Tenorshare UltData iOS – Phục hồi dữ liệu trên iPhone – MacLife – Everything for Mac Lovers

Chế độ 1: lấy lại dữ liệu trên iPod, iPad và iPhone mà ko cần bản sao lưu iTunes

Nếu bạn bị mất dữ liệu lúc cập nhật iTunes, nâng cấp iOS, thiết lập máy,… Chế độ này sẽ mang phép bạn trực tiếp quét những thiết bị iOS để lấy lại hình ảnh, thu thanh giọng nói, tin nhắn SMS bị mất.

Bước 1: Kết nối iPhone với máy tính của bạn thông qua một cáp USB

Kết nối iPhone với máy tính, chạy iPhone Knowledge Restoration và sắm chế độ 1 từ thực đơn trên cùng: “Get well Knowledge from iOS Gadget“.

Bước 2: Truy cập vào chế độ DFU iPhone với 3 bước

  • Tắt iPhone bằng cách nhấn phím “Dwelling” và “Energy” trong 5 giây, và nhấn “Begin“.
  • Giữ “Dwelling” và “Energy” trong 10 giây.
  • Thả nút “Energy” và giữ nút “Dwelling” trong 15 giây.

Bước 3: Khởi đầu quét iPhone

Lúc truy cập thành công vào chế độ DFU iPhone, bạn sẽ thấy quá trình để quét.

iPhone Knowledge Restoration sẽ khởi đầu tự động quét những tập tin bị mất. Bạn mang thể nhấn nút “Pause” và “Cease”.

Tenorshare Ultdata iPhone Data Recovery mac

Bước 4: Xem trước dữ liệu iPhone bị mất

Bạn mang thể xem tất cả những dữ liệu bị mất được liệt kê theo thể loại: lịch sử cuộc gọi, danh bạ, tin nhắn, lịch. Chỉ cần sắm một mục để xem trước hình ảnh, tin nhắn và thông tin liên lạc.

Bước 5: Khôi phục những tập tin iPhone bị mất

Kiểm tra những tập tin bạn muốn khôi phục và click on vào nút “Get well“. Trong cửa sổ hiện ra, sắm đường dẫn lưu cho những tập tin khôi phục và nhấn “Save“. Những tập tin được khôi phục sẽ lưu trong máy tính của bạn như định dạng .xls, .txt, hoặc .xml,…

Sau đó thoát khỏi chế độ DFU bằng cách nhấn phím “Dwelling” và nút “Energy” trong khoảng 5 giây.

Chế độ 2: khôi phục lại dữ liệu iPhone từ những tập tin iTunes

Nếu bạn đã sao lưu những thiết bị iOS với iTunes trước lúc dữ liệu bị mất. Chế độ này cho phép bạn trích xuất dữ liệu từ bản sao iTunes.

Bước 1: load những tập tin sao lưu iPhone

Phát động iPhone Knowledge Restoration và sắm “Get well Knowledge from iTunes Backup File“. Dụng cụ này mang thể phát hiện và load những tập tin sao lưu iPhone được lưu trên máy tính của bạn. Click on “Begin” để quét những tập tin bị mất

Lưu ý: Tenorshare Ultdata sẽ ko khôi phục dữ liệu từ những tập tin sao lưu iTunes bị mã hóa.

Bước 2: xem trước dữ liệu iPhone bị mất

Bạn mang thể xem tất cả những dữ liệu bị mất được liệt kê theo thể loại: lịch sử cuộc gọi, danh bạ, tin nhắn, lịch. Chỉ cần sắm một mục để xem trước hình ảnh, tin nhắn và thông tin liên lạc.

Bước 3: Khôi phục dữ liệu bị mất iPhone

Kiểm tra những tập tin bạn muốn khôi phục và click on vào nút “Get well“. Trong cửa sổ hiện ra, sắm đường dẫn lưu cho những tập tin khôi phục và nhấn “Save“. Những tập tin được khôi phục sẽ lưu trong máy tính của bạn như định dạng .xls, .txt, hoặc .xml,…

UltData (iPhone Knowledge Restoration) 7.5.0.0

UltData (iPhone Knowledge Restoration) 7.6.1.0

UltData (iPhone Knowledge Restoration) 8.2.0.20

Tenorshare_UltData_8.4.0.9

Tenorshare_UltData_8.5.2.23

Tenorshare_UltData_8.5.4.11

Tenorshare_UltData_8.5.6__8.5.5.1

Tenorshare UltData 9.0.0.21

Tenorshare_UltData_9.1.0.12

Tenorshare_UltData_9.1.1.2

Tenorshare_UltData_for_iOS_9.2.1.4

Tenorshare_UltData_for_iOS_9.2.2.9

Tenorshare_UltData_9.2.6.5

Tenorshare_UltData_iOS_9.4.0.8 Tenorshare_UltData_for_iOS_9.4.1.6 Tenorshare_UltData_for_iOS_9.4.2.3