Chấp nhận thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán

articlewriting1

Chấp nhận thẻ tín dụng làm phương thức trả tiền

Trang này được in vào Apr 15, 2022. Để lấy phiên bản hiện tại, vui mắt truy vấn https://bloghong.com/vi/manual/sell-in-person/shopify-pos/payment-management/credit-card-payments .
Tùy thuộc vào trang thiết bị bạn sử dụng và phương pháp trả tiền bạn gật đầu, người tậu hoàn toàn mang thể trả tiền cho trả tiền giao dịch tậu bằng thẻ tín dụng .

Quẹt trả tiền bằng thẻ tín dụng

Bạn hoàn toàn mang thể gật đầu trả tiền bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ sọc từ được tương hỗ .

Những bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Trả tiền.

 2. Quẹt thẻ tín dụng của người tậu hiển thị trên màn hình hiển thị Shopify POS .
 3. Khách hàng phê duyệt khoản trả tiền bằng chữ ký hoặc mã PIN, tùy theo loại thẻ và loại đầu đọc thẻ bạn đang sử dụng .
 4. Ko đề xuất: Chạm vào Print receipt (In biên lai).

 5. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Trả tiền bằng thẻ tín dụng ko xúc tiếp và thẻ tín dụng gắn chip

Nếu đang sử dụng đầu đọc thẻ ko xúc tiếp và thẻ chip hoặc đầu đọc thẻ ko xúc tiếp, thẻ chip và thẻ sọc từ, bạn hoàn toàn mang thể đồng ý hình thức trả tiền ko xúc tiếp, gồm mang thẻ tín dụng ko xúc tiếp, Android Pay và Apple Pay .

Những bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Trả tiền.

 2. Để người tậu cắm hoặc chạm thẻ .
 3. Ko đề xuất: Chạm vào Print receipt (In biên lai).

 4. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Đầu đọc thẻ ngoài

Nhà phân phối nhà sản xuất trả tiền bên ngoài khắc phục và xử lý trả tiền cho bạn. Bạn hoàn toàn mang thể sử dụng nhà sản xuất nhà sản xuất trả tiền bên ngoài nếu chọn ko sử dụng Shopify Payments hoặc nếu bạn ở khu vực ko tương hỗ Shopify Payments .

Để sử dụng máy quẹt thẻ ngoài, bạn cần thiết lập tài khoản với đơn vị xử lý trả tiền, sau đó tậu hoặc thuê máy quẹt của họ và tạo hình thức trả tiền theo yêu cầu trong ứng dụng POS. Lúc bạn sử dụng máy quẹt thẻ để chấp nhận trả tiền, Shopify POS đánh dấu đơn hàng đó là đã trả tiền kể cả lúc trả tiền thực tế do nhà phân phối máy quẹt thẻ xử lý chứ ko phải Shopify.

Những bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Trả tiền.

 2. Trên màn hình Select payment option (Chọn tùy chọn trả tiền), chạm vào hình thức trả tiền tùy chỉnh của bạn.

 3. Chạm vào loại thẻ tín dụng được khắc phục và xử lý .
 4. Đảm bảo rằng bạn đã xử lý thành công khoản trả tiền sử dụng máy quẹt thẻ của tổ chức khác, rồi chạm vào Mark as paid (Đánh dấu là đã trả tiền).

 5. Gửi biên lai qua email hoặc tin nhắn cho khách hàng, rồi chạm vào Done (Đã xong) để trở về màn hình sản phẩm.

Trả tiền bằng thẻ tín dụng theo cách thủ công

Nếu ko mang đầu đọc thẻ hoặc nếu gặp sự cố lúc sử dụng đầu đọc thẻ, bạn hoàn toàn mang thể nhập cụ thể thẻ tín dụng theo cách bằng tay thủ công để nhận khoản trả tiền .

Lưu ý

Nếu bạn nhập thông tin thẻ tín dụng của người tậu theo cách thủ công bằng tay thì trả tiền giao dịch sẽ là trả tiền giao dịch ko xuất trình thẻ, tương tự như như bán hàng trực tuyến. Tất cả trả tiền giao dịch ko xuất trình thẻ đều sử dụng phí thẻ tín dụng trực tuyến .

Những bước thực hiện:

 1. Trong màn hình Cart (Giỏ hàng), chạm vào Trả tiền.

 2. Chạm vào trường số tiền trong Enter credit card details (Nhập chi tiết thẻ tín dụng).

 3. Nhập chi tiết thẻ tín dụng.

 4. Chạm vào Charge (Tính tiền) để xử lý khoản trả tiền.

 5. Ko đề xuất: Chạm vào Print receipt (In biên lai).

 6. Chạm vào Done (Đã xong) để quay lại màn hình sản phẩm Shopify POS.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính