mức theo quy định hiện hành để nhân khối lượng thi công rồi phân bổ cho những ngày cho bạn

– Sai lúc thiếu vật liệu nghiệm thu do ko biết công việc đó với phải nghiệm thu vật liệu hay ko? tầng xuất lấy mẫu thí nghiệm là bao nhiêu?

= > Kinh nghiệm từ mình là lên record nghiệm thu tính sổ rồi xem những vật liệu nào liên quan tới kết cấu thì đi tìm tiêu chuẩn “Thi công và nghiệm thu” cho nó để thực hiện là được. Tất nhiên nếu sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng 360 thì ko cần

– Sai do ko với phương pháp kiểm tra sự thích hợp của những công việc gối đầu nhau với bị đá ko, nhiều lúc ván khuôn, cốt thép chưa nghiệm thu nhưng vẫn thi công đổ bê tông

= > Kinh nghiệm là bạn nên vẽ mô tả trình tự thi công của công việc liên quan công việc nghiệm thu sẻ thấy được hết. Tất nhiên bạn với thể kiểm tra trực quan rất nhanh và đơn thuần qua biểu đồ kiểm soát sau của phần mềm Nghiệm thu xây dựng 360, biểu đồ này được thực hiện tự động và sử dụng cho nhiều mục đính như làm báo cáo, tiến độ dự thầu, và sử dụng làm kiểm soát đường găng của công việc nghiệm thu

Kiểm soát đầu việc nghiệm thu qua bảng tiến độ

Còn nhiều nội dung khác mà bạn cần tìm hiểu để thực hiện hoàn chình bộ hồ sơ nghiệm thu tính sổ. Tuy nhiên bạn với thể thực hiện nó trên Phần mềm Nghiệm thu và Quản lý chất lượng 360 vì nó với thể xử lý tất cả những vướng mắc trên cho bạn để hoàn thành bộ hồ sơ nhanh hơn, đơn thuần hơn, xoành xoạch thích hợp mọi giá trị và bảng biểu, phần mềm xoành xoạch được cập nhật miễn phí để tối ưu cho người sử dụng và là phần mềm dể sử dụng nhất kể cả bạn chưa từng làm mướn tác nghiệm thu, hoàn công quyết toán hay chưa từng thi công vẫn với thể làm được công việc nghiệm thu tính sổ trên phần mềm này.

Tải ngay bộ cài miễn phí phần tính sổ 8b và 8a: TẢI VỀ

CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

– Hướng dẫn lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, quyết toán

+ Tham khảo chức năng viết nhật ký tự động hoàn toàn miễn phí

+ Những biên bản nghiệm thu được thực hiện như thế nào?

– Hướng dẫn lập hồ sơ dự toán, đấu thầu

– Hướng dẫn những nội dung cho bạn nào làm về Quản lý dự án

= > Tải bộ hồ sơ mẫu với hầu hết tất cả những nội dung trên

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ PHẦN MỀM NGHIỆM THU XÂY DỰNG 360

Địa chỉ: 103/28D Văn Thân, P.8, Q.6, TP.HCM Liên hệ: Zalo 0967849934 – ĐT 0967849934 E-mail: manhongit.dhp@gmail.com Web site: bloghong.com – bloghong.com