Phân tích báo cáo tài chính – Những điều cần biết

Những điều cần biết về báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là những tri thức quan yếu mà bất kỳ những ai học kế toán và tài chính đều cần phải biết. Bài viết này, tác giả tổng thể những vấn đề về phân tích báo cáo tài chính ở dạng khung cơ bản. Người mua đọc để nắm được những vấn đề tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, trước lúc đi tìm hiểu những tri thức yếu tố.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

 • 1 1. Phân tích báo cáo tài chính là gì?
 • 2 2. Nội dung phân tích Báo cáo tài chính
  • 2.1 Phân tích kế toán
  • 2.2 Phân tích tài chính
  • 2.3 Nội dung của phân tích tài chính bao gồm:
 • 3 3. Đối tượng phân tích báo cáo tài chính
 • 4 4. Phương tiện và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính
  • 4.1 Phương tiện so sánh
  • 4.2 Loại trừ
  • 4.3 Liên hệ cân đối
  • 4.4 Biểu đồ
  • 4.5 Kỹ thuật Dupont

1. Phân tích báo cáo tài chính là gì?

Để hiểu được phân tích báo cáo tài chính là gì ta cần hiểu báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, Báo cáo tài chính là báo cáo thể hiện sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính mang tính nên, do Quốc gia quy định với mục tiêu chủ yếu là cung cấp thông tin cho những đối tượng ngoài doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của DN hiện nay được lập theo hướng dẫn của thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC. hành chính nhân sự

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình sử dụng những dụng cụ và kỹ thuật phân tích thích hợp để tiến hành xem xét, kiểm tra dữ liệu phản ánh trên những Báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng yêu cầu thông tin từ nhiều phía của người sử dụng.

Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính là giúp người sử dụng thông tin sở hữu căn cứ tin cậy, làm giảm sự phụ thuộc vào linh giác, vào dự đoán và vào trực quan, tạo sự cứng cáp cho những quyết định kinh doanh. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Tham khảo: Khóa học phân tích đầu tư chứng khoán

2. Nội dung phân tích Báo cáo tài chính

Tùy thuộc vào vị trí, cương vị và mục tiêu sử dụng thông tin của người phân tích, nội dung phân tích BCTC sở hữu thể khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, phân tích BCTC bao gồm phân tích dưới góc độ kế toán (gọi tắt là phân tích kế toán) và phân tích dưới góc độ tài chính (gọi tắt là phân tích tài chính).

 • Phân tích kế toán

Là quá trình xem xét, nội dung, kiểm tra độ tin cậy và xác thực của những thông tin phản ánh trên BCTC của doanh nghiệp. Thực chất của phân tích kế toán là việc phân tích nội dung và phương pháp ghi nhận những chỉ tiêu cơ bản theo từng hoạt động (hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính) trên từng Báo cáo tài chính như (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh Báo cáo tài chính). khóa học hành chính nhân sự

Phân tích kế toán bao gồm kiểm tra chất lượng thu nhập của doanh nghiệp, hoặc rộng hơn nữa là kiểm tra chất lượng kế toán. Kiểm tra chất lượng thu nhập đòi hỏi phải phân tích những yếu tố như: hoạt động của DN, những chính sách kế toán, số lượng và chất lượng thông tin công bố, hiệu suất và uy tín quản lý, những thời cơ và động lực cho quản lý thu nhập. Phân tích kế toán cũng bao gồm việc kiểm tra những khoản thu nhập lâu dài (hay thu nhập vững bền).

Mục tiêu của phân tích kế toán là nhằm làm cho BCTC phản ánh một cách trung thực thực trạng kinh tế của DN, làm cơ sở tin cậy và tiện lợi cho phân tích tài chính.

 • Phân tích tài chính

Là việc sử dụng những Báo cáo tài chính để xem xết, kiểm tra phân tích tình hình và thực trạng tài chính, để ước tính những chỉ tiêu tài chính trong tương lai của Doanh nghiệp. Phân tích tài chính giúp cho những người sử dụng thông tin trả lời được những câu hỏi liên quan tới tình hình tài chính ngày nay và tương lai của DN. học kế toán thực hiện ở đâu tphcm

Nội dung của phân tích tài chính bao gồm:

 • Kiểm tra tổng thể tình hình tài chính
 • Phân tích cấu trúc tài chính
 • Phân tích tình hình tính sổ
 • Phân tích rủi ro tài chính
 • Phân tích thăng bằng tài chính
 • Phân tích kết quả kinh doanh
 • Phân tích khả năng sinh lợi
 • Phân tích dòng tiền
 • Dự đoán những chỉ tiêu tài chính
 • Định giá doanh nghiệp.

Tham khảo bài viết: Phân tích khả năng tính sổ thông qua báo cáo tài chính

3. Đối tượng phân tích báo cáo tài chính

Đối tượng của phân tích báo cáo tài chính là hệ thống chỉ tiêu tài chính phản ánh trên những BCTC cùng mối liên hệ giữa những chỉ tiêu trên từng BCTC hoặc giữa những BCTC với nhau.

Về cơ bản, hệ thống chỉ tiêu trên những BCTC phản ánh những thông tin chủ yếu sau:

 • Thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp (tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu)
 • Thông tin về doanh thu, thu nhập, giá thành và kết quả hoạt động
 • Thông tin về tiền và dòng tiền học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội
 • Thông tin giải trình và những thông tin khác về doanh nghiệp

4. Phương tiện và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính dựa vào những dụng cụ khác nhau

 • Phương tiện so sánh

Là dụng cụ được sử dụng phổ thông trong phân tích nói chung và phân tích báo cáo tài chính nói riêng nhằm mục tiêu kiểm tra kết quả, xác định vị trí, xu thế và nhịp độ biến động của đối tượng nghiên cứu. Lúc vận dụng dụng cụ so sánh, chỉ tiêu nghiên cứu thường được so sánh với (1) kỳ trước, (2) so sánh với đối thủ khó khăn, (3) So sánh với bình quân ngành và (4) so sánh với những tiêu chuẩn được xác định trước.

