Làm thế nào để thay đổi mật khẩu Apple ID? – bloghong.com

Nếu quên mật khẩu Apple ID hoặc muốn thay đổi mật khẩu, bạn mang thể làm theo những bước sau để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Cài đặt lại mật khẩu

Làm theo những bước sau để cài đặt lại mật khẩu của bạn trên bất kỳ iPhone, iPad, iPod contact hoặc máy tính Mac nào. Bạn mang thể nhờ thiết bị của bạn bè hoặc người thân trong gia đình để mang độ tin tưởng. Nếu ko được, bạn mang thể đã ko đăng nhập vào iCloud trên thiết bị đủ điều kiện hoặc được kích hoạt bảo mật hai lớp cho Apple ID.

Trên iPhone, iPad hoặc iPod contact

 1. Vào Settings.
 2. Bấm vào [tên của bạn] > Password & Safety > Change Password.
 3. Nếu bạn đã đăng nhập vào iCloud và đã kích hoạt mã, bạn sẽ được hướng dẫn nhập mã trên thiết bị.
 4. Làm theo những bước trên màn hình để cập nhật mật khẩu.
Làm thế nào để thay đổi mật khẩu Apple ID? - bloghong.com

Trên Mac

Với macOS Catalina:

 1. Sắm brand Apple > System Preferences sau đó tìm Apple ID.
 2. Bấm vào Password & Safety.
 3. Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu Apple ID, bấm vào Forgot Apple ID or password và làm theo những hướng dẫn trên màn hình.
 4. Bấm Change Password. Trước lúc mang thể cài đặt lại Apple ID, bạn mang thể được yêu cầu nhập mật khẩu sử dụng để mở khóa Mac.

Với macOS Mojave, Excessive Sierra hoặc Sierra:

 1. Sắm thực đơn Apple > System Preferences sau đó tìm iCloud.
 2. Sắm Trương mục Particulars.
 3. Nếu được yêu cầu nhập Apple ID, bấm vào Forgot Apple ID và làm theo những hướng dẫn trên màn hình. Bạn mang thể bỏ qua bước cuối cùng bên dưới.
 4. Sắm Safety > Reset Password hoặc Change Password. Trước lúc cài đặt lại mật khẩu Apple ID, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã mở khóa Mac.

Sử dụng số điện thoại, electronic mail hoặc khóa dự phòng

Trong một vài trường hợp, bạn mang thể cài đặt lại mật khẩu bằng cách sử dụng một số điện thoại hoặc địa chỉ electronic mail tin cậy. Nếu sử dụng khóa dự phòng để bảo mật tài khoản, bạn mang thể sử dụng nó luôn để cài đặt lại mật khẩu trên iPhone, iPad hoặc iPod contact.

Trường hợp ko mang sẵn thiết bị riêng

Trong trường hợp ko thể truy cập với bất kỳ thiết bị nào, bạn mang thể cài đặt lại mật khẩu Apple ID trên những thiết bị Apple mượn của bạn bè hoặc người thân trong gia đình, sử dụng Apple Help hoặc bấm vào ứng dụng Discover My iPhone.

Sử dụng ứng dụng Apple Help

Để cài đặt lại mật khẩu bằng cách này, thiết bị bạn sử dụng phải chạy iOS 12 trở lên và mang tải mật khẩu Apple Help.

Mở ứng dụng Apple Help và làm theo những bước sau:

 1. Trong mục Subjects, tìm Passwords & Safety.
 2. Sắm Reset Apple ID password.
 3. Bấm Get Began, sau đó tìm A unique Apple ID.
 4. Nhập Apple ID mà bạn cần cài lại mật khẩu.
 5. Sắm Subsequent, làm theo những bước trên màn hình cho tới lúc mang xác nhận mật khẩu được đổi sửa đổi.

Sử dụng ứng dụng Discover My iPhone

Ngoài ra, bạn cũng mang thể sử dụng ứng dụng Discover My iPhone để thay thế.

 1. Mở ứng dụng Discover My iPhone.
 2. Lúc màn hình đăng nhập xuất hiện, phần điền Apple ID phải trống. Nếu mang tên người sử dụng khác, xóa nó đi.
 3. Bấm vào Forgot Apple ID or Password, sau đó làm theo những bước trên màn hình.
 4. Nếu ko thấy màn hình đăng nhập thì tìm Signal Out. Sau lúc đăng xuất thì phần Apple ID cũng phải trống. Sau đó tìm Forgot Apple ID or Password rồi làm theo những bước trên màn hình.

Trường hợp ko thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu

Nếu bạn đã thử những bước trên và ko thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu, mang lẽ bạn đang ko đăng nhập vào thiết bị đủ điều kiện hoặc mang bảo mật hai lớp cho Apple ID.

Tài khoản mang hoặc ko mang câu hỏi bảo mật

 1. Vào trang tài khoản Apple ID và bấm vào Forgot Apple ID or password.
 2. Nhập Apple ID.
 3. Lựa tìm tùy tìm để đặt lại mật khẩu, sau đó tìm Proceed.
 4. Sắm cách để cài lại mật khẩu:
  • Nếu tài khoản mang cài đặt câu hỏi bảo mật, bạn mang thể tìm Reply safety questions và làm theo những bước còn lại.
  • Để nhận được electronic mail, tìm Get an electronic mail.

Nếu được hỏi về khóa dự phòng, sử dụng những bước bảo mật hai lớp.

Sau lúc cài lại mật khẩu, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại lần nữa với mật khẩu mới.

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu Apple ID? - bloghong.com

Với những tài khoản mang bảo mật hai lớp

 1. Vào trang tài khoản của Apple ID và bấm Forgot Apple ID or password.
 2. Nhập Apple ID, tùy tìm phần để đặt lại mật khẩu, sau đó tìm Proceed.
 3. Nhập khóa dự phòng cho bảo mật hai lớp.
 4. Sắm một thiết bị. Tổng đài sẽ gửi tới thiết bị của bạn mã xác nhận.
 5. Nhập mã xác nhận.
 6. Tạo mật khẩu mới, sau đó tìm Reset Password.

Sau lúc đặt lại mật khẩu, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại lần nữa với mật khẩu mới.

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu Apple ID? - bloghong.com
 • Tổng hợp cách tạo mật khẩu mạnh và quản lý mật khẩu an toàn nhất
 • Cách xóa số điện thoại trên iPhone và Mac
 • Ứng dụng này sẽ cho bạn biết lúc iPhone bị hack
 • Hướng dẫn đồng bộ hóa iPhone/iPad với máy tính
 • 5 cách tắt nguồn iPhone ko phải ai cũng biết
 • Cách chèn đường viền (border) xung quanh hình ảnh trong Microsoft Phrase