Cách tính công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

Cách tính công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang

Hình thang theo sách giáo khoa lớp nào không nhớ lắm là hình tứ giác lồi, có 2 cạnh song song với nhau. 2 cạnh song song đó được gọi là 2 cạnh đáy, 2 cạnh còn lại được gọi là cạnh bên. Chắc hẳn bạn còn nhớ công thức tính diện tích hình thang cũng như công thức tính chu vi hình thang chứ. Nếu không nhớ gì cả thì cũng đừng lo đọc lại bài này chúng ta sẽ nhớ lại ngay công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang ngay thôi.

1. Công thức tính diện tích hình thang

“Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Cộng vào nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra”

Có lẽ công thức tính diện tích hình thang là dễ nhớ nhất và đi vào lòng người nhất bởi sau bao nhiêu năm quên hết các công thức thì công thức tính diện tích hình thang vẫn còn như in trong đầu.

Công thức chung tính diện tích hình thang được tính như sau

S hình thang : Diện tích hình thang được tính bằng trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy.

S = h * ( a + b ) / 2

Trong đó:

  • h: chiều cao của hình thang ( bằng khoảng cách giữa 2 đáy)
  • a, b: độ dài 2 cạnh đáy

2. Công thức tính chu vi hình thang, cách tính chu vi hình thang

Chu vi hình thang được tính theo công thức sau:

P = a + b + c + d

Với  a, b,c, d là độ dài 2 cạnh đánh và 2 cạnh bên

Hình thang vuông: Là hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang.

3. Ví dụ tính diện tích hình thang 

Giả sử ta có hình thang ABCD với các cạnh AB = 8, cạnh đáy CD = 13, chiều cao giữa 2 cạnh đáy là 7 thì chúng ta sẽ có

Cách tính diện tích hình thang là:

S(ABCD) = (8+13)/2 x 7 = 73.5

3. Lời kết

Trên đây là công thức tính diện tích hình thang, công thức tính chu vi hình thang đơn giản dễ hiểu nhất. Các bạn đã nhớ lại công thức chưa nào? Chúc các bạn học tốt!