Hủy đăng ký và tắt iMessage – Bộ phận Hỗ trợ của Apple

United States of America (+1) (Mua quốc gia/khu vực) Tìm kiếm quốc gia/khu vực Tìm kiếm quốc gia/khu vực Gợi ý được thu gọn. Số điện thoại Số điện thoại

Đây là tin nhắn văn bản miễn phí.