Hướng dẫn bật tắt đèn nền bàn phím lenovo thinkpad

Bàn phím lenovo lenovo thinkpad backlight keyboard

Hướng dẫn bật tắt đèn nền bàn phím lenovo thinkpad

Dưới đây là video hướng dẫn tắt bật đèn nền bàn phím lenovo thinkpad

Nếu bạn làm như trên mà đèn bàn phím ko sáng mang thể những nguyên nhân sau: – Bàn phím của bạn ko mang đèn nền (ko mang biểu tượng đèn trên phím cách) – Driver điều khiển bàn phím chưa được cài hãy tải từ trang của lenovo về cài ra