Cách Tạo Hộp Tìm Kiếm Ajax Loader Cho Blogspot

Cách hoạt động của Hộp tìm kiếm trình tải Ajax
Khi nhập vào hộp tìm kiếm, kết quả từ tìm kiếm sẽ tự động xuất hiện, hãy nhấp vào tìm kiếm trên blog này và nhập bất kỳ truy vấn nào miễn là truy vấn giống với một trong các nội dung trên blog này nó sẽ xuất hiện kết quả ngay lập tức.
Cách Tạo Hộp Tìm Kiếm Ajax Loader Cho Blogspot

Cách Tạo Hộp Tìm Kiếm Ajax Loader
Bước 1: Vào Blogger ➤ Chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Bạn hãy tìm đến thẻ </body> và dán đoạn JavaScript này vô trên nó.

<script src=”https://nguyenlamblog.github.io/js/search.js?live=true”/>

Bước 3: Lưu lại và vào blog bạn xem nó hoạt động không nhé.
Để hiển thị hình ảnh, bạn có thể thêm image=true như bên dưới.

<script src=”https://nguyenlamblog.github.io/js/search.js?live=true&amp;image=true“/>

Hoặc sử dụng như sau.

<script src=”https://nguyenlamblog.github.io/js/search.js?live=true&amp;image=w64-c”/>

Đó là cách tạo một bộ tải ajax cho hộp tìm kiếm tương tự như blog của mình và nó rất dễ thực hiện. Nếu gặp vấn đề gì hãy comment ngay bên dưới nhé.

———————————–


Leave a Reply