Có thể xem báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp được không?

Nơi nhận báo cáo tài chính (BCTC) năm của doanh nghiệp là: cơ thuế quan, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê. Những doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài) sở hữu trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kỹ thuật cao thì ngoài việc nộp BCTC năm cho những cơ quan theo quy định (cơ thuế quan, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp BCTC năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kỹ thuật cao nếu được yêu cầu.

Xem báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác
Xem báo cáo tài chính của những doanh nghiệp khác

Báo cáo tài chính được hiểu như thế nào?

Báo cáo tài chính (BCTC) là những báo cáo tổng thống nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người sử dụng rộng rãi (chủ doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ thuế quan và những cơ quan chức năng,…)

Quy định về báo cáo tài chính ra sao?

Theo chế độ quy định, tất cả những doanh nghiệp thuộc những ngành, những thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm. Với những doanh nghiệp, tổng doanh nghiệp sở hữu những đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC thống nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên BCTC của những đơn vị trực thuộc.

Đối với những doanh nghiệp quốc gia và những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý – trừ Quý IV) dạng hầu hết.

Riêng đối với tổng doanh nghiệp quốc gia và những doanh nghiệp quốc gia sở hữu những đơn vị kế toán trực thuộc còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp (BCTC thống nhất giữa niên độ được thực hiện buộc phải từ năm 2008).

Khởi đầu từ năm 2008, những doanh nghiệp mẹ và tập đoàn phải lập BCTC thống nhất giữa niên độ và báo cáo thống nhất cuối niên độ kế toán và BCTC thống nhất sau lúc thống nhất kinh doanh.

This image has an empty alt attribute; its file name is bloghong.com
Quy Định Về Báo Cáo Tài Chính

Với thể xem báo cáo tài chính của tất cả những doanh nghiệp được ko?

Tuy tất cả những doanh nghiệp đều nộp báo cáo tài chính tới cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền, tuy nhiên ko phải ai cũng sở hữu thể xem được những thông tin này. Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Chứng khoán 2005, doanh nghiệp đại chúng sở hữu nghĩa vụ Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm.

Như vậy, ngày nay bạn sở hữu thể tra cứu và xem báo cáo của những doanh nghiệp đại chúng theo quy định của pháp luật. Ủy ban chứng khoán quốc gia cũng công bố công khai dữ liệu thông tin báo cáo tài chính định kỳ của những doanh nghiệp đại chúng thông qua hệ thống công bố thông tin doanh nghiệp đại chúng bloghong.com/. Ngoài ra, đối với thông tin báo cáo tài chính của những loại hình doanh nghiệp khác thông thường bạn sẽ ko thể tiếp cận và tham khảo yếu tố được.

Trên đây là những nội dung tư vấn về sở hữu thể xem báo cáo tài chính của tất cả những doanh nghiệp được ko? Trường hợp quý khách sở hữu thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Phan Legislation Vietnam theo thông tin sau đây.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0967849934

E-mail: manhongit.dhp@gmail.com

San sớt:FacebookPinterestLinkedinTwitter