Để ứng dụng dụng cụ so sánh, những nhà phân tích cần phải chú trọng tới những nội dung cơ bản của dụng cụ như: Điều kiện so sánh được của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu; gốc so sánh, những dạng so sánh chủ yếu và hình thức so sánh. khóa học logistics tại hà nội

Những kỹ thuật phân tích được ứng dụng là:

 • Kỹ thuật so sánh bằng số tương đối
 • Kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối
 • Kỹ thuật so sánh bằng số bình quân
  • Phương tiện yếu tố chỉ tiêu nghiên cứu

Phương tiện này thường được sử dụng lúc tiến hành phân tích một chỉ tiêu tổng hợp, trong đó bao gồm nhiều chỉ tiêu phòng ban cấu thành. VD: phân tích tình hình biến động và những nhân tố tác động tới tình hình biến động tổng số nguồn vốn, tài sản, doanh thu, giá thành … xuất nhập khẩu lê ánh

Trên cơ sở yếu tố chỉ tiêu nghiên cứu theo phòng ban cấu thành (từng hoạt động tiến hành, từng địa điểm phát sinh, từng khoảng thời kì …), những nhà phân tích tiến hành xem xét, so sánh mức độ đạt được của từng phòng ban giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc và mức độ tác động của từng phòng ban tới tổng thể cũng như xem xét mức độ đóng góp của từng phòng ban vào kết quả chung. Qua đó, kiểm tra được xác thực vai trò và vị trí của từng phòng ban trong việc hình thành kết quả và hiệu quả kinh doanh chung.

 • Loại trừ

Trong phân tích báo cáo tài chính, dụng cụ loại trừ được sử dụng để xác định xu thế tác động và mức độ tác động của từng nhân tố tới sự biến đổi giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu.

Đặc trưng của phương pháp loại trừ là luôn đặt đối tượng nghiên cứu vào những tình huống giả thiết khác nhau. Mối quan hệ giữa những nhân tố được thể hiện dưới dạng tích số hoặc thương số, trong đso trật tự sắp xếp những nhân tố phải tuân thủ quy định: từ nhân tố số lượng tiến dần tới nhân tố chất lượng hoặc từ nhân tố phản ánh đâò vào tới nhân tố phản ánh đầu ra.

Phương tiện loại trừ sử dụng bằng cả kỹ thuật thay thế liên hoàn và kỹ thuật số chênh lệch.

 • Liên hệ cân đối

Phương tiện liên hệ cân đối được sử dụng khá nhiều trong phân tích báo cáo tài chính do những chỉ tiêu trên báo cáo tài chínhBCTC sở hữu tính cân đối về mặt lượng. VD: quan hệ cân đối giữa Tổng nguồn vốn với VCSH và Nợ phải trả, giữa Tổng TS với TSNH và TSDH, giữa doanh thu, giá thành và lợi nhuận … học xuất nhập khẩu ở đâu

Dựa vào những mối quan hệ cân đối này, những nhà phân tích sẽ xác định được tác động của những nhân tố tới sự biến động của chỉ tiêu phản ánh đối tượng phân tích.

 • Biểu đồ

Phương tiện biểu đồ thường được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính để phản ánh đối tượng nghiên cứu trên những mặt sau: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

– Kết cấu và sự biến đổi kết cấu của đối tượng nghiên cứu

– Mực độ đạt được của đối tượng nghiên cứu theo thời kì

– Mối liên hệ giữa những đối tượng nghiên cứu

– Mức độ phổ thông của đối tượng nghiên cứu học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

– Mức độ thực hiện kế hoạch của đối tượng nghiên cứu

– Xu thế tăng trưởng của đối tượng nghiên cứu

 • Kỹ thuật Dupont

Là một kỹ thuật được sử dụng để phân tích khả năng sinh lợi của DN dựa trên mối liên hệ tương hỗ giữa những chỉ tiêu tài chính.

Theo kỹ thuật này, trên cơ sở chỉ tiêu gốc ban sơ, dựa vào mối liên hệ giữa những chỉ tiêu tài chính, nhà phân tích sẽ biến đổi thành một hàm số của hàng loạt biến số. Sau đó, tiến hành xác định mức tác động của từng nhân tố tới chỉ tiêu gốc trong kỳ cũng như sự thay đổi của cả chỉ tiêu hốc và những nhân tố giữa kỳ phân tích với kỳ gốc.

Theo dõi yếu tố: Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont

Trên đây là những điều cần biết lúc phân tích báo cáo tài chính. Mong rằng những san sớt trên đây từ Phân tích tài chính sẽ giúp người dùng hiểu hơn về báo cáo tài chính

Xe thêm: Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nếu bạn muốn tìm hiểu về báo cáo tài chính doanh nghiệp sở hữu thể tham khảo bài viết: Học kế toán thực tế ở đâu

Bài viết liên quan

nhung dieu can biet ve bao cao tai chinhMột số chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính nhà băng Phân tích cân bằng tài chínhPhân tích thăng bằng tài chính Các quyết định đầu tư dài hạnNhững quyết định đầu tư dài hạn quyet dinh dau tu dai hanVai trò và thực trạng sử dụng thuyết minh báo cáo tài chính trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Trả lời