Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn này cho thấy quá trình loại bỏ bàn phím khỏi Dell Inspiron 15-7547.

* Bước 1: Vỏ

– Đóng màn hình và lật máy tính xách tay trên mặt sau của nó.

– Nới lỏng mười ốc vít Phillips # 0 dài 5,0 mm.

– Bốn ốc vít được đánh dấu bằng màu cam sẽ vẫn được giữ vào nắp.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 2:

– Cạy nắp mở bằng một chiếc gạt nhựa và tháo nó ra.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 3: Pin

– Tháo năm ốc vít Philips # 0 dài 5,0 mm kết nối pin với vỏ.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 4:

– Nhấc pin ra khỏi thùng máy.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 5:

– Ngắt kết nối pin bằng cách sử dụng tab kéo để kéo về phía trước khung máy.

– Hồ hết những cáp được gắn vào vỏ bằng keo, sở hữu thể gây ra điện trở nhẹ.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 6: Ổ cứng

-Tháo bốn ốc vít Philips # 0 dài 5,0 mm nối ổ cứng với khung máy.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 7:

– Ngắt kết nối ổ cứng khỏi bo mạch chủ bằng cách đặt những ngón tay của bạn ở phía sau và kéo về phía trước khung máy.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 8:

– Nhấc ổ cứng ra khỏi khung máy.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 9: Card Wifi

– Tháo vít Philips # 0 dài 3.0 mm ở cuối Thẻ Wifi

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 10:

– Tháo Thẻ Wifi khỏi ổ cắm bằng cách kéo ra khỏi đầu nối.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 11:

– Ngắt kết nối cáp trắng và đen khỏi Thẻ Wifi.

– Ghi lại xem dây nào sẽ được nối lại với thẻ thay thế.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 12: Loa

– Định hướng máy tính để bản lề cho màn hình quay mặt ra khỏi bạn.

– Khởi đầu tháo loa bên trái bằng cách đẩy loa theo hướng đánh dấu vào 2 chốt bên ngoài, sau đó hướng lên trên

– Những dấu tick trên hai chốt được đánh dấu sẽ cho biết loa cần được đẩy về phía giữa của mặt trước của khung.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 13:

– Loại bỏ loa trái bằng cách đẩy loa theo hướng đánh dấu vào chốt giữa, sau đó hướng lên trên

– Dấu tick phải chỉ vào giữa mặt sau của khung.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 14:

– Tháo dây kết nối loa trái với loa phải.

– Dây được đảm bảo bằng những rãnh nhỏ, hãy kỹ càng để ko làm đứt chúng.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 15:

– Khởi đầu loại bỏ loa bên phải bằng cách đẩy loa theo hướng đánh dấu vào 2 chốt sắp mặt trước của thiết bị, sau đó hướng lên trên.

– Những dấu tick này nên chỉ vào giữa mặt sau của khung.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 16:

– Loại bỏ loa bên phải bằng cách ấn theo hướng đánh dấu vào chốt cuối cùng, sau đó hướng lên trên.

– Dấu đánh dấu này phải hướng về phía trung tâm của bên phải của khung.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 17:

– Tháo cáp kết nối loa phải với bo mạch chủ bằng cách kéo về phía trước thiết bị.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 18: Quạt CPU

– Tháo hai ốc vít Philips # 0 dài 5,0 mm ra khỏi quạt.

– Những ốc vít được đánh dấu màu cam sẽ vẫn bị giữ lại cho quạt.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 19:

– Ngắt kết nối dây kết nối quạt với bo mạch chủ. Điều này sở hữu thể được tìm thấy dưới nắp trực tiếp bên trái của quạt.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 20:

– Nhấc quạt ra khỏi khung máy.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 21: Màn hình hiển thị

– Tháo sáu ốc vít Philips # 0 dài 7,0 mm gắn bản lề.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 22:

– Sử dụng một spudger để tháo và rút cáp màn hình.

– Sẽ sở hữu một notch ở phía bên của kết nối.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 23:

– Nâng bản lề trái và phải.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 24:

– Tháo cụm màn hình LCD ra khỏi máy tính xách tay.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 25: Board mạch chính

– Tháo cáp ruy băng bằng cách kéo bản phát hành màu trắng lên.

– Nếu điều này chứng tỏ là khó sử dụng ngón tay của bạn, hãy thử một spudger nhựa.

– Giữ nắp màu xanh và kéo để rút cáp.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 26:

– Mở khóa màu đen trên cáp ruy băng.

– Giữ nắp màu xanh để rút cáp.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 27:

– Tháo cáp ruy băng bằng cách kéo bản phát hành màu đen lên.

– Ko giống như những người khác, bản phát hành này được tìm thấy ở phía sau.

– Giữ nắp và rút cáp.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 28:

– Tháo cáp ruy băng bằng cách kéo bản phát hành màu đen lên.

– Ko giống như những người khác, bản phát hành này được tìm thấy ở phía sau.

– Giữ nắp màu xanh và rút cáp.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 29:

– Rút cáp jack DC.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 30:

– Hủy bỏ bảy ốc vít Philips # 0 dài 3.0 mm bảo vệ bo mạch chủ.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 31:

– Tháo bo mạch chủ khỏi máy tính xách tay.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 32: Bàn phím

– Tháo năm ốc vít Philips # 00 dài 2.0 mm khỏi tấm kim loại phía sau.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 33:

– Bỏ đi hai nắp nhựa được đánh dấu quạt GPU và quạt CPU.

– Nếu ko bao giờ được gỡ bỏ trước đó, những nắp này phải được gỡ bỏ rất nhẹ nhõm để ko làm rách nhựa bên dưới.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 34:

– Tháo những vít Philips # 00 dài hai mươi hai mm kết nối bàn phím với khung máy.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

* Bước 35:

– Nhấc bàn phím khỏi khung máy.

Hướng dẫn thay thế bàn phím laptop Dell Inspiron 15-7547 | bloghong.com

Xem thêm: Thay Pin Laptop computer giá rẻ, Thay pin Dell Inspiron 15-7547, Thay bàn phím laptop computer Dell Inspiron 15-7547