Cách pha chế thuốc trong game Minecraft – Download.vn

IconTên thuốcThời lượngHiệu ứngMô tả tác dụng

Potion of Poison

0:45

Ngộ độc

Gây sát thương lên tới 36 (♥

× 18)

theo thời gian, nhưng không làm giảm sức khỏe dưới 1 (♥)Potion of Poison +1:30
2:00‌[chỉ

BE

]Gây sát thương lên tới 72 (♥

× 36)

♥

× 48)

[chỉ

BE

] theo thời gian, nhưng không làm giảm sức khỏe dưới 1 (♥)Potion of Poison II0:21.6
0:22.5‌[chỉ

BE

]Gây sát thương lên tới 38 (♥

× 19) theo thời gian, nhưng không làm giảm sức khỏe dưới

♥)

Potion of Weakness

1:30

Làm yếu đi

Giảm sát thương cận chiến 4 (♥♥)Potion of Weakness +4:00

Potion of Slowness

1:30

Làm chậm lại

Làm người chơi và Mob chậm đi 15%, xuống khoảng 4.75 block mỗi giây nước rút.Potion of Slowness +4:00Potion of Slowness IV0:20Làm người chơi và Mob chậm đi 60%, xuống khoảng 2.25 block mỗi giây nước rút.

Potion of Harming

Ngay lập tức

Thiệt hại tức thì

Thiệt hại 6 (♥♥♥)Potion of Harming IIThiệt hại 12 (♥

× 6)

(tăng gấp 2 với mỗi cấp độ bổ sung)