Xem tất cả ứng dụng của bạn trong Windows

Bạn sở hữu thể tùy chỉnh thực đơn Khởi đầu và thanh tác vụ của mình. Bạn cũng sở hữu thể phải đảm bảo rằng những lỗi cài đặt, phần mềm chống vi rút hoặc những bản cập nhật Home windows đang chờ xử lý ko cản trở việc này.

Lưu ý: Học viên sử Home windows 11 SE sẽ ko thể tải xuống ứng dụng từ Microsoft Retailer. Những ứng dụng được quản lý bởi Người quản trị CNTT của họ. Tìm hiểu thêm

Dưới đây là cách tùy chỉnh nội dung bạn thấy trên thanh thực đơn Khởi đầu tác vụ:

  • Để xem danh sách những ứng dụng của bạn, hãy sắm Khởi đầu , sau đó sắm mũi tên ngoại trừ Tất cả ứng dụng để bung rộng ngăn đó. Cuộn qua danh sách theo trật tự bảng chữ dòng.

  • Để sắm xem cài đặt thực đơn Khởi đầu của bạn hiển thị những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất ở phía trên cùng của danh sách tất cả ứng dụng hay chúng hiển thị những ứng dụng đã tải xuống mới đây trong phần được đề xuất, hãy sắm Khởi đầu > Cài đặt > Cá nhân hóa > Khởi đầu và bật Hiển thị ứng dụng được thêm mới đây hoặc Hiển thị ứng dụng được sử dụng nhiều nhất hoặc tắt.

  • Để điều chỉnh thư mục hiển thị dưới dạng biểu tượng ngoại trừ nút nguồn của bạn trong thực đơn Khởi đầu, hãy sắm Khởi đầu từ > Cài đặt > Cá nhân hóa > Đầu. Sau đó, sắm Thư mục và sắm thư mục sẽ xuất hiện bằng cách bật hoặc Tắt từngtùy sắm.

  • Để ghim ứng dụng yêu thích của bạn vào thực đơn Khởi đầu hoặc vào thanh tác vụ, hãy sắm và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ứng dụng mà bạn muốn ghim. Sau đó, sắm Ghim vào Bắtđầu , Ghim vào thanh tác vụhoặc Thêm > ghim vào thanh tác vụ.

Để nhanh chóng tìm một ứng dụng cụ thể, hãy nhập tên của ứng dụng đó vào hộp tìm kiếm bên trên thực đơn Khởi đầu. Nếu ứng dụng bạn tải xuống ko cài đặt đúng cách, ứng dụng đó sẽ ko hiển thị trong danh sách ứng dụng của bạn hoặc lúc bạn tìm kiếm. Bạn sở hữu thể tìm cách sửa chữa ứng dụng.

Nếu bạn vẫn ko thấy ứng dụng mình đã tìm kiếm thì sở hữu thể quá trình cài đặt của ứng dụng đã bị chặn bởi một bản cập nhật đang chờ Home windows cập nhật hoặc phần mềm chống vi-rút của bạn. Bạn sở hữu thể tạm thời tắt phần mềm chống vi-rút của mình trong lúc tìm cách cài đặt lại ứng dụng. Nếu bạn tắt phần mềm chống vi-rút, hãy đảm bảo bật lại Bảo vệ trong thời kì thực sau lúc cài đặt xong.