Cách sắp xếp thứ tự kết nối mạng trên Windows 10 – Thay đổi ưu tiên kết nối mạng

Laptop computer đều mang cổng kết nối mạng LAN lẫn kết nối WiFi để bạn mang thể lựa mua sử dụng và thay đổi kết nối sang WiFi, nếu mạng dây mang vấn đề. Mặc định trên Home windows 10 sẽ tự động sắp xếp ưu tiên trật tự kết nối mạng, dựa theo nhiều thông số. Nhưng ko phải lúc nào bạn cũng muốn kết nối mạng theo trật tự ưu tiên mặc định mang sẵn. Chẳng hạn thay vì nhu cầu kết nối mặc định Wi-Fi, nhưng lúc cắm mạng dây bạn muốn kết nối mạng dây, hoặc trái lại. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách sắp xếp trật tự kết nối mạng Home windows 10.

  • Cài đặt để laptop computer ưu tiên kết nối mạng mang dây
  • Hướng dẫn sửa lỗi mạng máy tính bị chấm than vàng chỉ với 3 bước
  • Cách thiết lập chế độ ưu tiên mạng Wifi trên Android và iPhone

Hướng dẫn sắp xếp trật tự kết nối mạng Home windows 10 thông qua Adapter Settings

Bước 1:

Nhấn vào biểu tượng Settings rồi nhấn mua Community & Web.

Cài đặt trên Windows 10

Bước 2:

Chuyển sang giao diện mới phần Standing bên trái giao diện, nhìn sang bên phải phần Change your community settings nhấn mua vào Change Adapter choices.

Thay đổi kết nối mạng

Bước 3:

Xuất hiện những kết nối mạng trên máy tính. Bạn nhấn chuột phải vào kết nối mạng muốn điều chỉnh lại chế độ ưu tiên kết nối rồi mua Properties.

Chọn mạng muốn ưu tiên

Bước 4:

Trong giao diện mới nhấn mua vào mục Web Protocol Model 4 (TCP/IPv4) sau đó bấm vào nút Properties.

Thay đổi thiết lập mạng

Bước 5:

Tại giao diện tiếp theo nhấn tiếp vào tab Normal rồi nhấn tiếp vào nút Superior.

Thiết lập nâng cao

Ở giao diện mới này bỏ mua Automated metric rồi tại Interface metric, nhập số càng nhỏ thì mức độ ưu tiên kết nối càng cao, số càng to mức ưu tiên càng thấp. Nếu bạn điền cổng kết nối mạng dây là 5 mà cổng kết nối mạng WiFi nhập là 6 thì mạng dây được ưu tiên kết nối trước.

Thay đổi thông số ưu tiên kết nối

Lúc đổi thông số Interface metric tại kết nối mạng này, bạn cũng đổi thông số tương tự ở những kết nối mạng khác để sắp xếp trật tự ưu tiên kết nối mạng trên Home windows 10. Hiện tại máy tính sẽ kết nối mạng theo trật tự ưu tiên mà người tiêu dùng đã thiết lập.

Tiêu dùng lệnh PowerShell để thay đổi mức độ ưu tiên kết nối mạng

Nếu muốn, bạn cũng mang thể sử dụng những PowerShell cmdlet (lệnh rút gọn được sử dụng trong môi trường Home windows PowerShell) để thay đổi mức độ ưu tiên của kết nối mạng. Trên thực tế, nếu bạn cảm thấy thoải mái lúc sử dụng PowerShell, tùy mua này dễ hơn phương pháp trước nhất. Tất cả bạn phải làm là tìm interface index (số nhận dạng duy nhất được liên kết với giao diện vật lý hoặc logic) và đặt mức độ ưu tiên.

1. Để thay đổi mức độ ưu tiên cho kết nối mạng thông qua PowerShell, bạn cần mang quyền admin. Tìm kiếm PowerShell trong thực đơn Begin và mua tùy mua “Run as administrator”.

Mở Powershell

2. Ta cần tìm ra interface index của community adapter, bằng cách thực thi lệnh Get-NetIPInterface và PowerShell sẽ liệt kê tất cả những community adapter. Bạn sẽ thấy số interface index bên dưới phần “ifIndex”. Hãy lưu ý số interface index của community adapter. Ở ví dụ này là 17.

Tìm interface index

3. Lúc đã mang số interface index của community adapter, hãy sử dụng lệnh bên dưới. Thay thế INTERFACE_INDEX bằng số interface index thực tế và PRIORITY bằng số ưu tiên cụ thể (nhỏ hơn hoặc bằng 10).

Set-NetIPInterface -InterfaceIndex INTERFACE_INDEX -InterfaceMetric PRIORITY

Dùng lệnh thay đổi mức ưu tiên

4. Để xác minh những thay đổi, hãy thực thi cmdlet Get-NetIPInterface. Như bạn mang thể thấy, mức độ ưu tiên cho kết nối mạng đã thay đổi từ 25 thành 10.

Thực thi cmdlet Get-NetIPInterface

5. Phát động lại hệ thống để vận dụng những thay đổi.

6. Trong tương lai, nếu bạn muốn Home windows xử lý việc ưu tiên kết nối mạng, chỉ cần thực thi lệnh bên dưới. Hãy nhớ thay INTERFACE_INDEX bằng interface index thực tế của community adapter.

Set-NetIPInterface -InterfaceIndex 21 -AutomaticMetric enabled

Xem thêm:

  • Cách bật WiFi trên Home windows 10
  • Cách đổi mật khẩu Wifi trên máy tính, điện thoại
  • Khắc phục lỗi Wifi ngắt kết nối trên Home windows 10, 8, 7 và Vista

Chúc người mua thực hiện thành công!

  • Cài đặt để laptop computer ưu tiên kết nối mạng mang dây
  • Cách thiết lập chế độ ưu tiên WiFi kết nối trên Mac
  • Thiết lập mức ưu tiên cao hơn cho ứng dụng trên Home windows XP