HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘT KÍCH – Trang chủ CrossFire

Bước 1: Tải bộ cài Patch

0B0mNc3FqxdZPDm1_UVoJUsPUEi7PMzmuz4QLFh666tI-xzxw66xgqzpFT4H2cHtUHBDpLNjzkXVG6CPynbfVXbWM1gNHf5QC-hazH0-d-k_1frXJ2w7reui59H_tOAzPlI1n1CZY9u4L5iwRQ

 • Mở thư mục vừa tải về đủ 5 Patch bên trên :

9zNYlZaP-QyZ7j_BOS_5qtzXCwmhdKECpCFZVzCJbeK7cGjLkdGcIaPqikGuPzEhng49bZMZENQ1Yzt6mTZtCkqZAo6vyE7L7tyAQ9nFQjKQLMcc60C_YL_XYiLvDOAIOL_sVwYv86hGfvWfQQ

 • Mở file bloghong.com tiến hành cài đặt Patch vào bộ cài CF của VTCGame mặc định đường dẫn là C:Program Information (x86)VTCGameDot Kich

 • Lưu ý phải cài đặt vào file chơi recreation trước đó của VTCgame và là phiên bản mới nhất lúc đó là (Ví dụ nơi bạn đang để CF là : D:VTCGameDot Kich)

y0j5elN_hTmXOqBF398i7iWxt61cO6-9VHUB3QPOFGOs8iPP7xoYmE36OStU8OGbS4_x5LVPoKgoNTisppMQuF-nMYVtPNADe-qbfUkeqZ9diy4i6U2ac5nBnT3hnsSocI1KR_ak4d6OGw0rkw

Bước 2 : Cài đặt Patch

– Sau lúc cài đặt xong patch mở thư mục vừa cài Patch (ví dụ C:Program Information (x86)VTCGameDot Kich)

– Tìm và Mở file bloghong.com để tiến hành cập nhật Autopatch và chạy recreation:

9t_ub1GXXS8TSecOpDHYL1FXp2B7XGuJD9VspuKf-hgt44gbTofIYXDJZ2Hw3X7uUnnPDNhmL-1PFuSiNT5yLImLwvQt96pgaS1X6cXuYKw7VixPp9b1odh_SJ1-wgh9llmVIbT7oK7IFgIgew

 • Sau lúc mở file lên sẽ xuất hiện Autopatch để kiểm tra bộ cài mới nhất sau đó mới recreation mới khởi đầu chạy

Tải Bản Patch Replace 05/07/ZDZvh9EeOI2b521Y322_x8XMJLTsx35KVRJJBYPh_1zXaRFkQtDIPBNAHxvu5QMo94bYCHTep77uX_nxLI3gWvx9yffaM5tWGTd3HoNio4vDQ1B7QVK_vsuFu7tIsEFT6jXTPyIjBKzrXo4gOg

 • Lúc mở màn hình giao diện recreation bạn phải đăng nhập tài khoản Goplay vừa chuyển đổi xong để vào recreation.

SH5yrsrH_DpSW4SU3EJnZ3_h6S9oG4wdJmmR62eXgIKrMWTBT00sVmXK3UN-37eWeQopwuO-TkivdmBO6gM3Y0OPaJdaDd-0E9fCwd9k8Myjb12t3vAd2d_jJPVw1R-UCsK0xEiKMY0U3PpSbw

 • Truy cập trang chủ : bloghong.com/trang-chu/

 • Nếu đang sử dụng đường truyền của VNPT hoặc Viettel sở hữu thể tải những bộ cài bằng bộ cài theo nhà mạng bên dưới.

 • Tìm mục TẢI GAME sau đó tải bộ cài hầu hết như ảnh bên dưới cho vào 1 thư mục riêng ví dụ : D:CFVTConlineFull

u5nEF_xVBiKADmoPHeW-oBnOWf6F2EyafvSOxzcF1UC6WpAuX1OM9znX1sGVOY9VmnrQWGHi9wUG8Q6R9XhaqDJZLysL1J34ZeCDYjVDWmW6BVzwXy4JPFyrSo1QlnbJ8KoiceY_7wqu0otp_g

 • Mở thư mục bộ cài hầu hết vừa tải về tiến hành cài và mở file bloghong.com và tiến hành cài đặt

DEzkeNiL-GcohYTNhnrzw_0AQfK8Qxx872YyioomkfkuRFQ1tVq7jZz05Bw3Ffk6toWhQ5qW23lw5tB_vvjm6V5IGfzMSHL_Ob-0lUZ_7lcFvqo3FTy_J0mrA3ZP8KVC3bqYgS60V-Qsi9c1ow

 • Đường dẫn bộ cài full sở hữu thể tùy mua hoặc để mặc định là C:Program Information (x86)VTCGameDot Kich ,để ý dung lượng cấp thiết ổ đĩa để cài recreation

04fE87tLRGNbgbFKQBEGGTPaoecLstgGx0uL5ERCLGvXIHBTbdFSGss9S0ELgbikLXz42_MaIscNW0Q1kJwhl0IXwONadEEihRVtiuGcjjn-HoDNT9RFUaQAWF2fl_AXdtVKjpkIyuEHBGPFCw

– Sau lúc cài đặt bản full mở thư mục vừa cài xong (ví dụ C:Program Information (x86)VTCGameDot Kich)

– Tìm và Mở file bloghong.com để tiến hành cập nhật Autopatch và chạy recreation:

9t_ub1GXXS8TSecOpDHYL1FXp2B7XGuJD9VspuKf-hgt44gbTofIYXDJZ2Hw3X7uUnnPDNhmL-1PFuSiNT5yLImLwvQt96pgaS1X6cXuYKw7VixPp9b1odh_SJ1-wgh9llmVIbT7oK7IFgIgew

 • Sau lúc mở file lên sẽ xuất hiện Autopatch để kiểm tra bộ cài mới nhất sau đó mới recreation mới khởi đầu chạy

Tải Bản Patch Replace 05/07/ZDZvh9EeOI2b521Y322_x8XMJLTsx35KVRJJBYPh_1zXaRFkQtDIPBNAHxvu5QMo94bYCHTep77uX_nxLI3gWvx9yffaM5tWGTd3HoNio4vDQ1B7QVK_vsuFu7tIsEFT6jXTPyIjBKzrXo4gOg

 • Lúc mở màn hình giao diện recreation bạn phải đăng nhập tài khoản Goplay vừa chuyển đổi xong để vào recreation.

SH5yrsrH_DpSW4SU3EJnZ3_h6S9oG4wdJmmR62eXgIKrMWTBT00sVmXK3UN-37eWeQopwuO-TkivdmBO6gM3Y0OPaJdaDd-0E9fCwd9k8Myjb12t3vAd2d_jJPVw1R-UCsK0xEiKMY0U3PpSbw

Chúc bạn thành công!

#Quamely_chuyenngaydi

#ChuyendoitaikhoanDotKich ?Cùng đồng : bloghong.com/teams/VinhQuangDotKich/ ?Bảo mật tài khoản : bloghong.com/

Leave a Reply